Ajánlott szakirodalom és források
Az ajánlott irodalom a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet könyvtárában elérhető.

 • Ágoston György –Nagy József –Orosz Sándor: Méréses módszerek a pedagógiában
 • Tankönyvkiadó, Budapest, 1974
 • Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák – különbségek. Egy differenciális tanításelmélet vázlata. Okker Oktatási Kiadó, Budapest, 2000
 • Csapó Benő (szerk.): Az iskolai műveltség, Osiris Kiadó, Bp. 2002
 • Csapó Benő (szerk.): Az iskolai tudás, Osiris Kiadó, Bp. 2002
 • Falus Iván (szerk.) Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe, Keraban Kiadó, 1996
 • Falus Iván–Ollé János: Statisztikai módszerek pedagógusok számára
 • Okker Kiadó, 2000
 • Kiss Margit–Mezősi Károly–Pavlik Oszkárné: Értékelés a pedagógiában, Fővárosi Pedagógiai Intézet
 • Kósáné Ormai Vera: A mi iskolánk. Neveléspszichológiai módszerek az iskola belső értékelésében. IF Alapítvány, 1998
 • Mátrai Zsuzsa (szerk.): Középiskolai tantárgyi feladatbankok I., Bp., Országos Közoktatási Intézet, 1997 (biológia, matematika, angol nyelv)
 • Kárpáti Andrea (szerk.): Középiskolai tantárgyi feladatbankok II., Bp., Országos Közoktatási Intézet, 1997 (vizuális nevelés: vizsga és projektmódszer)
 • Székelyi Mária–Barna Ildikó: Túlélőkészlet az SPSS-hez. Többváltozós elemzési technikákról társadalomkutatók számára, Typotex 2002
 • Vári Péter (szerk.): Monitor ’95. A tanulók tudásának felmérése, Bp., Országos Közoktatási Intézet, 1997
Megosztás