Megújulás a pedagógiában- pedagógus-továbbképzések az eTwinning rendszerében

Korszerű pedagógiai módszerek és IKT eszközök alkalmazása az eTwinning program keretében  címmel 30 órás ingyenes akkreditált pedagógus-továbbképzést hirdet az eTwinning Magyarországi Szolgáltató Pont.

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék az eTwinning nemzetközi projektet és annak pedagógiai, módszertani és technológiai alkalmazási lehetőségeit az oktatási intézményekben. Ennek segítségével nemzetközi partnereket találhatnak közös projektek elindítására és megvalósítására. A képzés során a résztvevők digitális kompetenciája is hatékonyan fejlődik. 

Bővebb információ, és a hír forrása itt található.

 

A digitális kompetenciák fejlesztését célozzák meg azok a webináriumok, melynek során a résztvevőknek különböző témákkal kapcsolatos tanulásra, beszélgetésre és eszmecserére nyílik lehetőségük. A szakértők által vezetett webináriumok alatt feldolgozott témák az eTwinning programhoz és tevékenységekhez, valamint a digitális kompetencia fejlesztéséhez kapcsolódnak.

Ennek 2017-es utolsó "előadására" december 4-én kerül sor, amikor is  az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium igazgató-helyettese, Kálmán Éva tart előadást "Csak bent? – Kooperatív módszerekkel a szabadban" címmel. 

A webináriumon többek között kifejtésre kerül, hogy milyen előnyei vannak annak, ha a tanár egy osztálytermen kívüli helyszínt választ az ismeretek átadására, melyek azok a kooperatív módszerek, melyek felhasználásával akár történelmet is lehet tanítani egy sportpályán, milyen helyszíneket érdemes választani, stb. 

Bővebb információ a webináriumokról, és a hír forrása

A teremtésvédelem több nézőpontból

2017. szeptember 30-án teremtésvédelmi konferenciát rendez természetről, társadalomról, felelősségről, közösségről a 72 Tanítvány Mozgalom a Bálnában.

A rendezvény „Nem valami szabadon választható feladat!” címmel kerül megrendezésre  egyházi és civil szervezetekkel együttműködésben. A rendezvény során az etika, teológia, műszaki tudományok, természet- és társadalomtudományok és az esztétika szemszögéből vezetik végig beszélgetésekkel Ferenc pápa Laudato si enciklikáját. A konferencia kapcsolati lehetőségeket is kíván kialakítani társadalom- és természettudományos, műszaki szakemberek, lelkipásztorok és pedagógusok között.

A rendezvény regisztrációhoz kötött! 

Bővebb információ és a forrás: www.halo.hu

Kutatók éjszakája

Az idei „Kutatók éjszakájára", 2017. szeptember 29-.én kerül megrendezésre. 

A kutatók éjszakáján országszerte mintegy kétezer ingyenes program, közte kísérletek és interaktív bemutatók várják a látogatókat a kutatóintézetekben, egyetemeken, kutatóhelyeken és a Csodák Palotájában.

A programok között lézershow, előadás a sorozatgyilkosokról, sebészrobotika, elektrokémiai kísérletek, űrjármű-építés és tőzsdeszimulációs játék is szerepel. A látogatók konyhai természettudományos kísérleteket végezhetnek és betekintést nyerhetnek a villámgyártás mesterségébe. Valósággá válnak Harry Potter kviddicsmeccsei, zongorázni lehet a Holdon vagy épp sétálgatni egy gyár területén, ki sem mozdulva a Virtuális Valóság Terméből. 

Az esemény hagyományosan legnagyobb vállalati partnere és csaknem 100 programjával a rendezvénysorozat egyik központi helyszíne az Ericsson Magyarország, amelynek idei programjában a drónok lesznek a főszereplők. A programhoz az idén is kapcsolódik egy tematikus kihívás Ericsson Drone Challenge néven. A sikeresen pályázók drónprogramozó workshopon vehetnek részt, az itt szerzett ismeretek alapján programozott önvezető drónok a Kutatók éjszakáján mutatkoznak be a nagyközönségnek. Az indulással és nevezési határidőkkel kapcsolatos információk a vállalat közösségi oldalán érhetők el.

Forrás: MTI 2017. szeptember 6., Budapest, bse \ kpt

A Logopédiai Kiadó pedagógus- továbbképzései

A Logopédiai Kiadó 2017. őszén a következő akkreditált pedagógus-továbbképzéseket indítja a tanulási nehézséggel küzdő gyermekek pedagógusai számára:

  • A diszlexia megelőzése - az értő olvasás előkészítése - Tanulási képességek fejlesztése 6-10 éves korban az értő olvasás érdekében- 30 órás akkreditált pedagógus- továbbképzés

Bővebb információt itt talál.

  • A matematikatanulás zavarai (diszkalkulia)-  30 órás akkreditált pedagógus- továbbképzés

Bővebb információt itt talál.

  • A diszkalkulia pedagógiai vizsgálata (DPV)-30 órás akkreditált pedagógus- továbbképzés

Bővebb információt itt talál.

Akkreditált továbbképzés megkésett beszédfejlődésről

Fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok, logopédusok számára indít „A megkésett beszédfejlődés és a fejlődéses dysphasia terápiája” címmel 66 órás akkreditált tanfolyamot a Meixner Alapítvány 2017. őszén.

Bővebb információ itt érhető el.

Zeneterápiás képzés

„Személyiségfejlesztés zeneterápiával" címmel 120 órás pedagógus-továbbképzést indít az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara.

A továbbképzés azon szakemberek felkészítését tűzi ki célul, akik saját élményen alapuló, zeneterápiás eszközökkel történő önismeretre, személyiségfejlesztésre vállalkoznak azért, hogy munkájukat hatékonyabban, empatikusabban tudják ellátni.

Bővebb információt és a forrást itt találja.

Képességfejlesztő képzések

Pedagógus-továbbképzést indít az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara a következő témákban

1. Sindelar–Zsoldos program 1. – Fejlesztő program tanulási- és magatartási zavarok megelőzésére óvodáskorban és iskolakezdéskor (30 óra)- óvodát és iskolát kezdő gyermekek számára

                                                 Bővebb információt és a forrást itt találja.

2. Sindelar–Zsoldos program 2. – Tanulási- és magatartási zavarok terápiája iskoláskorban (30 óra)- iskoláskorúak számára

                                                 Bővebb információt és a forrást itt találja.

Diszkalkulia (számolási zavar) megismerése

A diszkalkulia témakörét feldolgozó 60 órás pedagógus-továbbképzést indít az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara.

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a diszkalkulia (számolási zavar) szakmaelméleti, tüneti, kóroki hátterét és viselkedési következményeit a hazai és nemzetközi szakirodalmak alapján, és elsajátítsák a pedagógiai diagnosztika és a terápia szempontrendszerét, valamint megismerjék azok hazai és nemzetközi eszköztárát.

Bővebb információt és a forrást itt találja.

Liturgia, művészettörténet, műtárgy- továbbképzés egyházi személyek számára

A Magyar Képzőművészeti Egyetem tanfolyamot hirdet: LITURGIA - MŰVÉSZETTÖRTÉNET - MŰTÁRGY
…ami az egyháztörténetből kimaradt: ismeretterjesztő előadások szakrális témákban, művészettörténeti megközelítésben címmel.

A tanfolyam 2017. szeptemberében indul, elsősorban művészet iránt érdeklődő egyházi személyek, papok, lelkészek, hittudományi felsőoktatási intézmények, valamint az egyházi iskolák jelenlegi és volt hallgatói, illetve tanárai; hitoktatók és lelkipásztori munkatársak számára ajánlják.

Az előadássorozat a szakrális művészet európai hagyományainak bemutatására törekszik műtárgycentrikusan, külön hangsúlyt fektetve az egyházi ünnepekhez fűződő szimbólumok és tradíciók, valamint olyan, a korábbi liturgiai hagyományokhoz köthető tárgyaknak a kiemelésére és bemutatására, amelyek a 21. században esetleg ritkábban fordulnak elő, mégis liturgiatörténeti vagy művészettörténeti értékkel bírhatnak.

A tanfolyamról bővebb információt itt talál.

Emlékkonferencia Dobszay László születésének 82. évfordulója alkalmából

A FUGA (Budapesti Építészeti Központ, 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 5.) adott helyet 2017. február 4-én az  immáron 5. alkalommal megrendezett, a Dobszay László által alapított Egyházzene Tanszék életéről, tanárainak és hallagatóinak munkájáról, kutatásairól, kiadványairól szóló konferenciának.

A konferencián szó volt  többek között a középkori magyar himnuszdallamok újabb kiadásáról, az unitárius antifónák középkori kapcsolatairól,Victor János 1901-es Hozsanna énekgyűjteményéről, Dobszay László hagyatékából a magyar nyelvű gregorián tételekről. Az előadások végén kerekasztal beszélgetés hangzott el a gregorián vezénylésről.

Forrás: http://lfze.hu/hu/aktualis-egyetemi-hirek/-/asset_publisher/7IEOMizcId94/content/emlekkonferencia-dobszay-laszlo-szuletesenek-82-evforduloja-alkalmabol;jsessionid=25338C283AA9134583C9CF

 

 

 

Kiállítás

Az érdeklődők 2017. január 31-ig tekinthették meg az „Emberek aranyban” című kiállítást Budapesten, az AVE Kiállítóházban. (1065 Budapest, Hajós u. 21.)
A „Fejedelmi sírok leletei a Sztyeppe Piramisokból”-  Krymaltynbekov professzor 2500-3000 éves aranykincseket bemutató kiállítása a lovas nomád népek aranykorát idézte meg. A kiállított leletek egy része ugyan rekonstrukció volt, melyeket a kazahsztani – kurganoknak nevezett- halomsírok (Issyk- kurgán és a Berel mellett feltárt, világviszonylatban is ritkaságszámba menő lovas temetkezés kurgánjai) mélyéről előkerült páratlan kincsekből reprodukáltak a régészek, muzeológusok, azonban jelentős számban találkozhattak a kiállítást megtekintői eredeti kincsekkel is. A páratlan, aranyban pompázó, hatalmas gazdagságot bemutató kiállítás 2012 óta "járta" az ország különböző településeit, majd 2016. októberétől 2017. január végéig, a kazahsztáni hazaszállítása előtt, utoljára volt megtekinthető Budapesten.
Forrás, információ: http://avekiallitohaz.hu/, https://www.facebook.com/pg/avekiallitohaz/posts/

Diszlexia prevenciós olvasástanítási módszer

Mit tehetünk alsó tagozaton az értő olvasás sikeréért? Azért, hogy a diszlexiát (amennyiben nem organikus problémák miatt van), megelőzzük, „gyógyítsuk”? Ehhez segít hozzá a Meixner Ildikó által 1958-tól folyamatosan kidolgozott szintetikus olvasástanítási módszer, amelynek lényege, hogy a könnyen összetéveszthető betűket nagy időkülönbséggel tanítja, figyelve a ritmusérzék, a térbeli tájékozódás és a nyelvi készségek fejlesztésére is.
(Meixner Ildikó (1928-2000) magyar gyógypedagógus, pszichológus és pedagógiai szakpszichológus. A diszlexia prevenciós- és diszlexia-reedukációs terápia, és a diszlexiaprevenciós olvasástanítás bevezetése Magyarországon Meixner Ildikó tudományos és gyakorlati munkásságához kapcsolódik.) Meixner Ildikó Játékház című tankönyvcsaládjának alkalmazására felkészítő 55 órás tanfolyam indult 2017. februárjában Budapesten.
Forrás, információ: http://meixner.hu/events/meixner-ildiko-jatekhaz-cimu-tankonyvcsaladjana...