Szaktanácsadói műhelynap: Felkészítés a személyes hatékonyság növelésére

Kedves Kollégák!

2017. december 13-án műhelynapot tartunk.

Témája: Felkészítés a személyes hatékonyság növelésére

Időpontja: 2017. december 13. (szerda) 9.00 – 16.00
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068  Budapest, Városligeti fasor 42. 

A műhelynap célja:

  • kipróbálni az elkészült anyagot, véleményt, meglátásokat kérni a véglegesítéshez
  • ismereteket, gondolatokat átadni a témával kapcsolatban minden szaktanácsadó számára

 

Ismertető a szakmai programról

A képzés célja a résztvevők személyes hatékonyságának növelése kapcsolataikban, és az információ átadása terén, miközben megismerik az asszertív magatartás jellemzőit, annak fejlesztési lehetőségeit, valamint az élményalapú ismeretátadás elveit és gyakorlatát. További célok, az eredményre vezető módszerek tudatosítása, gyakorlása és a résztvevők digitális kompetenciáinak fejlesztése.

Tananyagegységek: a személyes hatékonyság növelése kapcsolatainkban: az asszertív magatartás jellemzői, az asszertivitás fejlesztése; a személyes hatékonyság növelése az információ átadásában: az élményalapú ismeretátadás elvei és gyakorlata; eredményre vezető módszerek; a digitális kompetencia felhasználása a személyes hatékonyság növelésében

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

problémamegoldó gondolkodás
IKT alkalmazás
módszeres munkavégzés
kapcsolatteremtő és együttműködési képesség
önreflexiós képesség, visszacsatolási készség
eredményorientáltság és értékelési képesség
kommunikációs rugalmasság

A téma fontossága miatt és a képzés eredményes kipróbálása érdekében a műhelynapon való részvételt szaktanácsadói feladatnak számítjuk. Ezért kérjük, hogy csak azok jelentkezzenek, akik a teljes programon részt tudnak venni. A program létszámkorlátos, túljelentkezés esetén a jelentkezési sorrendet vesszük figyelembe.

Szeretettel várunk minden kollégát!

Jelentkezési határidő: 2017. december 1.