Tudományos webelőadások

A Galileowebcast egy olyan weboldal, amely tudományos előadásokat sugároz élőben az interneten. Néhány előadás az archívumban is visszakereshető és újranézhető, azonban ez a szám csak töredéke az élőben közvetítetteknek.

Aki az itt közvetített előadásokon élőben szeretne részt venni, az az ELTE Kémiai Intézetében teheti ezt meg. Az itt elhangzó előadásokat kísérletek, kvízjátékok és egyéb meglepetések ölelik fel. A témák változatosak, előre megadottak, és a csillagászattól a gyógyszerkutatásokon, gyógynövényeken keresztül, a fizika, kémia, geológia rejtelmeit éppúgy bemutatják, mint  pl. a Matuska Szilveszter és a biatorbágyi merénylet talányait és rejtélyeit.

Erdélyi Magyar Elektronikus Könyvtár

Szótárak, bibliográfiák, lexikonok, kronológiák, statisztikák, helységnevek, kiadványok, térképek, fotótár, kutatási adatbázisok, természeti leírások, műhelymunkák (tudományos diákdolgozatok) címmel és ilyen témákban talál információkat az az  érdeklődő, aki ellátogat az Erdélyi Magyar Elektronikus Könyvtár oldalára. 

Az oldalon mindenki az érdeklődésének megfelelően találhat archív folyóíratokat, irodalmi, történelmi, földrajzi, néprajzi, társadalomtudományi, természettudományi cikkeket, adatokat, információkat és vendégoldalakat. Elsősorban természetesen Erdéllyel kapcsolatban, de a Kárpát-medence egyéb elcsatolt területeiről , illetve az erdélyi népcsoportokkal kapcsolatos kutatásokról is olvashatnak a keresgélők.

Szeletek a múltból- oktatáshoz is használható segédanyagok

Elsősorban történelemtanárok, de a hon- és népismeretet tanítók számára éppúgy érdekes lehet, mint technikát, médiát, vagy bármely tárgyat kreatívan tanító pedagógusok számára az a weboldal, ahol a projektek címszó alatt nagyon rövid leírásokkal kísérve várak, templomok, erődítmények rekonstrukcióját,3D-s látványrajzát találják meg az érdeklődők.

Azonban nem csak rajzos rekonstrukciók között válogathatnak a keresők, mert találnak itt filmet török fürdőkről, a sárospataki ágyúöntésről, az ősnemes Kállayakról, Szondiról, Pécsről, középkori templomokról, Ópusztaszerről éppúgy, mint Szent Péter ereklyetartójáról. Néhány, a cég által arculattal és rekonstrukcióval ellátott kiállítások képei között éppúgy találhatnak érdekességet (pl. kirakók, puzzlek) a honlapra látogatók, mint a makettek világában.

A Pazirik informatikai cég „3D történelmi rekonstrukciókkal, történelmi animációs filmekkel és az elméleti rekonstrukciókhoz köthető interaktív tartalomfejlesztésekkel, kiállítási információs felületek készítésével, mobil applikációk fejlesztésével foglalkozik”.

 

Egyháztörténelem

Egyháztörténelem – (nem csak) középiskolásoknak
„Diákoknak, tanároknak és minden Isten-kereső felnőtt embernek” szóló ajánlással adta ki 2017. júliusában dr. Beer Miklós váci megyéspüspök A Messiás az egyházban című kétrészes egyháztörténelem kötet.

„Isten és az emberiség kapcsolata a keresztény felfogásban a Messiás (a Fölkent, a Khrisztosz) személyében valósul meg. Benne és általa válik ez a kapcsolat személyessé. A keresztény vallási élet ezt a személyes kapcsolatot, párbeszédet tükrözi, teszi kézzelfoghatóvá. Történelmi folyamatában megtapasztalható azoknak az embereknek a közössége, akik abban a hitben élnek, hogy Jézus Krisztus személyében eljött, és velünk van a Messiás. Ezt a hívő közösséget nevezzük egyháznak. … Ahhoz, hogy saját életünkben helyes állásfoglalásra juthassunk, mellőzhetetlen az egyház hiteles ismerete.” – Ezekkel a gondolatokkal ajánlja „diákoknak, tanároknak és minden Isten-kereső felnőtt embernek” dr. Beer Miklós váci megyéspüspök A Messiás az egyházban című kétrészes egyháztörténelmi kötetet. A hittankönyv elsősorban a középiskolás korosztály és az őket tanító pedagógusok számára az egyháztörténelem tanulásához, tanításához, és különösen a hittan érettségire való felkészüléshez, felkészítéshez készült.

Részletek a Váci Egyházmegye honlapján olvashatók: a könyv (a sorozat első két kötetével együtt) megvásárolható, elérhető a dokumentumtárban, illetve pdf formátumban letölthető. 

A tankönyvek elérhetők a Magyar Eleketronikus Könyvtárban is. 

Forrás: Váci Egyházmegye

„Harmóniában múltunkkal, jelenünkkel, jövőnkkel"- könyvbemutató 2017. 10. 20.

Az önismeret elengedhetetlen része az ember személyiségének. Egy pedagógusnak különösen magas szinten kell ezzel a képességgel rendelkeznie. Általa értjük meg ugyanis, magunkat, a másik embert, a cselekedeteinket, azt, hogy mit miért teszünk, miért viselkedünk úgy bizonyos gyermekekkel, másokkal pedig másként. Hiába a legmagasabb szintű módszertani felkészültség is, ha az ember igen szövevényes lényét nem helyesen ismerjük, nem értjük. 

Ehhez (az önismeret egy részéhez) ad segítséget a Harmat Kiadónál „Harmóniában múltunkkal, jelenünkkel, jövőnkkel" címmel megjelent könyv. A szerző, Tapolyai Emőke pszichológus, coach. „Ha egy kicsit el tudunk feledkezni önmagunkról és rá tudunk csodálkozni arra, hogy Isten – aki mindent ért és tud és ura minden részletnek – szeret és megváltott minket: beindul valami elengedés a múltunk, a sebeink felé.” A könyv tartalma három fő téma köré csoportosul: MÚLT- Hálával a múltér; JELEN- Elégedetten  a jelenben; JÖVŐ- Reménnyel a jövő felé. És a zárszó arra biztat: Még nincs vége!

A könyv bemutatójára 2017. október 20-án 18 órkor kerül sor a D18 Kávézó és Könyvesboltban, ahol Hamar Dávid beszélget a szerzővel. 

„A Harmóniában múltunkkal, jelenünkkel és jövőnkkel egy hiánypótló mű. A hiánymotiváltság talán már több olvasónk számára ismerős pszichológiai fogalom. Veszteségeink, negatív tapasztalataink arra tanítanak: hiába reménykedünk egy szebb jövőben. Az ismert előadó azonban rámutat: van kiút ebből a reménytelen állapotból, nem kell, hogy gúzsbakössön bennünket a múltunk és a jelenünk. A hiánnyal együtt lehet élni, mégpedig Isten által, az iránta való hálával a szívünkben."- E mondatokkal ismerteti a Harmat Kiadó a könyv témáját. 
 

Forrás: Harmat Kiadó

Egy XIX. századi orgonaépítő naplója

Pécsett 150 évvel ezelőtt alapította meg orgonagyárát a német származású Angster József. A mester idős korában írta meg családja számára élete történetét, rendezte össze a feljegyzéseit, ami most könyv formájában kerül a nagyközönség elé. A kiadvány nem csupán a mestert mutatja be, hanem részletes képet ad erről a minden tekintetben igen mozgalmas XIX. századról, a kor mestereiről, munkás hétköznapjairól, Európáról. A szentmisével egybekötött könyv bemutatására, mely a Rózsavölgyi és Társa Kiadó gondozásában jelent meg, 2017. szeptember 8-án kerül sor Pécsett.

A könyv adatai:

Angster József: Életrajzom - Egy XIX. századi orgonaépítő naplója

Kiadó: Rózsavölgyi és Társa Kiadó
Oldalszám: 576 oldal
Megjelenés: 2017. szeptember 05.
Méret: 185 mm x 260 mm
Kötés: Keménytáblás
ISBN: 9786158007122

Elmélkedések gyermekeknek

Max Lucado: Kegyelem itt és most, Harmat Kiadó, 2015
A felnőttek számos áhítatoskönyv között válogathatnak napi elcsendesedésükhöz. Képes-mesélős Bibliák is akadnak szép számmal, azonban Isten üzenetének befogadásához kevés kiadvány áll rendelkezésre az iskolás korosztály számára. A gyerekek egyéni, vagy éppen osztályközösségben való elcsendesedéséhez nyújtanak segítséget Max Lucado közvetlen hangvételű elmélkedései, amelyek hétköznapi, ám fontos témákat vetnek fel. Bátorítást, ötleteket adnak a mindennapi megvalósításhoz is. A könyv nagy segítség a képes Bibliák világából kinőtt gyerekek önálló, rendszeres Biblia olvasásához.
Itt belelapozhat a könyvbe!

A vidám gyerek 7 szokása- könyvajánló gyermekeknek

Sean Covey: A vidám gyerek 7 szokása, Harmat Kiadó 2015
A szerző édesapja, Stephan R. Covey világhírű könyvét ültette át előbb a fiatalok, majd a gyerekek élethelyzetére.
Ez a könyv segít a gyerekeknek megmutatni, micsoda erő rejlik abban, ha olyan alapelvek szerint élünk, mint amilyen a felelősségvállalás, mások tisztelete, csapatmunka, kiegyensúlyozottság.

Ahogy a fizikai világot törvények irányítják, úgy az emberi életet is bizonyos szabályok, alapelvek vezérlik. Ezek az alapelvek egyetemesek és örök érvényűek, amire ma óriási szükség van.
Megtanít a gyerekeknek egy olyan nyelvet, amelyet eredményesen használhatnak a szüleikkel és a tanáraikkal való kapcsolatukban. A gyerekek magukra ismerhetnek a héttölgyesi barátokban. Az emlékezetes szereplők történetein keresztül könnyedén megértik, hogy saját hétköznapjaikban hogyan alkalmazhatják a 7 szokást.
Ahogy átlapozzuk a könyvet, észrevehetjük, hogy minden történet egy-egy szokást illusztrál. A történetek után a Szülőknek című oldal szövegfeldolgozást segítő javaslatokat és kérdéseket (Beszélgessünk!) tartalmaz, valamint ötleteket, amelyek elindítják a gyerekeket a szokás alkalmazásában (Apró léptek). A könyv végén található ábra (A 7 szokás fája) a szokások rendszerét mutatja be.
Lapozzon bele a könyvbe itt.

Netfüggő gyerekek- könyvajánló

Gary Chapman – Arlene Pellicante: Netfüggő gyerekek, Harmat Kiadó 2016
A digitális nemzedék szülei komoly kihívás előtt állnak: a gyerekek egyre több időt töltenek a képernyők előtt. A szerzők kutatási eredményeken és gyakorlati példákon keresztül mutatják be, mi mindent tehetnek a szülők azért, hogy a technológia ne szétzilálja, hanem inkább összehozza a családot.

Könyvükből megtudhatjuk

  • mennyi képernyőidő számít túl soknak, és hogyan szabhatunk reális időkorlátokat
  • miként taníthatjuk gyermekeinket tudatos képernyőhasználatra
  • hogyan helyettesíthetjük a képernyőidőt közös családi időtöltésse
  • hogyan segíthetünk gyermekeinknek a társas készségek elsajátításában

szülőként milyen mintát adunk saját képernyőhasználatunkkal.
Lapozzon bele itt

Értékőrző Magyarország

Immáron 4. kiadást élt meg a TermészetBúvár Alapítvány gondozásában a világörökségekről, várományosokról, nemzeti parkokról szóló könyv, az Értékőrző Magyarország.

A kötet 32 fejzetben mutatja be 10 nemzeti parkunkat, valamint 8, az  Unesco világörökségi listáján lévő védett helyünket. Mindezek mellett azt a tíz kulturális és természeti örökséget is bemutatja, amelyik a nemzetközi elismerésre vár a világörökségi listán. A könyv önálló fejezetet szentel a Hortobágynak, ami immáron nemcsak nemzeti parkunk, hanem a világörökségünk is. Az információkat közel 480 színes fotó és 30 térkép illusztrálja. 

Forrás: Természetbúvár Magazin

Antikvár akció az Akadémiai Kiadónál

Még tart az Akadémiai Kiadó akciója, ahol az antikvár könyveket 50-70%-os kedvezménnyel kiárusítják. 

Vannak közöttük: szótárak, nyelvkönyvek, pszichológiai könyvek, szakkönyvek 30 tudományterületen, történelmi olvasmányok, focis könyvek

A könyvek antikvár példányai tartalmilag teljes értékűek, de kisebb esztétikai sérülések előfordulhatnak rajtuk: karcok, elszíneződött papír, sérült borító, ami miatt a könyvek árából jelentős kedvezményt ad a kiadó.

Híres emberek kudarcai az iskolapadban

A Corvina Kiadó gondozásában nemrég jelent meg Csiffáry Gabriella: Magyarázom a bizonyítványom című könyve. A könyv híres magyarokat mutat be, akik korán szembekerültek az iskolai regulákkal.

„Nagyon buta gyerek lehettem. Velem szinte semmi sem történt. Az iskolában állandóan csak magoltam. A könyveket gyűlöltem. Senki sem tanított arra, hogyan éljek. Senki sem mutatta meg, milyen csodálatos dolog tanulni, megérteni a körülöttünk lévő világot, alkotni valamit... A kudarcok elvették a kedvemet a tanulástól. Kimaradtam az iskolából. Házitanítót fogadtak mellém, hogy legalább legyen valamilyen bizonyítványom.” (Szent-Györgyi Albert)

„Gyakran tapasztaljuk, hogy a különleges képességekkel rendelkező tehetségek nehezen viselik a fegyelmezést, különösen kamaszkorban. A kötetben szereplő írók, költők, színészek, képzőművészek és tudósok – lázadó és eleven természetük miatt – már gyermekkoruktól fogva szembekerültek az iskolai regulákkal. Nem tudtak és nem is akartak megfelelni az elvárásoknak. Fontosabb volt számukra, hogy megtalálják a saját hangjukat és a tehetségüknek megfelelő pályát.” A kötet híres emberek iskolai kudarcaival- olykor sikereivel- ismerteti meg az olvasót. Ők azok, akik jelentős hátránnyal indultak az úton, azonban akaraterejüknek, megszállottságuknak köszönhetően sokra vitték az életben.

A kötetet 246 fotó és dokumentum reprodukciója illusztrálja. Terjedelme: 480 oldal. Ára: 4990 Ft

Csiffáry Gabriella, a kötet szerzője a Budapesti Fővárosi Levéltár főlevéltárosa

Budapesten született 1958. augusztus 30-án. 1979-ben felvételit nyert az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar nyelv és irodalom - történelem szakára. 1984-ben szerzett bölcsészdiplomát (Master of Art). Még ugyanebben az évben a Magyar Országos Levéltár Polgári-kori Osztályára került. Jelenlegi munkahelyén, a Budapest Főváros Levéltárában 1985-től dolgozik, mint főlevéltáros. Tizennégy kötete jelent meg eddig.

Digitalizált közgyűjteményi portál

Tanításhoz, kiegészítő ismeretekhez, személyes kutatásokhoz biztosít digitalizált anyagot, információt a hungaricana.hu - közgyűjteményi portál.

A weblap része egy Képcsarnok, ahol Magyarország legjelentősebb vizuális gyűjteménye; 15 intézmény több százezer képi dokumentuma érhető el. Itt képeslapokat, archív fotókat, metszeteket, festményeket, falikárpitokat talál az érdeklődő.

A Könyv- és Dokumentumtárban múzeumok, levéltárak saját kiadványai találhatók az évkönyvektől kezdve, a folyóiratokon, sorozatokon át egészen a helyi lapok, iskolai értesítők, hazai és határontúli folyóiratok, napilapok, egyházi kiadványokig.

A Mapire rendszer a Habsburg Birodalom és az Osztrák- Magyar Monarchia történelmi térképein biztosít navigációt a legmodernebb technológia segítségével.  Katonai felmérések, kataszteri térképek, illetve egyéb (pl. várostérképek) régi tréképek is fellelhetők az oldalon. Itt található Budapest régi térképgyűjteménye is, ahol a XVIII. századtól a XX. századig terjedő időszak mintegy 30 nagyon részletes térképén figyelhető meg a város alakulása, változása.

A Térképek és Építészeti Tervek oldal a legnagyobb hazai térképtárak anyagát tartalmazza. Szinte hiánytalanul megtalálható a Budapest Főváros Levéltára és a Magyar Nemzeti Levéltár ilyen témájú anyaga, az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményének kéziratos térképanyaga, és a Hadtörténeti Intézet legérdekesebb és leginkább kutatott térképgyűjteménye.

A Levéltári blokkban okleveleket (a Mohácsi csata előtt keletkezett középkori oklevelek és adatai), királyi könyveket (a királyi kancellárián vezetett másolati könyvek), levéltári iratokat (Budapest Főváros Levéltára iratgyűjteménye, a Bécsi Levéltári Delegáció segédletei, valamint a feudális kor megyei közgyűlési jegyzőkönyvei), úrbéri tabellákat, urbáriumokat és összeírásokat, személyek és egyesületek névtárát, valamint Budapest Főváros közgyűlésének, tanácsának az ’56-os forradalom tanácsának, valamint egyetemek és pártok jegyzőkönyveit lehet megtalálni.

Forrás:Hungaricana

 

Szigma- a holnap világa

Keddenként a 19 órás hírek után az InfoRádió és az MTA közös tudományos, ismeretterjesztő műsorral jelentkezik 30 percben.

A műsor célja, hogy a hallgatók első kézből kapjanak információt az MTA kutatóintézet-hálózatának eredményeiről. Az adások a legkülönfélébb kutatási témákat érintik, így a fiatalok szókincsének változásától egy aszteroida becsapódásának lehetőségén keresztül egészen az antibiotikumok ivóvízbe kerülésének következményéig vetik föl a problémákat. Az adások visszahallgathatók, illetve  dátumra lebontva a témák megtalálhatók az MTA honlapján.

Forrás: MTA

Akadémiai Kiadó- könyvhírek

Az Akadémiai Kiadó online okoskönyvtárában 189 szakkönyv teljes tartalma érhető el online.

A művekhez előfizetéses konstrukcióban lehet hozzáférni, magánszemélyek a https://mersz.hu/ oldalon, az intézmények pedig az EISZ Nemzeti Program közbenjárásával a https://eisz.mersz.org/ oldalon érhetik el a szolgáltatást. A felület felhasználóbarát, és az alábbi funkciókkal rendelkezik:
•    kényelmes keresési lehetőségek: szótövező és több művet érintő keresés vagy akár keresés az összes mű teljes szövegében egyszerre
•    kategóriaválasztás: böngészés a dokumentumok között tematika alapján
•    könyvjelzők, egyéni jegyzetek elhelyezése
•    dokumentumrészek másolása vagy nyomtatása – akár a jegyzetekkel együtt
•    kereszthivatkozások kezelése
•    hivatkozások gyors beszúrása: a rendszer gombnyomásra felkínálja az adott szövegrész pontos bibliográfiai leírását két formátumban (Harvard és Chicago), amely hivatkozásként bemásolható egy külső dokumentumba
•    választható nézetbeállítások: nagy ikonok / mozaik a főoldalon, változtatható szövegmegjelenítés, jegyzet- és hivatkozásikonok elrejtése

2017. május 1-től újabb akadémiai helyesírási szabályzat lépett életbe, melyhez segítséget nyújt a Magyar Helyesírási Szótár legújabb kiadása,a mely az Akadémiai Kiadó honlapján kedvezményesen érhető el.

 

Viselkedészavarok és okaik

Bruce D. Perry- Maia Szalavitz: A ketrecbe zárt fiú- és más történetek egy gyermekpszichiáter jegyzetfüzetéből, Park Könyvkiadó, 2015

A könyv egyik szerzője, Perry gyermekpszichiáter, aki 1996-ban alapította meg Amerikában a Child Trauma Academy- gyermekkori Traumák Akadémiája nevű intézményt, ahol egy interdiszciplináris csoport folytatott kutató munkát a veszélyeztetett gyermekek körében. Céljuk volt, hogy jobbá tegyék a veszélyeztetett gyerekek és családjuk életét. Mindemellett Perry agykutatói tevékenysége nagyban hozzájárult a viselkedészavarok neuronális hátterének felkutatásához.
A könyv tényszerűen mutatja be és elemzi az eseteket, mindemellett a diagnosztika és terápiarendszer összefüggésébe is bevezeti az olvasót. A bántalmazás és elhanyagolás széles skáláját bemutató, döbbenetes háttereket feltáró elemzések közben az olvasó elé tárul, hogy milyen megküzdési stratégiákat és mekkora lelki erőt alakítanak ki a gyerekek ahhoz, hogy az életük pozitív irányba forduljon.  Arról is szó esik a könyvben, hogy a meleg, elfogadó családi háttér mellett mennyire fontos a befogadó gyermekközösség, amely gyógyító hatással bír. Ahhoz, hogy valaki szociálisan éretté váljon, kortárs csoportra van szüksége, a kortárs csoportnak pedig felnőtt segítségre. Több olyan tényezőt tár fel a szerző, amelyek bár társadalmilag jól ismertek, jelentőségük mégis elsikkad. Ilyenek pl. az életkori sajátosságok ismerete a fejlődés korai szakaszától kezdve, a karrier és család kérdései, az érzelmi és testi szükségletek fontossága a pusztán értelmi fejlődéssel és fejlesztéssel szemben, a pozitív és negatív viselkedésminták szerepe az agy fejlődése közben, stb…
A szerzőpáros, aki elkötelezett híve annak a nézetnek, miszerint a családi harmónia az alapja a társadalom egészséges fejlődésének, a könyvük végén betekintést adnak az agyi funkciókba, amelyek alapján érthetőbbé válnak az emberek a stresszhatásokra adott viselkedéses válaszreakcióik.

Forrás: Gyógypedagógiai Szemle 2017- XLV. évfolyam128-129.old.- Gereben Ferencné

Madarakról, hüllőkről, kétéltűekről, természetvédelemről

A madarakról, hüllőkről, kétéltűekről, természetvédelemről tudhat meg többet az a pedagógus, aki ellátogat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapjára.

Az oldal bőséges és nagyon alapos információt tartalmaz mind a „civil érdeklődők”, mind a pedagógusok, mind az órára készülő, vagy figyelmet szentelő diákok számára. A madarak házhoz szoktatásától kezdve a hónapra lebontott gondozásukon át a madárbarát kert növényéig, annak gondozásáig találhatunk leírásokat, útmutatásokat, ötleteket a honlapon. Segítséget ad a tanításhoz és a szemléletformáláshoz, a civileknek a gyakorlati praktikákhoz, a diákoknak önálló munkához.

Információkat kaphatunk a fajvédelemről, az élőhely védelemről, a környezeti nevelésről , aktuális túrákról, kifejezetten pedagógusok számára madár megfigyelő programokról. Fehér gólya, fekete gólya, parlagi sas, vörös vércse webkamerákat kísérhetnek figyelemmel az érdeklődők. Segítséget, útba igazítást kap bárki a honlapon a madármegfigyelésekhez, a madár meghatározásokhoz, a feljegyzésekhez, a fecskék házhoz szoktatásához, etetők, itatók, mesterséges odúk használatához.

Tölthet le az érdeklődő madár meghatározó mobil alkalmazást,védett madár plakátokat, segédanyagokat, régebbi madarakról szóló magazinokat.

Másik weblap, amelyik az Ornis Hungarica, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (BirdLife Hungary) folyóiratának, (évente kétszer jelenik meg), cikkeit tartalmazza, elsősorban az angolul szaknyelvet beszélők figyelmébe ajánljuk. Itt, illetve a nyomtatott sajtóként megjelenő folyóiratban  eredeti tudományos cikkek, rövid közlemények, áttekintő (review) cikkek és könyvismertetések jelennek meg. A lap a madártan minden területéről közöl cikkeket, azonban előnyben részesíti a madarak ökológiájáról, viselkedéséről és biogeográfiájáról készített tanulmányokat. A lap közli az olyan faunisztikai vizsgálatokat, amelyek pl. biogeográfiai vagy természetvédelmi szempontból értékes eredményeket mutatnak be, azonban alkalomszerű faunisztikai megfigyelések publikálásával nem foglalkozik. Az Ornis Hungarica elsősorban Magyarország, illetve Közép- és Kelet-Európa területére vonatkozó cikkeket közöl, de szélesebb érdeklődésre számottartó cikkeket is támogat. 

Kíváncsiság, logika és kreativitás- Logikai játékok online tárháza

Logikai játékok és feladatok gyűjteménye található azon az oldalon, ahol sok-sok játékkal egybekötve kicsit és nagyot szórakoztathat és késztethet gondolkodásra egy-egy feladat megoldása. 

"A gyermekek kíváncsiságuk által fedezik fel a világot. A kíváncsiságot életben kell tartani, mert ha az megszűnik, vége a megismerés, a tapasztalatszerzés, a tudás iránti vágynak. Megszűnik a tanuláshoz szükséges motiváció....Hol tartana a világ a kíváncsiak nélkül? Gondoljunk csak Leonardo da Vincire, Edisonra, Kőrösi Csoma Sándorra, Madame Curie-re, Flemingre, Szentgyörgyi Albertre vagy Neumann Jánosra! Ők csak néhányan a kíváncsiak közül. Mi lett volna velük, ha csak kész sémák szerint gondolkodhattak volna? Mi lett volna, ha a kíváncsiságuk, a kreativitásuk, a „normálistól eltérő” gondolkodásuk nem hajtja őket? Mi lesz a mi gyerekeinkkel, ha nem fognak kérdezni többé? Ha megszűnnek a kérdések? Ha nem lesz több ki?, mi?, mikor?, hova?, mennyi? és miért?"- teszi fel kérdést a http://www.tani-tani.info - A kíváncsiságtól a kritikai gondolkodásig című cikkében Sarlós Erzsébet, aki sakk-logika tantervfejlesztő, és aki sikerrel valósította meg és valósítja meg mind a mai napig a logika fejlesztését. Mindenkinek szükséges a gondolkodását fejleszteni, akár magas intelligencia szintű, akár gyenge, akár "rossz gyerek", akár mintatanuló. Hiszen mihelyt megszűnik a kíváncsiság, megszűnik a kreativitás, és eltűnnek az új megoldási lehetőségek. A tapasztalati úton megszerzett tudásra, a gondolkodásra, a kísérletezésre, „szöszmötölésre” lenne szükség, arra, hogy saját tempóban tanuljanak a gyerekek, hogy kérdezzenek, felfedezzenek. (A teljes cikk, amelyik a logika fejlesztésének fontosságán kívül a sakk-logika oktatás alapelveit, célját és annak jótékony hatását is kifejti és részletezi, letölthető innen.)

Ezt a logikai gondolkodást támogatja és segíti játékos formában a http://www.logikaifeladatok.hu oldal, ahol minden készséget és adottságot igénybe véve, megmozgatva és fejlesztve azokat, a játszva tanulás lehetőségét élvezve válogathatnak az oldalra ellátogatók a remek grafilogikai feladványoktól kezdve, a logisztrikon át, az online játékokig.

eMentor - interaktív tanulás otthon

Az eMentor oldal a fejlesztést és a tanulást segítő feladatok tárháza.

Az eMentor oldal az interneten 2 féle lehetőséget kíván a gyakorlásra és a tanulásra vágyóknak. Elektronikusan küldenek különféle fejlesztő és teszt kiadványokat a megrendelés után (megoldással együtt), illetve a gyorsmenüben igen sok és változatos gyakorló feladatot lehet találni. Diákként is és felnőttként is élvezetes lehet mind a természettudományos tárgyak, mind a humán tárgyak feladványainak megoldása. A tesztek kitöltése után a rendszer kiértékeli a delikvens teljesítményét. Vannak benne matematika és magyar kompetenciamérő feladatok (általános és középiskolások is), memória játékok fizikából, kémiából, történelemből, de lehet szorzótáblát is gyakorolni, akinek arra van szüksége, sudokut megoldani, vagy éppen érettségi alapozó tesztbe fogni. 

A feladatok jó lehetőséget biztosítanak mind a gyakorlásra, mind a tanulásra. Hasznos segédeszköz lehet otthon és a tanórákon is.

http://www.ementor.hu/

Természettudósok, tanárok- linkgyűjtemény

Ki volt Honoré? Vagy Ulugh bég? Esetleg szeretnénk többet megtudni Morse-ról? Vagy azt, hogy mikor élt Tessedik Sámuel?

A Központi Fizikai Kutatóintézet honlapján található egy tudósnaptár, ahol minden nap az ahhoz a dátumhoz kapcsolódó magyar és külföldi természettudósokat, tanárokat mutat be az intézet röviden. Születés vagy elhalálozási "kerek" (5- 10 stb.) évfordulójuk kapcsán, pár évtizeddel és néhány évszázaddal ezelőtti személyek egyaránt helyet kapnak az ismertetés sorában. A lista folyamatosan bővül, előzetest is lehet találni az elkövetkezendő napok megemlékezésre szánt hírességeiből. Mindemellett minden személyhez kapcsolódik egy webdokumentum, amely egy linkgyűjtemény, ahol az adott egyén életéről, munkásságáról találhatók magyar és nemzetközi publikációk.

Virtuális kirándulások, virtuális kiállítások

A "Hónap könyve", "Földtudósaink", "Virtuális kirándulások" - kirándulásajánlók, a legújabb kutatási eredmények, kisfilm az iharkúti dinoszaurusz keresőkről, különleges, ritkaság számba menő néhány térkép és bélyeg virtuális kiállításként..... ezekkel is találkozhat az az olvasó, aki ellátogat  A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet honlapján az Ismeretterjesztés rovatba. Található itt tudományos érdekesség mindenki számára, és speciális tudomány a természettudományok iránt elköteleződőknek. Hasznos, izgalmas böngészési lehetőség gyermeknek, felnőttnek egyaránt, pedagógusoknak pedig oktatási segítség.

Az autizmus - kisfilm tanórákra beszélgetésekhez

Mindannyian nehezen küzdünk meg felnőttként, pedagógusként, szülőként is az autizmus spektrumzavarral. „Pedig mi, felnőttek vagyunk azok, akik megtanítjuk a gyerekeknek, fiataloknak, hogy hogyan kell viszonyulniuk azokhoz a társaikhoz, akik mások, mint ők. De hogyan tudunk megtanítani valami olyat, ami nekünk sem komfortos?”- teszi föl a kérdést bevezetőjében egy autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek édesanyja, Gömbösné Hideg Viktória, aki a Sorsfordító című kisfilmet népszerűsíti. A film, ami valójában játékfilm, ebben a nehéz témában kínál segítséget, gondolatébresztő beszélgetést azoknak, akiket a probléma érdekel, vagy érint.

Egy autista és egy mozgássérült kisfiú fiktív történetén keresztül találkozhat a néző a tizenéves autista fiú sajátos világával, elfogadás iránti vágyával és iskolai közösségével. A film közben találkozik a néző a szokásostól eltérő, furcsa gondolkodásmódot, érzékelést, miközben szembesülhet  a mássággal élők nehéz helyzetével.

„A Sorsfordító a gyerekközösségek számára furcsa autista kortársak könnyebb megértését és elfogadását elősegítő, érzékenyítő beszélgetésre alkalmas, témaindító kisfilm.”- írja ajánlójában az alkotó csapat tagja.

Forrás: http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=1847

Mentálhigiénés beszélgető könyv kisgyermekek számára

A Műszaki Könyvkiadó gondozásában jelent meg 2016 novemberében a ZŰRUTAZÁSOK című interaktív beszélgető kiskönyv-sorozat. A szerző mesés formában tárgyalja azokat a kisgyermekeket is érintő mentálhigiénés témákat, amiről sokszor nehéz beszélgetni, mert a gyermekek számára csak körülményesen fogalmazhatók meg az ezekkel kapcsolatban felmerülő érzések, gondolatok.
A könyv megrendelhető a kiadó honlapján: http://www.mkkonyvkiado.hu/2016/11/15/megjelent-zurutazasok-sorozat/

Szent László király énekeskönyv

Nem könyvújdonság, azonban könyvritkaságnak számít az "Énekek Szent László Király tiszteletére" című énekeskönyv.

A Szent László király miséjét, litániát, zsoltárokat, zsolozsmákat, népvesperánsokat, himnuszokat, históriás és köszöntő énekeket tartalmazó könyv egyedülálló gyűjteménye a szent király emlékének.

"Könyvünk célja: Szent László király tiszteletének elmélyítése a tiszta forrásból származó liturgikus és népénekeken keresztül, amelyek a Lovagkirály szentté avatásától 1192-től a 20. század közepéig keletkeztek."- írja szerkesztői bevezetésében dr. Medgyesy S. Norbert, aki Kovács Andreával együttműködve gyűjtötte össze és rendezte sajtó alá a Kárpát-medence emlékezetében föllelhető összes, Szent Lászlóról szóló éneket. 

Mellékletben található a "Szent lászló, Isten szolgája, magyarok fényes lámpása" című cd, melyen a könyvben szereplő énekek közül hallhatunk néhányat a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanárai és növendékei előadásában.

A könyvet a Magyar Napló- Írott Szó Alapítvány adta ki Budapesten, 2012-ben.

A könyvből néhány példány még három helyen kapható az országban: Budapesten az Írók Boltjában és a Magyar Egyházzenei Társaságnál, valamint Győrben, a Zichy Ferenc Látogatóközpontban.

Magyarországi cigányság

A Semmelweis Kiadónál 2016 decemberében jelent meg Szabóné dr. Kármán Judit romológus, egyetemi docens A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYSÁG I. (CIGÁNYOK ÉS ROMÁK) című műve.  A könyvben a szerző nem csupán a cigányság történetét mutatja be, hanem alapfogalmakat is tisztáz, és tudományos alapokon vizsgálja az évtizedek óta tartó viták hátterét.

Forrás: http://www.semmelweiskiado.hu/konyvek/?itemid=1434&mode=detailed