Isten hozott a szakképzés oldalon!

Félszáz katolikus intézményben szakmát is tanulnak diákjainknak.  
A szakképző intézményekben dolgozó pedagógusok helyzete különösen nehéz. Egyrészt az intézményvezetőknek új stratégiát kell kidolgozniuk az elmúlt idők jogszabály változásai miatt, valamint a komplex szemléletű természetismeret oktatás új tananyag összevonása és órakerete miatt. Másrészt minden pedagógusnak újra és újra revideálnia kell tanítási és nevelési módszereit, hogy azok a szakképzésbe jelentkező fiatalok adottságaihoz illeszkedhessenek.
Milyen hozzáadott pedagógiai értékeket építhet munkájába az a pedagógus, aki ezekkel az érzékeny, különös nevelési igénnyel rendelkező tanulócsoportokkal dolgoznak?
Ahhoz, hogy a leghatékonyabban kísérhessük a középfokú szakképzésben dolgozó pedagógusok és szakoktatók munkáját, képzéseinket a velük való egyeztetés alapján, igényeik szerint tervezzük.