Kutatók éjszakája

November 27-én és 28-án lesz a kutatók éjszakája, amikor számos - a járványhelyzet miatt virtuális -  helyszínen ismerkedhetnek a diákok és tanárok a kutatói munka szépségeivel és izgalmával.

Megtudható, hol és hogyan dolgozik egy kutató, milyen kihívások érik, és hogyan küzdi le a nehézségeket. Regisztrálni a programokra november 17-től lehet.

 

Jelentkezés a 2021. évi pedagógusminősítésre

Megjelent a 2021. évi pedagógusminősítésre vonatkozó miniszteri közlemény.

A minősítésre a jelentkezési lapot legkésőbb 2020. március 31-ig le kell leadni az intézményvezetőnek. Jelentkezni lehet többek között mesterpedagógusnak katolikus szaktanácsadói hiányterületekre. (További információ)

 

Tájékoztató a tankötelezettség megkezdésének egyedi eseteiről

A tanköteles korú gyermek további egy nevelési évig óvodában történő nevelése kérdésében 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal hoz döntést (lásd az Oktatási Hivatal tájékoztatóját).

A 2020-ban tankötelessé váló (2020. augusztus 31-ig 6. életévét betöltő) gyermek törvényes képviselőjének kérelmére, az Oktatási Hivatal döntése alapján a gyermek további egy évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülőnek vagy gyámnak nem kell az Oktatási Hivatalhoz kérelmet benyújtania, amennyiben rendelkezik, az illetékes pedagógiai szakszolgálatokon keresztül elérhető szakértői bizottság 2020. január 15. előtt kiállított olyan véleményével, amely azt tartalmazza, hogy a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvétele javasolt. Amennyiben ilyen szakértői bizottsági vélemény nem áll rendelkezésre, akkor a törvényes képviselőnek az Oktatási Hivatalhoz kell kérelmet benyújtani (az oktatas.hu oldalról letölthető űrlapon), de ez kizárólag 2020. január 1. és 15. között nyújtható be (postára adási dátum).

Ugyancsak az Oktatási Hivatal hoz döntést a még nem tanköteles korú gyermek iskolakezdésének engedélyezéséről.

A 2019/2020. tanév rendje

Megjelent a Magyar Közlönyben a  2019/2020. tanév rendje.

Ennek alapján:

 • Első tanítási nap: szeptember 2. (hétfő) 
 • Őszi szünet: október 26. szombattól november 3. vasárnapig
 • Jelentkezés a középiskolai központi írásbeli felvételi vizsgákra: 2019. december 6.
 • Karácsonyi szünet: 2019. december 21. szombattól 2020. január 5. vasárnapig
 • Központi írásbeli felvételi vizsgák a középiskolákba: 2020. január 18. 
 • Az első félév vége: 2020. január 24.
 • Szóbeli meghallgatások a középiskolába jelentkező diákoknak: 2020. február 24. és március 13. között. 
 • Húsvéti szünet: 2020. április 9. csütörtöktől 2020. április 14. keddig. 
 • Írásbeli érettségik kezdete: 2020. május 4. (hétfő, magyar nyelv és irodalom)
 • Országos mérés-értékelés: 2020. május 27.
 • Utolsó tanítási nap: 2020. június 15. (hétfő)

Pedagógusminősítés

Megnyílt a 2020. évi Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatok minősítési eljárásaihoz kapcsolódó portfóliófelület, valamint a Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozatokhoz tartozó pályázati felület. A dokumentumok feltöltési határideje 2019. november 25.

Nemzetközi keresztény iskolai vezetőképző

A bécsi Kirchliche Pädagogische Hochschule a New York-i Fordham Egyetemmel együttműködve a 2019/20-as tanévben is meghirdeti angol, illetve német nyelvű vezetőképzőjét a keresztény oktatási intézmények pedagógusai számára.

Pályázati lehetőség ingyenes európai vasúti jegyre 18 éveseknek

2018. november 29-től december 11-ig ismét pályázhatnak 18 éves fiatalok arra, hogy ingyenes interrail jegyet kapjanak a DiscoverEU program keretében. (További információ)

Ingyenes utazási lehetőség iskoláknak

Az általános iskolák, középfokú iskolák és gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények nappali tagozatos diákjai a tanítási napokon és szombatonként díjmentesen utazhatnak a vasúton, ha a listán szereplő műemlékekeket, múzeumokat, emlékhelyeket látogatják meg. Minden tizedik diák után egy kísérő, pedagógus vagy szülő is ingyen utazhat a vasúton.
 

Gyalogos vándortábor-vezető (Akkreditált pedagógus továbbképzés)

A Testnevelési Egyetem és az Országos Erdészeti Egyesület szervezésében 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés indul természetjáró gyalogos vándortábor-vezetők képzésére. Költsége 10.000 Ft/fő (Oktatás, vizsga, tananyag, szállás, étkezés)

Elméleti képzés: október 14. (szombat) – Budapest, Testnevelési Egyetem

Gyakorlati képzés (péntek délutántól vasárnap délutánig): a képzés terepen zajlik, az alábbi időpontokban és helyszíneken: október 27-29. ill. november 10-12. Budapest, Hármashatár-hegy és Visegrád, Mogyoró-hegy

Részletes információk a Testnevelési Egyetem honlapján.

Jelentkezési határidő: 2017. október 4.

Könyvtár

Könyvtári ügyekben tájékoztatás kérhető a félévente tartott továbbképzésen, illetve a gianoneatkatped [dot] hu címen. A korábbi képzések dokumentumai megtekinthetők.

Pedagógiai tájékoztatás - 2016/2017

 • Megjelent a jövő évi tankönyvjegyzék (https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankonyv/jegyzek_es_rendeles/tankonyvjegyzek).
 • Az OH számos tantárgyból (pl. angol nyelv, biológia, hittan, matematika, történelem) közzé tett a 2017. május-júniusi érettségihez kapcsolódó anyagokat.
 • Megjelent a 2015-ös PISA-mérés, a 2015-ös TIMSS-mérés (matematika és termszettudományok) és a 2015-ös országos kompetenciamérés összefoglaló jelentése. A jelentéseket bemutató sajtótájékoztató előadásai is letölthetők.
 • Az OH több idegen nyelvből (pl. francia, olasz) nyilvánosságra hozott érettségivel kapcsolatos dokumentumokat (pl. mintafeladatokat)
 • Neumann János Számítógép-tudományi Társaság IKT tananyagot dolgozott ki pedagógusok számára, amelyet ingyenesen rendelkezésre bocsát az érdeklődőknek.
 •  Az EMMI több tantárgyból (ének-zene, földrajz, magyar, matematika, vizuális kultúra, testnevelés, történelem, természettudomány, valamint horvát, német, román, szerb és szlovák nemzetségi nyelv és irodalom, illetve társadalomismeret és etika) módosította az érettségi vizsga általános és részletes követelményeit. A módosításokat lásd a Magyar Közlöny augusztus 23-i és október 14-i számaiban. A részletes követelmények egybeszerkesztett változata az Oktatási Hivatal honlapjáról tölthető le.
 • Megjelentek a mesterpedagógus és kutatótanár fokozatok elérését célzó minősítési eljárásokat szabályozó útmutatók.
 • Könyvtári ügyekben tájékoztatás kérhető a félévente tartott továbbképzésen, illetve a gianoneatkatped [dot] hu címen. A korábbi képzések dokumentumai megtekinthetők.