Gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök képzéséről általában

2012-óta félévente egy 5 órás továbbképzés keretében segíti  a Katolikus Pedagógiai Intézet a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősöket.

Az eddig feldolgozott témák segédanyagait és előadásait a segédanyagok linken találja.

képzések tematikája:

- szakmai anyagok, gyakorlatok: pl. áldozattá válás megelőzés, interentbiztonság

- esetmegbeszélő műhelyek

- a gyermek- és ifjúságvédelemi felelősök lelki / mentális támogatása

Áldozattá és elkövetővé válás megelőzése az iskolás korú gyermekeknél

A műhely segíti a résztvevő pedagógusokat, hogy felismerjék az áldozattá és bűnelkövetővé válás előzményeit és annak jeleit. Az elméleti ismeretek bemutatják, hogy milyen tendenciákat ismerünk országosan, külön kitérve a roma kisebbség problémáira; rátekintenek a ma, iskolapadban ülő Z-generáció viselkedés- és gondolkodásmódjára, amely meghatározó ezen témakörben.

A bemutatott és együtt elvégzett gyakorlatok elmélyítik a megszerzett ismereteket és segítenek abban, hogy a tanárok a saját tanulóikat is felkészítsék a veszélyek elkerülésre.

A gyakorlatok között prevenciós filmek is helyet kapnak (drogprevenció, cyber bulling prevenció, agresszió és családon belüli bántalmazás megelőzése), amelyek a kisebb 8-10 éves korosztállyal és a nagyobbak 11-15 évesekkel foglalkozók számára nyújtanak segítséget - főleg osztályfőnöki, biológia, kémia, magyar nyelv, művészeti órák, gyermekvédelmi és egyéb tanórán kívüli foglalkozások keretében.

Drogprevencióról - másként

A 2018. április 16-i képzési nap témája a drogprevenció. A képzés segédanyagai letölthetők

Előadások:

1. Drogprevencióról diákszemmel: Jelen vagy?

a TANTUdSZ tantárgy-pedagógiai akadémiai program „Iskolai egészségnevelés másképpen” című pályázat első helyezett pályaművének bemutatása

Előadók: Komáromi Veronika és Szőnyi Míra, Szent Angéla Ferences Gimnázium, 12.b osztály tanulói

Segítők:  Dr. Rézné Vitus Csilla, Családi életre nevelés mentortanácsadó, mentálhigiénés szakember

                Orbánné Kiss-Vámosi Emőke, Szent Angéla Ferences Gimnázium, biológia tanár, a pályázók felkészítő tanára

2. Szertelenül – bűnmegelőzés az iskolában; ismeretátadó és interaktív foglalkozás

Előadók: Diószegi Judit rendőr őrnagy, Topa Zoltán rendőr őrnagy Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Titkárság, Oktatási és Koordinációs Osztály

3. A „Rohamivók” musical a drogprevenció szolgálatában a Szent Imre Gimnáziumban

Előadó:    Schulek Dávid, Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium tanára

Képzés részletei

A galéria itt érhető el

Drogprevenciós játék
Drogprevenciós játék

Internetbiztonság

A 2017. november 7-i képzési nap témája az internetbiztonság volt.

A JOBB INTERNET KÖZÖS ÜGYÜNK – DIGITÁLIS MŰVELTSÉGI ALAPVETÉS A MINDENNAPOKRA

A lentebb említett fogalmak megismerésében, a jelenségek felismerésében és kezelésében óriási felelőssége van a felnőtt társadalomnak. Korunk a fordított szocializáció tipikus példája, ahol a felnőttek bebocsátást nyernek a digitális világ mindennapjaiba és a gyerekektől, fiataloktól tanulnak, azonban élettapasztalatok terén a felnőtteké az előny. A személyes figyelem semmivel sem pótolható, ezért fontos ennek a világnak a megismerése.

  • A tréning során a résztvevők alapismereteket szereznek a digitális műveltség témakörében, középpontban az internetbiztonsági kérdésekkel.
  • Megismerkednek a fiatalok által használt legnépszerűbb online kommunikációs csatornákkal (pl. Facebook, Youtube, Instagram) alkalmazásokkal (pl.  Musically, Snapchat), játékokkal (pl. Minecraft).
  • Megismerkedhetnek olyan új fogalmakkal mint oversharing, cyberbullying, sexting, grooming, adathalászat, a Facebook depresszió, a lájkvadászat, fantomcsengés, kihívások, a Superman szindróma, FOMO, JOMO, FOBO, youtuber,  vlogger.
  • Az általános iskola kezdetétől a középfokú tanulmányok végéig áttekintésre kerülnek a korosztályos jellemzők emberi, jogi és technikai oldalról.
  • Szó lesz esetekről és azok kezeléséről, a megelőzéséről. A résztvevők megismerkedhetnek jó gyakorlatokkal, szakirodalommal.

Előadó: DR. BARACSI KATALIN-     családjogi szakjogász, internetbiztonsági oktató-szakértő, rendészeti tréner, 2012-ig a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány önkéntes gyerekjogásza. 2009-től szakértő tréner az EU Biztonságos Internet Programjában. Szakmai testületek (pl. Gyermekvédelmi Internet Kerekasztal; No Hate Kampánybizottság) delegáltja. Tagja volt a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsnak. Szakmai anyagokat, programokat készít és koordinál (pl. Safer Internet Program; Hegyvidék Onvédelem; Bűnmegelőzésért a digitális világban; Tegyünk együtt a biztonságunkért! – Biztonságos életre nevelés). Rendszeres résztvevője és felkért előadója hazai és nemzetközi rendezvényeknek.

letölthető segédanyagok

Szexuális nevelés

2017. április 17-i képzés témája a szexuális nevelés volt

A téma feldolgozása előadás és interaktív feladatok segítségével történik az alábbi vázlat alapján:

  • A szexuális nevelés pedagógiai alapvetése (célkitűzések, erkölcsi és szakmai dilemmák) 
  • A szexuális nevelés kortárs európai törekvései
  • Szexuális nevelés Magyarországon, egyházi és világi vonalon 
  • A magyar gimnazisták vélekedései és tapasztalatai a szexuális nevelésről (a saját kutatásom alapján)   
  • Módszertani ötletbörze a szexuális neveléshez

Előadó: Semsey Gábor

segédanyagok, előadás letöltése