Képzésekről általában

2012-óta félévente egy 5 órás továbbképzés keretében segíti  a Katolikus Pedagógiai Intézet a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősöket.

Az eddig feldolgozott témák segédanyagait és előadásait a segédanyagok linken találja.

Gyermekeink védelmében - gyermekvédelmi konferencia

A konferencia részletes programja a mellékelt dokumentumban található.

Jelentkezni a központi jelentkezés lezárulta után, április 12-től lehet.

 

Áldozattá és elkövetővé válás megelőzése az iskolás korú gyermekeknél

A műhely segíti a résztvevő pedagógusokat, hogy felismerjék az áldozattá és bűnelkövetővé válás előzményeit és annak jeleit. Az elméleti ismeretek bemutatják, hogy milyen tendenciákat ismerünk országosan, külön kitérve a roma kisebbség problémáira; rátekintenek a ma, iskolapadban ülő Z-generáció viselkedés- és gondolkodásmódjára, amely meghatározó ezen témakörben.

A bemutatott és együtt elvégzett gyakorlatok elmélyítik a megszerzett ismereteket és segítenek abban, hogy a tanárok a saját tanulóikat is felkészítsék a veszélyek elkerülésre.

A gyakorlatok között prevenciós filmek is helyet kapnak (drogprevenció, cyber bulling prevenció, agresszió és családon belüli bántalmazás megelőzése), amelyek a kisebb 8-10 éves korosztállyal és a nagyobbak 11-15 évesekkel foglalkozók számára nyújtanak segítséget - főleg osztályfőnöki, biológia, kémia, magyar nyelv, művészeti órák, gyermekvédelmi és egyéb tanórán kívüli foglalkozások keretében.

Jelentkezés
Ezen a felületen tud a képzésre jelentkezni.
A pedagógusoknak az igazolás kiállítása miatt feltétlenül fontos megadniuk az oktatási azonosítójukat. Akinek nincs oktatási azonosítója, írjon be 11 db 1-est.
Kérjük, hogy NE az intézmény e-mail címét adják meg, hanem a jelentkeztetett pedagógusét.
Intézmény kiválasztása (vagy fenntartó megjelölése)
• A Katolikus Pedagógiai Intézettel pedagógiai szakmai szolgáltatási szerződésben álló intézmények a listából kiválaszthatók (a székhely helysége szerinti sorrendben). Az intézmény OM azonosítóját begépelve a listaelemre ugrik a fókusz, nem kell görgetni.
• Amennyiben katolikus köznevelési intézmény fenntartója képviseletében jelentkezik a képzésre, válassza a "Fenntartó" listaelemet!
• Amennyiben nem találja a listában az intézményét, kérjük válassza a "Más intézmény (Katolikus Pedagógiai Intézettel szakmai szolgáltatásra NEM szerződött Intézmény)" listaelemet.
Kérjük adja meg a számlázási adatokat!
A képzések a Katolikus Pedagógiai Intézettel pedagógiai szakmai szolgáltatási szerződésben álló intézmények pedagógusai számára ingyenesek, egyéb esetben 5.000 Ft/fő/alkalom díjat számlázunk.
utca, házszám stb.
Amennyiben katolikus köznevelési intézményfenntartó képviseletében jelentkezik a képzésre, adja meg a fenntartó nevét!

Z generáció a neten - internetbiztonsági tippek a mindennapokra

Z generáció a neten - internetbiztonsági tippek a mindennapokra képzés szakmai anyagai

A szakmai nap anyagainak letöltése


MEGHÍVÓ

A szakmai napot a „Z GENERÁCIÓ” című tematikus nap keretében rendezzük meg.

A nap folyamán a közös központi előadás: Z – generáció: máshogy gondolkodnak, máshogy tanulnak… máshogy élnek?

Drogprevencióról - másként

A 2018. április 16-i képzési nap témája a drogprevenció. A képzés segédanyagai letölthetők

Előadások:

1. Drogprevencióról diákszemmel: Jelen vagy?

a TANTUdSZ tantárgy-pedagógiai akadémiai program „Iskolai egészségnevelés másképpen” című pályázat első helyezett pályaművének bemutatása

Előadók: Komáromi Veronika és Szőnyi Míra, Szent Angéla Ferences Gimnázium, 12.b osztály tanulói

Drogprevenciós játék
Drogprevenciós játék

Internetbiztonság

A 2017. november 7-i képzési nap témája az internetbiztonság volt.

A JOBB INTERNET KÖZÖS ÜGYÜNK – DIGITÁLIS MŰVELTSÉGI ALAPVETÉS A MINDENNAPOKRA

Szexuális nevelés

2017. április 17-i képzés témája a szexuális nevelés volt

A téma feldolgozása előadás és interaktív feladatok segítségével történik az alábbi vázlat alapján: