Fenntarthatóságra nevelés - 5/2017 (FN 5/2017)

1. FFC: A szegénység felszámolása

2. FFC: Az éhezés megszüntetése

Az UNESCO, mint az ENSZ oktatással foglalkozó része, felhatalmazást kapott arra, hogy koordinálja és vezesse a 2030-as globális oktatási keretrendszert, részeként annak a globális folyamatnak, ami a szegénység felszámolására irányul a 17 fenntartható fejlődési célon (FFC, angolul: SDG) keresztül. Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézete elkészítette az UNESCO: Fenntartható fejlődési célok oktatása - Tanulási célok (2017) című kiadványának fordítását. Az eredeti angol nyelvű változat itt elérhető: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247444e.pdf . A kiadvány elsősorban az oktatásban dolgozók számára készült útmutató. Mind a 17 FFC-hoz meghatározza a részletes tanulási célokat (16 évesnél idősebb életkorra, fiatal felnőttkorra fókuszálva), valamint témaköröket és tanulási tevékenységeket ajánl.  

Az ökoiskolák és ökopedagógusok számára különösen érdekesnek tartjuk a dokumentumot, amely várhatóan egy évtizedre meghatározhatja a környezeti/fenntarthatóságra nevelésről folyó diskurzust. Ezért már a publikálás előtt részleteket osztunk meg az Ökoiskola Hírlevél olvasóival. Korábbi számainkban az alábbi Fenntartható Fejlődési Célok oktatásáról, tanulási céljairól, témakörökről és tevékenységekről már olvashattak:

1. FFC: A szegénység felszámolása

2. FFC: Az éhezés megszüntetése

 

Mindegyik FFC-hez a tanulási célokat kognitív, társadalmi-érzelmi és viselkedési területekre írja le a dokumentum.

A kognitív területhez tartoznak a tudás és gondolkodási képességek, amik szükségesek az FFC jobb megértéséhez, valamint ahhoz, hogy ezt a célt elérjük.

A szociális-érzelmi terület azokat a képességeket foglalja magába, amik az együttműködésben, tárgyalásokban, kommunikációban segítik a tanulót annak érdekében, hogy az FFC ügye előremozduljon, ezen kívül segítik az önfejlesztésben is az önreflexió, értékek, attitűdök és motiváció terén.

A viselkedési terület a cselekvési kompetenciákat írja le.

Ezen felül minden FFC-hez javasol az UNESCO szakértői csapata kiindulási témaköröket és pedagógiai megközelítéseket.

 

Tanulási célok a 4. FFC-hez – „Minőségi oktatás - Biztosítani az átfogó és igazságos minőségi oktatást és előmozdítani az egész életen át tartó tanulási lehetőségeket mindenki számára”

Kognitív terület

 1. A tanuló tisztában van azzal, hogy az oktatásnak valamint az egész életen át tartó tanulás mindenki számára való lehetőségének (formális, nem formális, informális tanulás) fontos szerepe van a fenntartható fejlődésben, az emberi életminőség javításában és az FFC-k elérésben.
 2. A tanuló az oktatást, közjónak, közkincsnek tekinti, amihez mindenkinek joga van és alapját képezi minden egyéb jog érvényesítésének.
 3. A tanuló tisztában van azzal, hogy nem egyenlők az oktatás elérésének és megszerzésének lehetőségei a világon, különösen a fiúk és lányok tekintetében, és a vidéki területeken, valamint tisztában van a minőségi oktatás és egész életen át tartó tanulás lehetőségeinek elérésében való egyenlőtlenségek okaival.
 4. A tanuló tisztában van azzal, hogy a kultúrának milyen fontos szerepe van a fenntarthatóság elérésében.
 5. A tanuló tisztában van azzal, hogy az oktatás segíthet egy fenntarthatóbb, egyenlőbb és békésebb világ létrehozásában.

Társadalmi és érzelmi terület

 1. A tanuló képes felhívni a figyelmet arra, hogy mindenki számára fontos a minőségi oktatás, az oktatás humanisztikus és holisztikus szemlélete, a fenntarthatóságra nevelés és az ehhez kapcsolód megközelítések.
 2. A tanuló képes részvételi módszerekkel ösztönözni másokat arra, hogy legyen igényük oktatásra és használják is ki a különböző lehetőségeket.
 3. A tanuló képes felismerni az oktatás belső értékeit, valamint elemezni és felismerni a személyes fejlődéséhez szükséges tanulási igényeit.
 4. A tanuló képes felismerni, hogy mennyire fontosak saját képességei ahhoz, hogy saját életét jobbá tegye, különösen, ami az elhelyezkedést és vállalkozásindítást illeti.
 5. A tanuló képes a fenntarthatóságra nevelés iránti személyes elköteleződésre.

Viselkedési értékek

 1. A tanuló képes részt venni fenntarthatóságra nevelés és ehhez hasonló megközelítésű minőségi oktatás előkészítésében és megvalósításában, különböző szinteken.
 2. A tanuló képes a nemi esélyegyenlőség elősegítésére az oktatásban.
 3. A tanuló képes nyilvánosan követelni és támogatni azokat a szabályozásokat, amik fejlesztik a szabad, egyenlő és minőségi oktatást mindenki számára; fejlesztik a fenntarthatóságra nevelést és az ehhez hasonló megközelítéseket; valamint fejlesztik a biztonságos, hozzáférhető és inklúziót támogató oktatási létesítményeket.
 4. A tanuló segíteni tudja a fiatalok felkészítését.
 5. A tanuló saját életében kihasználja az összes oktatási lehetőséget, a megszerzett tudást pedig alkalmazza a mindennapok során a fenntarthatóság elősegítésére.

 

Javasolt témakörök a 4. FFC-hez – „Minőségi oktatás - Biztosítani az átfogó és igazságos minőségi oktatást és előmozdítani az egész életen át tartó tanulási lehetőségeket mindenki számára”

 • Az oktatásra, mint közjó és közkincs, amihez mindenkinek joga van és alapját képezi minden egyéb jog érvényesítésének.
 • Az 2030 oktatási keretprogram, innovatív és sikeres esettanulmányok világszerte.
 • Az átfogó és egyforma minőségű oktatás, valamint a mindenki számára és minden szinten elérhető élethosszig tartó tanulási lehetőségek (formális, nem formális, informális tanulás, ideértve az informatikai oktatást is) jelentősége az emberek életminőségének javításában, valamint a fenntarthatóság elősegítésében.
 • Az oktatási lehetőségek hiányának okai (például szegénység, konfliktusok, katasztrófák, nemi egyenlőtlenségek, az oktatás finanszírozásának hiánya, privatizáció elterjedése).
 • Az írni-olvasni tudás, számolókészség és egyéb alapkészségek elsajátításának elérhetőségei világszerte.
 • A sokféle és befogadó (inkluzív) oktatás. 
 • A 21. században szükséges alapkészségek és kompetenciák.
 • A fenntarthatóság elősegítéséhez szükséges tudás, értékek, képességek és viselkedési minták.
 • A fenntarthatóságra nevelés fogalma, egész intézményes megközelítés, mint a fenntarthatóságra nevelés fellendítésének kulcsstratégiája, valamint a fenntarthatósági kompetenciák fejlesztésének pedagógiája.
 • Az ifjúság és a lemaradó, peremhelyzeti csoportok felkészítése.

 

Ötletek tanulási megközelítéshez és módszertanhoz a 4. FFC-hez – „Minőségi oktatás - Biztosítani az átfogó és igazságos minőségi oktatást és előmozdítani az egész életen át tartó tanulási lehetőségeket mindenki számára”

 • Iskolák, egyetemek és egyéb intézmények közötti partnerség kialakítása a világ különböző régióiban (észak és dél, dél és dél).
 • Kampány tervezése és megszervezése a minőségi oktatás tudatosításáért.
 • Esettanulmány készítése az oktatási rendszerről és az oktatáshoz való hozzáférésről (például az általános iskolába való beiratkozás lehetőségei) egy kiválasztott közösségben vagy országban.
 • Fenntarthatóságra nevelési projekt tervezése és megvalósítása az iskolában, egyetemen vagy helyi közösségben.
 • Ifjúsági szakértelem világnapjának (július 15.), olvasás világnapjának (szeptember 8.), pedagógusok világnapjának (október 5.) megünneplése, vagy részvétel az oktatás nemzetközi hetében.
 • Helyi, regionális vagy nemzeti fenntarthatósági nap szervezése.
 • Felmérésen alapuló projekt a következő témában: „Milyen a fenntartható iskola?”
Megosztás