Telefonszámok és e-mail címek
Név Feladatkör E-mail cím Telefonszám
Tokár Imre P. János Intézetvezető tokar.imre@katped.hu 479-3031
Barcsák Marianna Intézetvezető-helyettes barcsak@katped.hu 479-3009
Oláh Gáborné Stratégiai gazdasági vezető olah.gaborne@katped.hu 479-3004
Kiss Ferenc Műszaki osztályvezető kiss.ferenc@katped.hu 479-3018
Bálint Erzsébet Pedagógiai mérés, értékelés balinte@katped.hu 479-3032
dr. Gianone András Pedagógiai tájékoztatás gianone@katped.hu 479-3005
dr. Leibinger Jánosné Tanügyigazgatás leibingerne@katped.hu 479-3003
dr. Mártonné Sárossy Mónika Tantárgygondozás - alsó tagozat monika@katped.hu 479-3033
dr. Tasnádiné Hajdu Ágnes Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatása tasnadi.agnes@katped.hu 479-3005
Emőd Gábor Ügyintéző, adatrögzítő egabor@katped.hu 479-3010
Grolyóné Szabó Éva Tantárgygondozás - óvoda grolyone@katped.hu 479-3015
Hampuk Beáta Renovabis pályázatok hampuk.beata@katped.hu 479-3007
Kalácska Gábor Rendszergazda, informatikus kalacska@katped.hu 479-3016
Kun Lászlóné Gazdasági munkatárs kun.laszlone@katped.hu 479-3034
Kuslits Kata Tantárgygondozás - szakképzés kuslits.kata@katped.hu 479-3013
Marlok Bálint Titkár marlok.balint@katped.hu 479-3037
Nagy Olivér Tanulmányi és sportversenyek támogatása, pályázati felelős nagy.oliver@katped.hu 479-3014
Schillingerné Gulyás Ilona Tantárgygondozás ilona@katped.hu 479-3006
Szabó Klára Szaktanácsadás szervezése szabo.klara@katped.hu 479-3008
Szentes Judit Tanulótájékoztatás szentes@katped.hu 479-3012
Szenthe-Tormássi Anna Tantárgygondozás - felső tagozat, középiskola szenthe@katped.hu 479-3031
Szepsi Rita Pedagógus továbbképzések, tantárgyhoz nem köthető képzések szepsi.rita@katped.hu 479-3030
Zéher Andor László Üzemeltető gépész zeher@katped.hu 479-3038