Aktualitások

Kapcsolat: Dr. Gianone András tantárgygondozó, e-mail cím: gianone @ katped.hu

Történelemérettségi

 

Érettségi feladatbank 2017-2019

Jelen érettségi feladatbankban megtalálható a 2017-2019-es évek valamennyi közép és emelt szintű feladata, illetve azok megoldásai.  A májusi és októberi „rendes” feladatsorok mellett szerepel benne a májusi idegen nyelvű történelem érettségi magyar változata is – (I)-vel jelölve. Mindezeket a gyűjteményeket elsősorban az érettségi ismétléshez lehet jól használni 12.-ben, illetve az emelt szintű érettségi előkészítőkön, de témazárók összeállításához is segítséget nyújthatnak, ahogy elődjük, a 2005-2016-os érettségik feladatbankja is.

KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI TESZTEK ÉS MEGOLDÁSAIK,

KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI ESSZÉK ÉS MEGOLDÁSAIK,

EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI TESZTEK ÉS MEGOLDÁSAIK,

EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI ESSZÉK ÉS MEGOLDÁSAIK

Tantárgygondozók

  • Felső tagozat: Kozicz János
  • Középiskola: Dr. Gianone András (gianone @ katped . hu)

2019. november 14.

Római elit túra – Szakmai tárlatvezetés a Kelet és Nyugat határán című állandó régészeti kiállítás római termében  és a Seuso-kincs időszaki kiállítás terében
Előadó: Mráv Zsolt, a Magyar Nemzeti Múzeum régészeti tárának igazgató-helyettese

Múzeumpedagógia – a megtekintett kiállításokhoz kapcsolódó anyagok bemutatása (Pannónia a római korban, Seuso-kincs)
Előadó: Biricz Dóra és Ligeti Dániel

2019. november 6.

A Horthy-korszak a legújabb kutatások tükrében - új nézőpontok, érdekességek
Előadó: Dr. Turbucz Dávid,

A Horthy-korszak filmhíradókon
Előadó: Fekete Bálint

Egyházak a Horthy-korszakban (prezentáció, az előadáshoz kapcsolódó segédlet és vetélkedő)
Előadó: Dr. Gianone András

Az eucharisztikus világkongresszusok története (prezentáció, az előadás írott változata)
Előadó: Dr. Fejérdy András

Segédanyagok (készítette Gianone András):

 

2019. március 27.

Avarok és magyarok. A kettős honfoglalás a legújabb kutatások tükrében.
Előadó: Dr. Szenthe Gergely, a Magyar Nemzeti Múzeum régésze és szakmuzeológusa

Múzeumpedagógia I. – Hogyan készítsünk elő egy múzeumi órát?
Előadó: Suba Eszter és Kenesei Zsófia, a Magyar Nemzeti Múzeum múzeumpedagógusai

Múzeumpedagógia II. – a honfoglalás kori kiállítás megtekintése
Előadó: Suba Eszter és Vattay Liliána, a Magyar Nemzeti Múzeum múzeumpedagógusai

Múzeumpedagógia III. – a Seuso-kincs megtekintése
Előadó: Biricz Dóra és Vattay Liliána, a Magyar Nemzeti Múzeum múzeumpedagógusai

 

2018. november 7.

Tevékenységközpontú történelemoktatás (előadás, feladatok)
Előadó: Dr. Farkas Katalin vezetőtanár, ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium

Cigányok a történelemben avagy mire helyezzük a hangsúlyt történelemórán
Előadó: Pernyész Anita, Liska József Katolikus Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium

2017. november 24.

Nyitott bíróság  (Az eredetileg diákok számára elindított program adaptációja történelemtanároknak)
a program vezetője: Biacsné dr. Márton Andrea

Az Új forrásközpontú történelem tanításának tapasztalatai

A részletes program letölthető .

2016. április 12.

A pénzügyi és gazdasági kultúra oktatása
Előadó: Kósa Gyula IKT szakértő, inspiratív módszertani tréner, a Matthias Institut fejlesztési igazgatója
Tananyag a pénzügyek oktatásához

Készülés az új érettségire
Előadó: Dr. Gianone András a KPSZTI pedagógiai szakértője, a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium tanára

2015. március 11.

Uralkodókoronázások a 16–17. századi Magyarországon 
Előadó: Dr. Pálffy Géza az MTA BTK TTI „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport vezetője

A PowerPoint-óravázlat készítésének fogásai és órai használatának lehetőségei, kihívásai (letölthető minta)
Előadó: Dr. Kas Géza a budapesti Városmajori Gimnázium tanára

2014. november 25

A kompetencia-alapú érettségi 10 éve – előadás és beszélgetés a tapasztalatokról
Érettségi esszé írásának tanítása – gyakorlóóra és óraértékelés 12. osztályban
Hogyan javítsuk az érettségi esszéket?
Reformtervek a 10 év tapasztalata alapján
Előadó:  Csapodi Zoltán vezetőtanár, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola igazgatója, a történelem érettségi tételkészítő bizottság elnöke

2014. április 9

Történelemoktatás a 9. (és 10.) évfolyamon az új 4 évfolyamos kerettanterv alapján
Előadó: Száray Miklós tankönyvíró, az ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium tanára

Történelemoktatás a 9. évfolyamon az új 4 évfolyamos kerettanterv alapján (Beszélgetés az eddigi tapasztalatokról)

Az Értékorientált pedagógia sorozat történelem segédkönyveinek bemutatása

A Piarista Könyvtár és a Piarista Levéltár érdekességei 
Előadó: Dr. Koltai András levéltáros

A portfólió gyakorlati kérdései
Előadó: Barcsák marianna a KPSZTI intézetvezető-helyettese

2013. november 19.

Történelem - film - dokumentum
Előadó: Péterffy András filmrendező, operatőr, egyetemi tanár

Filmek/filmrészletek a történelemórán (Műhely)

Az Értékorientált Pedagógia sorozat 9-10-es történelemkönyvének bemutatása

2013. április 9.

  • Az Értékorientált pedagógia sorozat történelem tankönyveinek bemutatása
  • Az Országos Széchenyi Könyvtár  és történelmi értékei
  • A Habsburg nádori kripta megtekintése
  • Vezetés a Sziklakórházban

2012. november 20.

Kerettantervek készítése után, helyi tantervek készítése közben
Előadó: Dr. Katona András ny. főiskolai docens

Motiváció a történelemórán - bemutató óra és megbeszélése
Előadó: Dr.Szemkeőné Gyimesi Ágnes középiskolai tanár, pedagógiai szakértő

2012. április 17.

A székesfehérvári püspöki palota és értékei
(Előadó: Mózessy Gergely levéltáros, gyűjteményigazgató)

Vezetés a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban
Előadó: Smohay András igazgató

 Belvárosi séta (Ciszterci templom, Polgármesteri hivatal)

 A Nemzeti Emlékhely (középkori romkert) megtekintése

2011. október 13.

Drámapedagógia a történelemórán
Előadó: Lipták Ildikó színész-drámatanár

A magyar történelem nagyjai a Kerepesi temetőben - Séta a Fiumei úti sírkertben
Előadó: Sudár Annamária előadóművész

2011. április 14.

A Prímási Levéltár és értékei
Előadó: Dr. Hegedűs András igazgató, Prímási Levéltár

Vezetés a Keresztény Múzeumban
Előadó: Kontsek Ildikó igazgató-helyettes

Az Özicseli Hedzsi Ibrahim dzsámi megtekintése
Előadó: Dr. Horváth István igazgató

A Szent Adalbert Központ és a Prímási Pincék megtekintése
Előadó: Dr. Rubovszky András

2010. október 15.

Széchenyi István vallásossága
Előadó: Dr. Gergely András egyetemi tanár, ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti      Tanszék

Kötelező olvasmányok a történelemórán

Előadó: Sályiné Pásztor Judit egyetemi adjunktus, PPKE BTK Tanárképző Intézet

Kötelező olvasmányok történelemből (Műhely)    

2010. április 13.

Gondolatok történelemszemléletünkről
Előadó: Dr. Hegedűs András igazgató, Prímási Levéltár

A Biblia a történész szemével
Előadó: Dr. Jelenits István SchP egyetemi tanár, intézetvezető, Apor Vilmos Főiskola

Az Élő történelem tankönyvsorozat bemutatása
Előadók: Repárszky Ildikó középiskolai tanár, Fazekas Mihály Gyakorló Gimnázium
Dr. Dupcsik Csaba tudományos főmunkatárs, MTA Szociológiai Kutatóintézet

2009. november 17.

Az egyház társadalmi tanítása a Rerum novarum és a Quadragesimo anno tükrében
Előadó: Baritz Sarolta Laura OP közgazdász

Katolikus szociális mozgalmak a két világháború között
Előadó: Dr. Balogh Margit az MTA Társadalomkutató Központjának igazgatója

 Kerekasztal XX. századi egyháztörténelmi témák gimnáziumi oktatásáról  

2009. március 25.

Oktatás a Forrásközpontú történelem sorozat könyveiből (bemutató óra és előkészítése)
         Előadó: Csapodi Zoltán vezetőtanár, ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Iskola

Oktatás a Forrásközpontú történelem sorozat könyveiből
         Előadó: Dr. Kaposi József adjunktus, PPKE BTK Pedagógiai Intézet

2008. november 5.

A lutheri reformáció
Előadó: Dr. Fabiny Tibor egyetemi tanár KGRE BTK

A kálvini reformáció
Előadó: Dr. Márkus Mihály püspök, egyetemi tanár Pápai Református Teológiai Akadémia

Ajánlott irodalom a reformációhoz

2008. április 15.

Hogyan tanítsuk a nemzetiségek történelmét?

Erdély autonómiája táblázatban
Előadó: Bácsfainé Dr. Hévizi Józsa középiskolai tanár, Szent Margit Gimnázium

A keresztes hadjáratok története
Előadó: Dr. Gárdonyi Máté egyetemi docens, Veszprémi Érseki Főiskola – PPKE BTK

2007. november 27.

Szent Imre a magyar történelemben
Előadó: Dr. Zsoldos Attila osztályvezető, tudományos tanácsadó, MTA TTI

A nemzeti identitás elmélyítése a történelemórán
Előadó: Varga Ákos nyugalmazott gyakorlóiskolai vezetőtanár, ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola