Gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök képzéséről általában

2012-óta félévente egy 5 órás továbbképzés keretében segíti  a Katolikus Pedagógiai Intézet a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősöket.

Az eddig feldolgozott témák segédanyagait és előadásait a segédanyagok linken találja.

képzések tematikája:

- szakmai anyagok, gyakorlatok: pl. áldozattá válás megelőzés, interentbiztonság

- esetmegbeszélő műhelyek

Mentorképzés - időpontokra jelentkezés

Kedves Kolléga!

Örömmel vettük, hogy bekapcsolódik a gyermekvéldemi szervezetfejlesztő munkánkba mint mentor. Egy űrlap segítségével szeretnénk  információkat kapni és a képzési napok szervezését segíteni.                

Kitöltési határidő: 2021. március 19.

Köszönjük az együttműködését!

 
Adatbekérés
Akinek nincs oktatási azonosítója kérjük, hogy hagyja üresen a mezőt.
Kérjük, hogy feltétlenül saját e-mail címét adja meg.
Kérjük, hogy adjon meg egy Google Mail azaz Gmail címet. Ha nincs Gmail címe kérjük készítsen magának egyet.
Mentorjelölt munkahelyének vagy munkahelye fenntartójának kiválasztása
Erre az adatra a mentorálandó intézménnyel való összeférhetetlenség miatt van szükség. Amennyiben munkahelye a Katolikus Pedagógiai Intézettel pedagógiai szakmai szolgáltatási szerződésben áll, akkor az az intézmények listából kiválasztható (a székhely helysége szerinti sorrendben).
Amennyiben munkahelye katolikus köznevelési intézmény fenntartója, válassza a "Fenntartó" listaelemet!
• Amennyiben nem találja a listában az intézményét, azaz munkahelyét, kérjük, válassza a "Más intézmény (Katolikus Pedagógiai Intézettel szakmai szolgáltatásra NEM szerződött Intézmény)" listaelemet.
Kérjük adja meg az adatokat!
Amennyiben katolikus köznevelési intézményfenntartó képviseletében jelentkezik a képzésre, adja meg a fenntartó nevét!
Ha mindkét nap megfelelő, kérjük, azt mindkettő kiválasztásával jelezze.
Ha mindhárom nap megfelelő, kérjük, azt mind a három kiválasztásával jelezze.
Pl. ha katolikus köznevelési vagy szakképzési intézményben dolgozik és kikérőt kér stb.
Itt bármi további információt meg tud adni, ami a munka szervezését segítheti.
Terveink szerint június második felében lesz a szakmai nap (online módon): ezzel kapcsolatban kérjük, ha már van halaszthatatlan elfoglaltsága, jelölje.
Terveink szerint augusztusban, 20. után lesz ez a szakmai és konzultációs nap (amennyiben lehetséges kontakt formában): ezzel kapcsolatban kérjük, ha már van halaszthatatlan elfoglaltsága, jelölje.

Drogprevencióról - másként

A 2018. április 16-i képzési nap témája a drogprevenció. A képzés segédanyagai letölthetők

Előadások:

1. Drogprevencióról diákszemmel: Jelen vagy?

a TANTUdSZ tantárgy-pedagógiai akadémiai program „Iskolai egészségnevelés másképpen” című pályázat első helyezett pályaművének bemutatása

Előadók: Komáromi Veronika és Szőnyi Míra, Szent Angéla Ferences Gimnázium, 12.b osztály tanulói

Drogprevenciós játék
Drogprevenciós játék

Internetbiztonság

A 2017. november 7-i képzési nap témája az internetbiztonság volt.

A JOBB INTERNET KÖZÖS ÜGYÜNK – DIGITÁLIS MŰVELTSÉGI ALAPVETÉS A MINDENNAPOKRA

Szexuális nevelés

2017. április 17-i képzés témája a szexuális nevelés volt

A téma feldolgozása előadás és interaktív feladatok segítségével történik az alábbi vázlat alapján: