Isten hozott!

Tantárgygondozók:

Felső tagozat: Pluzsik Szilvia

Középiskola: Dr. Horváth Eszter

Tankönyvismeretetők

Matematika (felső tagozat)

Tantárgygondozó: Pluzsik Szilvia

Általános iskolai matematikatanárok szaktárgyi továbbképzése  - 2015. tavasz

  • A szakmai nap szervezője: Pluzsik Szilvia
  • A szakmai nap lebonyolítói: Jakab Andrea, Sághi Cseperke
  • A szakmai nap anyaga