Lemorzsolódás megelőzését szolgáló jelzőrendszerrel kapcsolatos anyagok

A Katolikus Pedagógiai Intézetben két alkalommal volt tájékoztató előadás a lemorzsolódás megelőzését szolgáló beavatkozásokról és a korai jelzőrendszerhez kapcsolódó korai jelző-és pedagógiai támogató rendszer tervezett tevékenységeiről. Az előadások anyagai elérhetők az alábbiakban:

Urbán Ábel Ferenc: az Oktatási Hivatal Köznevelés Nyilvántartási Főosztályának főosztályvezetője „A lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogatórendszer első adatszolgáltatásának tapasztalatai, a támogató pedagógiai– szakmai szolgáltatások” tartott előadást 2017. április 24-én a Lemorzsolódás megelőzéséért című intézményvezetői szakmai napon.

Benczúr Katalin az Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztály főosztályvezető-helyettese két ízben tartott előadást: