Szerzetesrendek

 1. Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány (S105)
 2. Mária Iskolatestvérek (S114)
 3. Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja (S008)
 4. Boldogasszony Iskolanővérek (S026)
 5. Congregatio Jesu (Angolkisasszonyok Szerzetesrend) (S001)
 6. Csornai Premontrei Prépostság (S118)
 7. Gödöllői Premontrei Perjelség (S119)
 8. Jézus Isteni Szívéről Nevezett Kármelita Nővérek Kongregációja (S016)
 9. Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya (S109)
 10. Konventuális Ferences Minorita Rend (S115)
 11. Krisztus Légiója Kongregáció (S127)
 12. Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság (S102)
 13. Magyar Bencés Kongregáció Szent Ányos Bencés Perjelség (S130)
 14. Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség (S129)
 15. Megváltós Nővérek (S013)
 16. Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata (S027)
 17. Misszióstársaság (Lazaristák) (S113)
 18. Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend (S051)
 19. Piarista Rend Magyar Tartománya (S117)
 20. Premontrei Női Kanonokrend (S031)
 21. Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek (S032)
 22. Szalézi Intézmény Fenntartó (S120)
 23. Szatmári Irgalmas Nővérek Társulata (S033)
 24. Szent Orsolya Rend Római Uniójának Magyar Orsolyita Közössége (S029)
 25. Szeretet Leányai Társulata (S012)
 26. Szociális Missziótársulat (S042)
 27. Zirci Ciszterci Apátság (S103)