Nevelve növelni- avagy: Mire van szüksége a gyermeknek?

Mire van szüksége a gyermeknek?

  • rejtettségre, fészek melegre, biztonságérzésre
  • fenntartás nélküli szeretetre
  • helyes modellmagatartásra szülei, környezet részéről
  • nevelő autoritásra, tekintélyforrásra
  • kérdéseire megfelelő válaszokra
  • nem csak mellette, hanem vele töltött időre
  • csöndre és nyugalomra a belső növekedéshez
  • elismerésre és nyereségre
  • kamaszkorban fokozott megértésre
  • önálló hitre

A kérdés és a felsorolás Gyökössy Endre: Kapcsolatápolás című könyvének Szeretetetkapcsolataink  részében olvasható. Azonban Bandi bácsi szempontrendszeréből most csak néhányra térünk ki.

A nevelői autoritás (biztos és világos vonalú útmutatás)- tekintély

Mivel a gyermeknek alig vannak tapasztalatai, nem tudhatja, mi a jó és mi a rossz, mi a veszélyes, mi a helyes és helytelen, mi az ami igaz, és mi az, ami hamis. Ezekre a kérdésekre csak tőlünk, felnőttektől kaphat választ, méghozzá egészen kicsi korától kezdve „enyhén és óvatosan dresszírozó szavainkkal és a magunkat a szavainkhoz tartó magatartással”, nem mellőzve a szeretetet és a rugalmas következetességet. Nevelve kell növelnünk, hogy a normákat és helyes magatartásformákat megismerje. Ha nem támasztunk világos és egyértelmű kereteket, a gyermek nem lesz egészséges lelkületű. „Bármily paradox, de szilárd határok között érzi biztonságban és jól magát- sőt szabadnak”. Ha nem adjuk meg a gyermeknek a biztos keretet, akkor valójában egy hamisan értelmezett nevelési módszert alkalmazunk, amely valójában egyedül hagyja a gyermeket, és „a szabadság nevében azt hangoztatja, hadd bontakozzék ki magától minden jó tulajdonsága…minden korlátozás nélkül”. Azonban ebben a téves „szabadságban” a gyermek csak a bizonytalanságot tapasztalja meg, hiszen továbbra sem tudja, mi a jó és a rossz, döntésiben is bizonytalanná válik, és rezignált lesz.

A mi emberi törvényünk isteni eredetű, mely a Jézus Krisztus által restaurált és megélt Tízparancsolat és hegyi beszéd. Ettől világosabb és kipróbáltabb, emberszabásúbb alaptörvényeket mind a mai napig senki sem tudott adni.

Elismerés és nyesegetés

Amennyiben nem veszünk helyesen tudomást a gyermekről, kivívja magának „egyéb” módszerekkel a ráfigyelést. Ezek igen gyakran negatív magatartást eredményeznek. Ilyenkor válik csínytevővé, ilyenkor kezd el bohóckodni, gonoszkodni, esetleg agresszív lesz, vagy túlzott pszichoaktivitást mutat. A vágya ilyenkor, hogy legalább ilyennek lássák-, ha már a valós énjét nem veszik észre. Bárhogyis, bármi áron is, csak ismerjék már el, hogy ő is a világon van! Selye János dr., a stresszelmélet megalkotója azt mondja: „A hatalomnál és a gazdagságnál is fontosabb az embernek az elismerés”.

Ha elismerjük a gyermek tényleges teljesítményét (a teljesítményét és nem a személyét), nevelően növeljük őt. Egy jó passzért nem kell a következő generáció „aranycipős sztárjának” titulálni, azonban „Ez egy jó rúgás volt!” kijár neki. Azonban vigyázzunk, hogy a dicséret ne jutalmazás legyen, hanem sokkal inkább bátorítás, „ami azt jelenti: Észrevettelek, jó dolgot csináltál.” És a feddés, korlátozás, nyesegetés se bántsa a gyermek önérzetét, hanem a cselekedetre/tevékenységre utaljon. Pl. „A következő rajzod(feleleted) biztosan jobban fog sikerülni.” Ez segít a gyermeknek a valóságban maradnia, a realitás talaján, hogy önismerettel mindig azt tegye, ami tőle telik. Ha nem találjuk meg a helyes elismerést/nyesegetést, akkor arról kezd el fantáziálni, hogy ő a mindent tudó, ő a mindenható, hatalmas, vagy kisebbrendűséggel, hogy ő a legbutább, legügyetlenebb, és hogy ezt megváltoztassa, mindenhatóvá kellene válnia.

Forrás: Gyökössy Endre: Kapcsolatápolás című könyve (30-43. oldal) Szent Gellért Kiadó és Nyomda 2017

Mindig velem-Beer Miklós püspök új könyve

November 8-án kerül az olvasóközönség elé a MINDIG VELEM  című inetrjúkönyv, mely a harmadik a sorban, melyet dr. Beer Miklós Váci megyéspüspökkel készített Réti József. „Nagyon sok visszajelzést, bátorítást kaptunk az első két könyv megjelenése után. Mindez megerősített, mennyire fontos az evangélium örök igazságait a ma emberét foglalkoztató kérdéseken keresztül kutatni”.  – mondta a püspök a könyvről. A két ezt megelőző kötet: Szeressek ott, ahol gyűlölnek és Örömet hozzak, hol gond tanyázik címmel jelent meg. A legújabb részt, amely útmutatás a mai közéleti és korkérdésekhez (pl. hiteles kereszténység, házassági problémák, elhagyatottság, stb.) is személyes történetek és példabeszédek színesítik.

Forrás: Váci Egyházmegye

Vértanúsággal a szovjethatalom ellen

A Munkácsi Egyházmegye egykori püspökét Romzsa Tódort, a 70 évvel ezelőtt, 1947-ben bekövetkezett vértanúhalála után szent II.János Pál pápa 2001-ben avatta boldoggá.

A püspök vértanúhalálának megismerése újabb kiegészítője a kommunizmus már jól ismert egyházüldözésének és kegyetlenségének. A püspök halálát követően, amely november 1-jére virradóan következett be, a szovjethatalom betiltotta Kárpátalján a görögkatolikus egyház működését. A  Vörös Hadsereg előrenyomulásával Kárpátalja egyre biztosabban sodródott a Szovjetunióba való beolvadás felé, miközben a kommunista hatalom egyértelművé tette, hogy Szovejtunióban nincs helye a görögkatolikusoknak, azaz olyan egyházhoz tartozóknak, így olyan egyházaknak sem, akiknek a legfőbb vezetése nyugaton volt. A görögkatolikus egyház fölszámolása módszeresen és tervezetten folyt. 1946-ban álzsinatot hívtak össze Lembergben, amelyen egyetlen püspök sem volt jelen, mégis kimondták az 1596-ban kötött breszti unió érvénytelenítését és ezzel az ortodox egyházhoz való csatlakozásukat. Ezzel a galíciai görögkatolikusok üldözése kezdődött el. Ezt követte hamarosan a Munkácsi Egyházmegye felszámolása is. Ekkor már 1944 óta Romzsa püspök volt ennek az egyházmegyének az élén. Hruscsov hiába próbálta meg rávenni a püspököt, hogy tagadja meg a pápával való egységét. Azonban miután ez sikertelen volt, Szudoplatov NKVD-tábornok lett a felelős a püspök likvidálásáért. Így történt, hogy katonai teherautó hajtott a püspök templomszentelésről hazatartó lovaskocsijába, majd a püspököt és kíséretét vasdorongokkal próbálták agyonverni. Azonban egy arra jövő kocsi miatt „csak” nagyon súlyos sebesüléseket szenvedett Romzsa Tódor és kórházba került. Ám az őt ápoló bazilita nővért eltávolítva a kórházból, pár nap múlva idegen ál-ápolók keze által, méreginjekció hatásától meghalt.

A boldog történetét Véghseő Tamás, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola rektora dolgozta föl.

Forrás

Napjaink sok vitát kiváltó kérdéseire válaszol a teológiai professzor

dr. Turay Alfréd pápai prelátus, teológiai professzor, az Apor Vilmos Főiskola tanára „Levelek Ferenc pápa védelmében" címmel 5 témában (migráció, segítségnyújtás, igazságos háború, korrekció, „okos kígyó") válaszol keresztények által a pápai megnyilatkozásokat, kijelentéseket fenntartással fogadó kérdésekre.

 

Részletek a Váci Egyházmegye honlapján olvashatók. A levelek közvetlenül letölthetők a Váci Egyházmegye honlapjának Dokumentumtárából.

Egyháztörténelem

Egyháztörténelem – (nem csak) középiskolásoknak
„Diákoknak, tanároknak és minden Isten-kereső felnőtt embernek” szóló ajánlással adta ki 2017. júliusában dr. Beer Miklós váci megyéspüspök A Messiás az egyházban című kétrészes egyháztörténelem kötet.

„Isten és az emberiség kapcsolata a keresztény felfogásban a Messiás (a Fölkent, a Khrisztosz) személyében valósul meg. Benne és általa válik ez a kapcsolat személyessé. A keresztény vallási élet ezt a személyes kapcsolatot, párbeszédet tükrözi, teszi kézzelfoghatóvá. Történelmi folyamatában megtapasztalható azoknak az embereknek a közössége, akik abban a hitben élnek, hogy Jézus Krisztus személyében eljött, és velünk van a Messiás. Ezt a hívő közösséget nevezzük egyháznak. … Ahhoz, hogy saját életünkben helyes állásfoglalásra juthassunk, mellőzhetetlen az egyház hiteles ismerete.” – Ezekkel a gondolatokkal ajánlja „diákoknak, tanároknak és minden Isten-kereső felnőtt embernek” dr. Beer Miklós váci megyéspüspök A Messiás az egyházban című kétrészes egyháztörténelmi kötetet. A hittankönyv elsősorban a középiskolás korosztály és az őket tanító pedagógusok számára az egyháztörténelem tanulásához, tanításához, és különösen a hittan érettségire való felkészüléshez, felkészítéshez készült.

Részletek a Váci Egyházmegye honlapján olvashatók: a könyv (a sorozat első két kötetével együtt) megvásárolható, elérhető a dokumentumtárban, illetve pdf formátumban letölthető. 

A tankönyvek elérhetők a Magyar Eleketronikus Könyvtárban is. 

Forrás: Váci Egyházmegye

Koncertek és előadások a szombathelyi püspöki palotában és székesegyházban

Martinus Exclusive - Komolyzenei koncertekkel és előadói estekkel nyitják meg a nagyközönség előtt a szombathelyi püspöki palotát, a szombathelyi székesegyházban pedig nagyszabású ingyenes orgonakoncerteket hallhatnak az érdeklődők - jelentette be a programsorozatot ismertető dr. Székely János, szombathelyi megyéspüspök.

A püspök úgy fogalmazott: a szépség, az igazság, a jóság és a szentség egymástól elválaszthatatlanok, ezeken a koncertekben pedig „valami ilyesmivel találkozhatnak majd, akik fogékonyak a szépre és a jóra". „Gyönyörű épített környezet, benne a gyönyörű dallamok, az isteni harmónia és az emberi harmónia egybecsengése, az építészet, a zene, a hit harmóniájának az egysége. A szakrális zene is a hit forrásából fakad, aki pedig ezt a zenét hallgatja, ebből a forrásból meríthet. Szeretettel hívunk és várunk tehát mindenkit, aki a sokszor bizony rohanó és zűrzavaros világban a tiszta harmóniát kívánja hallani" - mondta.

A Martinus Exclusive koncertsorozat szeptember 19-én Balogh József zongoraművész Liszt- és Chopin-estjével kezdődik a püspöki palota dísztermében, majd szeptember 20-án este Virágh András orgona hangversenyével folytatódik a székesegyházban- mondta Perger Gyula, a Szily János Egyházmegyei Gyűjtemény és Látogatóközpont igazgatója. A december 19-ig tartó kamaraelőadások és koncertek sorból kiemelkedik Bozsodi Vonósnégyes tervezett koncertje, igazi kuriózumnak ígérkezik a Szent Efrém Férfikar - a görögkeleti egyházzene világhírű képviselői - hangversenye, és különleges lesz Kertesi Ingrid Liszt-díjas operaénekesnő koncertje is, aki december 6-án a Brenner János Általános Iskola gyermekkórusával közösen lép fel. Lakner-Bognár András, a szombathelyi székesegyház karnagya, egyházmegyei zeneigazgató a sajtótájékoztatón azt hangsúlyozta: a püspöki palota különleges akusztikája miatt kifejezetten alkalmas arra, hogy kamarazenei koncerteknek adjon otthont, a székesegyházban pedig az ország egyik legnagyobb orgonája található, amely szimfonikus zenekarokhoz hasonló változatossággal képes megszólaltatni zeneműveket, ezért különösen nagy élményt kínál a zeneértők számára.

Forrás: MTI 2017. szeptember 8., péntek, Szombathely, bcsp \ kpt

A Kalkuttai Érsekség társvédőszentje- Teréz anya

2016. szeptember 4-én avatták szentté a szkopjei születésű albán apácát, akit Teréz anya néven ismer a világ. Idén, halálának 20. szentté avatásának 1. évfordulóján a kalkuttai érsekség tárvédőszentjévé választották.

Az ünnepélyes szentmisét 2017.szeptember 6-án mutatják be a Legszentebb Rózsa katedrálisban. Ez alkalomból 2 napos kiállítást rendeztek  Kalkuttában, a szentről készült képekből és szobrokból. A kalkuttai érsek, Thomas D'Souza több vallás résztvevőivel együtt látogatott el Teréz anyja sírjához, hogy megünnepeljék a kettős évfordulót.

Teréz anya (1910–1997) az életét Kalkutta legszegényebbjeinek áldozta, és 1950-ben megalapította a Szeretet Misszionáriusai rendet. Egyszerűségével, szeretetével és kedvességével mindenkit megérintett, és Isten szeretete és könyörületessége azóta is árad a világba rajta keresztül- mondta a jelenlegi vezetője a rendnek, Mary Prema nővér. Forrás: http://szemlelek.blog.hu

Ugyanakkor a Koszovó fővárosában, Pristinában 2010-ben elkészült templomot, ahol azóta szentmiséket mutatnak be és a város kb. 1500 katolikusát fogja össze és támogatja, Teréz anya halálának huszadik évfordulója alkalmából,az ő liturgikus emléknapján, szeptember 5-én hivatalosan is felvette a rendalapító szent nevét. A főváros központjában magasodó katedrális így  – egy évvel „a szegények anyja” szentté avatását követően – a Teréz anya-székesegyház nevet viseli. Forrás: Magyar Kurir

Elmélkedések gyermekeknek

Max Lucado: Kegyelem itt és most, Harmat Kiadó, 2015
A felnőttek számos áhítatoskönyv között válogathatnak napi elcsendesedésükhöz. Képes-mesélős Bibliák is akadnak szép számmal, azonban Isten üzenetének befogadásához kevés kiadvány áll rendelkezésre az iskolás korosztály számára. A gyerekek egyéni, vagy éppen osztályközösségben való elcsendesedéséhez nyújtanak segítséget Max Lucado közvetlen hangvételű elmélkedései, amelyek hétköznapi, ám fontos témákat vetnek fel. Bátorítást, ötleteket adnak a mindennapi megvalósításhoz is. A könyv nagy segítség a képes Bibliák világából kinőtt gyerekek önálló, rendszeres Biblia olvasásához.
Itt belelapozhat a könyvbe!

Szent László ünnep Tereskén

Az ezer esztendős Váci Egyházmegye legősibb apátsági temploma (XII. sz.) a Nógrád megyei Tereskén található, ahol 2017. július 29-én, a szent király égi születésnapján, ünneplte a közösség dr. Beer Miklós püspök vezetésével Szent László királyt, a Szent emlékévében. Az emlékezés során felidézték a dicső Lovagkirály életét, a középkori hagyományokat,és  a magyar népet eddig is megtartó keresztény erényeket. 

Képes összefoglalót az ünnepségről itt találnak.

Forrás: Váci Egyházmegye

Székely János atya az új szombathelyi püspök

2017. július 8-án iktatta hivatalába a Sarlós Boldogasszony Székesegyházban Erdő Péter bíboros Székely Jánost, aki mostantól a szombathelyi egyházmegye püspöke.

A püspök atya szentbeszédében többek között arról szólt, hogy a papi szolgálat célja, hogy segítsenek eljutni minden jóakaratú embernek a lét forrásához, a teremtő Istenhez, ezért is választotta püspöki jelmondatául Jézus szavait: "Omnes vivunt Ei", vagyis "Mindenki érte él". Kitért arra is, hogy püspökként legközvetlenebb munkatársait, az egyházmegye papjait, szeretné megerősíteni, hogy örömteli, hiteles és teljes módon tudják megélni és gyakorolni papi szolgálatukat. Hangsúlyozta, hogy továbbra is fokozott figyelemmel kíván fordulni a szegények, a betegek, idősek, a szenvedők és a kitaszítottak felé és erre biztatja az egyházmegye közösségeit és minden hívő embert. Szent II. János Pál pápa a Szombathelyi Egyházmegyét a vértanúk földjének, a szentek földjének nevezte. Ugyanezzel a tisztelettel, kegyelettel, hálával lépek én is ennek az egyházmegyének a földjére. Hálás vagyok azért, hogy Ferenc pápa egy olyan egyházmegye szolgálatát bízta rám ahol a hit, a múlt értékeihez való ragaszkodás, a táj szépsége az itt élőknek - vasiaknak és zalaiaknak - mély embersége ezt a tájat lelkiekben, szellemi értékekben, az életszentség nagy példáiban gazdaggá tette, Az új megyés püspök, aki a Magyar Katolikus Püspöki Kar Cigánypasztorációs Bizottságának vezetője is, roma pasztorációs püspök volt eddig, a szentmisében saját nyelvükön szólt a romákhoz,  valamint a német, horvát és szlovén nemzetiség tagjaihoz is.  A szentmise végén pedig a pápai és a magyar himnusz mellett felhangzott a cigány himnusz is.

Forrá: MTI, 2017. július 8. és www.martinus.hu

Teremtésvédelmi nap lett Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe

Az Egri Főegyházmegyében Ternyák Csaba egri érsek teremtésvédelmi nappá nyilvánította 2017. március 25-ét, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét a tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) számú EMMI rendelet 10. § (1) bekezdésében előírt fenntarthatóság-környezettudatosság tematikus hét céljaival összhangban.

Ezen a napon, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén takarítási, szemétszedési, tisztítási akcióra, közvetlen környezetük "életre keltésére" hívták az egyházmegye Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Jász-Nagykun-Szolnok megye területén található 48 egyházi fenntartású köznevelési intézményének diákságát, alkalmazottjait és lelkipásztorait a szervezők.

Ternyák Csaba egri érsek teremtésvédelmi referenst nevezett ki az egyházmegyében Németh Zoltán személyében, ezzel is hangsúlyozva a téma fontosságá. A referens feladata lesz, hogy átfogó stratégiát dolgozzon ki a jövőre nézve, hogy a Gyümölcsoltó Boldogasszony napjának teremtésvédelmi eseményei egy folyamat kezdetét indítsák el. (Az egri program közreműködő partnere a Városgondozás Eger Kft. volt.)

A teljes cikk elolvasható a Magyar Kurír honlapján.