Aqua fons vitae - Új termtészetvédelmi vatikáni dokumentum

Aqua fons vitae – Új vatikáni dokumentum természeti erőforrásunkról, a vízről

Az ember, a természet és a fejlődés elválaszthatatlanul kapcsolódik a vízhez. Sok helyen azonban még mindig nem jutnak hozzá az emberek. Az ezzel kapcsolatos kérdéseket és kihívásokat veszi számba az Átfogó Emberi Fejlődés Előmozdításának Dikasztériuma által márciusban, a víz világnapjához (március 22.) kapcsolódóan kiadott dokumentum, amelynek címe: Aqua fons vitae (A víz az élet forrása). tovább olvasás:

 

forrás Magyar Kurír / Vatikáni Rádió

Teremtésvédelem – Fenntarthatósági hét

“Környezetvédelem, a Föld óvása és védése” szlogen már mindennapjaink része. A gyerekek többször tanulnak róla az óvodában és az iskolákban is. Mégis sokszor háttérbe szorul, hogy miért is kell szelektíven gyűjteni a szemetet, miért vigyázzunk a vízre, miért kell lekapcsolni a villanyt, ha kimegyünk a szobából, mi az az óriási cél, amelyért környezetvédelem címen közösen teszünk.

teljes cikk

Katolikus iskolák nemzetközi teremtésvédelmi akciója

A katolikus iskolák nemzetközi teretmésvédelmi projektje a ’Tudok Tenni’ címet viseli.

A projekt célja, hogy Ferenc pápa Laudato Si’ teremtésvédelmi enciklikájára választ adjon a gyermekek és fiatalok körében.

A projekt támogatói és kidolgozói nemzetközi szervezetek:

 • a Katolikus Nevelés Nemzetközi Szervezete (OIEC), melynek100 tagországa között a Katolikus Pedagógiai Intézeten keresztül a magyar katolikus közoktatási intézmények is résztvevői;
 • a Legfőbb Szerzeteselöljárók Nemzetközi Egyesülésének (USG-UISG) Oktatási Bizottsága,
 • A Katolikus Nevelés Öregdiákjainak Világszervezete (OMAEC) és
 • a Design For Change nemzetközi katolikus pedagógiai mozgalom.

 

A projekt része, hogy egy pedagógiai eszközrendszert is felajánl arra, hogy a gyermekeket és fiatalokat be tudjuk vonni a teremtésvédelem témájába.

Ez a módszer azon kívül, hogy módszertani segítséget ad, nemzetközi kapcsolatok hálózatát is megteremti tovább inspirálva ezzel a résztvevőket a folyamatban. Jelenleg 70 ország katolikus intézményei vesznek már rész a projektben.

Projekttel kapacsoaltos további információk: Szentes Judit / szentesatkatped [dot] hu

Teremtés hete 2018.

2018 szeptember 30 - október 8 között zajlotta Teremtés hete - Közösségben a teremtett világért
„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20) mottóval.

A teremtésvédelmi ökumneikus segédaanyag letötlhető

 

Zöld Jeles Napok - Európai akció

2018-ban az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága akciót hirdetett meg a Natura 2000 Nap alkalmából egész Európa számára.

Az akció kapcsolódik a 2018-as tavaszi zöld jeles napokhoz:

 • az EU Natura 2000 Napja - május 21.
 • a Biodiverzitás Nemzetközi Napja - május 22.
 • a Magyar Nemzeti Parkok Hete - 2018-ban május 25 – június 3. (általában: május utolsó hetétől a környezetvédelmi világnapig)
 • Környezetvédelmi Világnap - június 5.
 • Ki a tanteremből! nap – 2018. június 8.

A Natura 2000 Nap megünnepléseként a felhívás arra szól, hogy diákcsoportokkal, gyerekcsoportokkal, vagy családtagokkal nyitott programként látogassák meg a legközelebbi Natura 2000 területet. A túra fényképeit, élményeit osszák meg közösségi oldalakon és az iskola honlapján ezzel a hashtag-gel jelölve azokat: #Natura2000Day. Lehetőség szerint a központi honlapon is regisztrálják akciójukat, melyhez legfeljebb 1100 karakteres (két bekezdésnyi) angol nyelvű akcióleírás szükséges .A többi kért adatot alapfokú angol nyelvtudással ki lehet tölteni. A terepen készített fotók közül egyet lehet feltölteni a közös európai térképre.

Annak alkalmából, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2018-at a Kulturális Örökség Európai Évévé nyilvánította, a Környezetvédelmi Főigazgatóság arra kéri a résztvevőket, hogy a Natura 2000 területeken járva ünnepeljék meg mind a kulturális, mind a természeti örökséget. Kulturális örökség sokféle lehet, például épület, emlékmű, régészeti lelőhely, munkamódszer, kifejezés, tudás, készségek, és az ezekkel kapcsolatban álló eszközök, tárgyak, nyelvi és szóbeli hagyományok, vagy a hagyományos szakmák. Kulturális örökségként ünnepelhetjük a tájképet, a flórát és a faunát is.

Katolikus iskola nyerte a Fenntarthatósági Témahét Nyitórendezvényén a legaktívabb iskola díjat

Gratulálunk a Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumának, amely a 2017. évi témahéten megrendezett sokféle és sokszínű fenntarthatósági programjával a legaktívabb iskola Zöldtündér díját nyerte el a 2018. évi Fenntarthatósági Hét Nyitórendezvényén.

E rendezvényt a Parlament Delegciós termében 100 meghívott pedagógus, szakember jelenlétében 2018. április 23-án tartották. Az előadások összegzése és a további díjazottak itt olvashatók.

2018. évi Fenntarthatósági Témahét tervezett programjai

2018. évi Fenntarthatósági Témahét tervezett programjai:

A 2018. évi Fenntarthatósági Témahét 2018. április 23-27. között kerül megrendezésre. A program célja a Föld Napja üzenetének, a fenntarthatóságnak széles körű elterjesztése iskolai keretek között.

A 2018. évi Fenntarthatósági Témahét az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI), mint projektgazda megbízásából a PontVelem Nonprofit Kft. szervezésében kerül megrendezésre 2018. április 23-27. között. A program célja a Föld Napja üzenetének, a fenntarthatóságnak széles körű elterjesztése iskolai keretek között.

A Témahét fővédnöke Áder János köztársasági elnök. A Témahét programja terveink szerint 1300 iskola 250 000 diákjához fog eljutni. Az iskolai regisztráció 2018. április 23-ig áll az iskolák rendelkezésére: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/iskolai-regisztracio

A Témahét nyitórendezvényét április 23-án (hétfőn) tartjuk az Országházban. Április 24-én Áder János köztársasági elnök úr tanórát tart a klímaváltozásról a Szentendrei Református Gimnáziumban. Idén is meghirdettünk fenntarthatósági versenyt ZöldOKos Kupa elnevezéssel: https://www.zoldokoskupa.hu/, az országos döntő 2018. április 27-én (pénteken) kerül megrendezésre. 2018. március 19. – április 29. között általános- és középiskolák részére 6 hetes tavaszi szelektív hulladékgyűjtési versenyt is szervezünk.

A Témahét témái a természeti- és épített környezet védelme, a tudatos vásárlás és a fogyasztóvédelem köré szerveződnek. A pedagógusok három korosztály számára készített online letölthető tematikus óratervek és mintaprojektek segítségével dolgozhatják fel a témákat: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek. Az óratervek és mintaprojektek az Eszterházy Károly Tudományegyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szakmai támogatásával készültek.

A tematikus diákpályázatokon azok a diákok indulhatnak, akinek iskolája regisztrált a 2018. évi Fenntarthatósági Témahétre. Az összeállított pályaműveket a Fenntarthatósági Témahéttől kezdődően 2018. május 07. hétfő éjfélig lehet feltölteni, a pályázati kiírások részletei online elérhetők: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/palyazatok

1. „Nem térkép e táj” - fotópályázat középiskolások számára

A fotópályázat célja, hogy a diákok felfedezzék a környezetükben fellelhető nevezetes középületeket és arról képi és szöveges dokumentációt készítsenek. A pályázat mottója Radnóti Miklós: Nem tudhatom című verse, a diákok által beküldött pályázati anyagnak szemléletében tükröznie kell a vers mondavalóját.

 

2. „Egy doboznyi természet” - pályázat általános iskola alsó tagozatosai számára

A pályázat célja, hogy egy tanulócsoport (pl. osztályközösség) ellátogasson egy a környezetében lévő természetvédelmi területre (pl. nemzeti park, Natura 2000 terület) és ennek értékeit feltérképezze: tanulmányozza a kiválasztott területet, és egy cipősdoboznyi bemutató anyagot készítsen belőle. A begyűjtött kincsekről és a védett területről a diákok készítsenek feljegyzéseket, fényképeket vagy rajzokat és ezek alapján 3-5 oldal terjedelmű word dokumentációt a védett területet bemutatva.

3. „Ahol a fák égig érnek” - pályázat 11-15 évesek számára

A pályázat célja, hogy a diákok 5-10 fős csoportja bemutasson egy, a környezetükben lévő, különleges fát (pl. különleges fajtájú vagy formájú, nagyon idős, híres ember ültette vagy nevezetes alkalomból ültették). A kiválasztott fát többször keressék fel, tanulmányozzák, vegyenek fel róla kutatási adatokat (pl. fa magassága, törzsének átmérője), készítsenek róla fényképet vagy rajzot, és ezek alapján 3-5 oldal terjedelemben készítsenek prezentációt a fáról.

A Témahét keretében meghirdetett egész iskolát érintő pályázatok a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett „Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” pályázat valamint a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. Energiatudatos Iskolákért Pályázata szintén elérhető a honlapról: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/palyazatok

 

A Témahét idejére lehetőséget biztosítunk arra is, hogy az iskolai programok, tanórák részeként a fenntarthatóságért elkötelezett szakemberek (önkéntesek) kiálljanak a gyerekek elé és a saját példájukkal, gondolataikkal erősítsék a Témahét üzenetét: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/onkentesek.

Az önkéntesnek a tanórát nem önállóan kell megtartania, szerepe az, hogy a pedagógussal egyeztetve vegyen részt az órán, az adott korcsoport számára befogadható, a tematikához kapcsolódó saját példákat hozzon, személyes példájával és hitelességével segítse az adott téma megértetését a diákokkal. Az önkéntes segítheti az iskolákat a pályázatok megvalósításában is: szakmai segítséget nyújthat az iskolásoknak, hogy a pályázati kiírásban megfogalmazott elvárásokat minél szakszerűbben valósítsák meg. Az önkéntesek az alábbi helyen regisztrálhatnak: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/onkentes-regisztracio

2018-ban is támogatjuk az iskolák helyi kezdeményezéseit, a fenntarthatósággal kapcsolatos egyéb programok nyilvánosságát, elérhetőségét. A Témahét központi honlapján megjelenést biztosítunk minden releváns programnak: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/

PontVelem Nonprofit Kft. Fenntarthatósági Témahét 2018.

Weboldal: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/

Facebook oldal: https://www.facebook.com/fenntarthatosagi.temahet/

E-mail: temahetatpontvelem [dot] hu

Kapcsolat:

A Katolikus Pedagógiai Intézetnél Szentes Judit pedagógiai szakértő kéreshető szentesatkatped [dot] hu; 1/4793012

Minden teremtmény az Atya gyengéd szeretetének tárgya – Ökológiai konferenciát tartottak Rómában

„Radikális ökológiai megtérés a Laudato si’ kezdetű enciklika után – Minden teremtmény, ember és nem ember belső értékének felfedezése” – ez volt a címe a Pápai Gergely Egyetemen március 7-8-án zajló nemzetközi konferenciának. Ferenc pápa üzenetet küldött a tanácskozás résztvevőinek.

a Magyar Kurír cíkke

Teremtéstudatos advent - 2017.

A Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület idén is meghív a „teremtéstudatos adventre”.

Lelki szempontokkal és gyakorlati javaslatokkal szeretnék a karácsony előtti felkészülési időszakban annak a tudatosítását is segíteni, hogy mint emberek szeretetből teremtett lények, ugyanakkor pedig a teremtésért felelősek vagyunk.

részletes leírás

GYALOGOS VÁNDORTÁBOR-VEZETŐ képzés

Akkreditált pedagógus továbbképzés: Az Országos Erdészeti Egyesület 2018-ban induló erdei vándortábor programja keretében lehetőség van pedagógusok felkészítésére természetjáró
gyalogos vándortáborok vezetésére .

A képzés díja kedvezményesen: 10 000 Ft/fő. (Oktatás, vizsga, tananyag, szállás, étkezés)
A továbbképzés óraszáma, kredit pont értéke: 30 óra (elmélet és gyakorlat), 30 pont
Szervezõk: a Testnevelési Egyetem és az Országos Erdészeti Egyesület
Jelentkezés módja: a szükséges dokumentumok letölthetőek a Testnevelési Egyetem honlapjáról: www.tf.hu.
Jelentkezési határidõ: 2017. október 4.

részletek

 

ERDŐPEDAGÓGIAI ÉLMÉNYEK - OSZTÁLYKIRÁNDULÁS

Bakonyerdő Zrt. Természet Háza Látogatóközpontjának 2017 őszi/téli és 2018. évi programkínálata:

A Látogatóközpont nemcsak az interaktív bemutató- és játéktér megismerését és kipróbálását teszi lehetővé, hanem elsősorban a csoportok részére specializálódva jelenleg már hét, a különböző korosztályokra optimalizált programcsomaggal várja az osztályokat

A Látogatóközponttól 300 m-re található Állatparkban is számos programlehetőség várja a gyermekeket és felnőtteket egyaránt!

A létesítmény a játszva tanulás élményével együtt gondoskodik a gyerekek környezeti neveléséről. A Látogatóközpont 2015-ben a 3. helyezést érte el Az év ökoturisztikai létesítménye pályázaton.

Erdők Hete október 2-8. - Közös kincsünk az erdő

Az idei a XXI. Erdők Hete, amelynek jelmondata – „Közös kincsünk az erdő” – az erdők értékeinek gazdagságára, azon belül a természeti, turisztikai és gazdasági értékek párhuzamos jelenlétére hívja fel a figyelmet. Országszerte színes programokkal várják az óvodásokat és iskolásokat is.

A teremtésvédelem több nézőpontból

2017. szeptember 30-án teremtésvédelmi konferenciát rendez természetről, társadalomról, felelősségről, közösségről a 72 Tanítvány Mozgalom a Bálnában.

A rendezvény „Nem valami szabadon választható feladat!” címmel kerül megrendezésre  egyházi és civil szervezetekkel együttműködésben. A rendezvény során az etika, teológia, műszaki tudományok, természet- és társadalomtudományok és az esztétika szemszögéből vezetik végig beszélgetésekkel Ferenc pápa Laudato si enciklikáját. A konferencia kapcsolati lehetőségeket is kíván kialakítani társadalom- és természettudományos, műszaki szakemberek, lelkipásztorok és pedagógusok között.

A rendezvény regisztrációhoz kötött! 

Bővebb információ és a forrás: www.halo.hu

TeSZEDD - akció szept. 15-17. között

Te SZEDD  akció lesz szept. 15-17. között

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. Idén immár hetedik alkalommal valósul meg. A szemétgyűjtési akció keretében szerte az országban „nagytakarítanak” a TeSzedd! önkéntesei. Azért szervezik meg ezt a mozgalmat minden évben, hogy közösen megtisztítsák szűkebb-tágabb környezetünket.

Bővebb információ: http://szelektalok.hu/teszedd/

Világ Legnagyobb Tanórája

Világ Legnagyobb Tanórájá 2017. szeptember 18-24. között kerül megrendezésre.

A Világ Legnagyobb Tanórája tananyagai és kiegészítő anyagai, pályázatai letölthetők.

A program célja a 17 újonnan megfogalmazott fenntarthatósági Globális Célok:  megismertetése a gyerekekkel.

Magyarország a szervezők felkérésére idén harmadszor csatlakozott a kezdeményezéshez. Az idei tanévben az élelmiszerekkel, táplálkozási szokásokkal kapcsolatos fenntarthatósági témák kerülnek középpontba. A kezdeményezéshez iskolai regisztráción keresztül lehet csatlakozni.

A tanórát az általános- és középiskolák minél több osztályában javasoljuk megtartani normál tanítás keretek között. A Világ Legnagyobb Tanórája tananyagát és kiegészítő anyagait az ENSZ koordinálásával egy szakértői csapat készíti el és a főbb világnyelveken teszik elérhetővé. Magyarra fordítás és lektorálás után az anyag változatlan tartalommal áll rendelkezésre a résztvevő iskolák számára. Mind a tananyag, mind a kiegészítő anyagok csak on-line, letölthető formában érhetők el, azok nyomtatása az iskolában történik.

A kezdeményezéshez kapcsolódva :
- az általános iskolák alsó tagozatos diákjai a MESETÁl rajzpáláyzat keresztül megismerhetik a táplálkozáshoz kapcsolható globális problémákat;

- a felső tagozatos diákok számára készített Sztárzöldség interjúpályázat felhívjuk a gyerekek figyelmét a felelős és kiegyensúlyozott élelmiszerfogyasztásra

- a középiskolás csoportok az ÖKObuli páláyzat vehetnek részt, ahol egy olyan rendezvényt kell megtervezniük, amely megfelel a fenntarthatóság követelményeinek.

A pályázatokról bővebben itt tájékozódhat.

Erdővarázs Családi Nap: az erdő a belvárosba költözik

 Erdővarázs Családi Nap: az erdő a belvárosba költözik

Budapesten Szeptember 8-9- én tartandó színes rendezvényről az alábbi linkek olvashat: www.erdovarazs.hu

A részvétel ingyenes, de regisztracióhoz között. 

A programról:

Tematikus sátrak, amelyekben a rendezvény ideje alatt közelebbről is meg lehet ismerkedni a magyar erdészek munkájával és a magyar erdők kincsestárával:

1. FÁTÓL Z-IG – Ebben a sátorban izgalmas részleteket tudhatunk meg a fa második életének ezerféle alakjáról, és a fák hasznosságáról

2. ÉLMÉNYERDŐ – Az erdei iskolák tematikus sátra, ahol azt mutatják be, miképp válik az erdőben élménnyé a tanulás

3. ERDEI KINCSESTÁR – Vadgyümölcsök, gombászás, erdei méhészet és gyógynövények tárják ki a magyar erdők kincsestárának kapuit

4. MUNKÁRA FEL! – Vajon hányan tudják, milyen jelentős szerepet játszanak a magyar erdők a kisvállalkozások életében és a vidéki munkahelyteremtésben?

5. VIGYÁZZ RÁM! – Az erdők fontos tényezők a klímaváltozással járó változásokhoz történő tudatos alkalmazkodásban, az erdészek pedig nem gazdálkodnak velük, hanem gondozzák és védik őket

6. VIGYÁZZ A TŰZZEL! – Csak Te segíthetsz abban, hogy megelőzzük hazánkban a pusztító erdőtüzeket!

7. NAGYON VADON – A hazai erdők állatfaj-gazdagságával és a városokban élő állatokkal ismerkedünk

8. ERDÉSZ-HÁZ - Turistaházak, szálláshelyek, vendéglátás az állami erdőkben

9. VADKALAND – Vadgazdálkodás, erdő és vad kapcsolata

10. BAKANCSLISTA - Országos Kékkör, bakancsos, kerékpáros és lovas turizmus

11. ÖRÖKERDŐ – A fenntartható állami erdőgazdálkodás, amely felkészíti a magyar erdőket a klímaváltozásra és megerősíti természeti jövőképünket

12. ZAKATOLÓ – Sokunk kedvencei, az erdei kisvasutak is kizakatolnak a Szabadság térre

13. EHETŐ-ERDŐ – Vadhúsok, szörpök, fűszerek, lekvárok és még megannyi finomság, amit mind-mind a hazai erdők nyújtanak

14. ERDÉSZ LESZEK! – Az erdészek bemutatják, munkájukkal hogyan szolgálják a közjót, hogyan terveznek 100-150 évre előre, hogyan kezelik az erdőt a csemetétől a famatuzsálemig

15. TÚRÁZNI MENTEM! – Az idén újra indult, szervezett hazai Erdei Vándortábor program részletei, kínálata és élményei

A Szabadság téren ezen túl népi játékokkal, kézműves foglalkozással, erdészeti gépbemutatóval, valamint a rendezvény ideje alatt folyamatosan nyitva tartó büfével is várják az érdeklődőket. Ökoiskolák számára mindkét napon szervezett erdei iskola foglalkozások lesznek, amelyre augusztus 31-ig lehet előzetesen jelentkezni a rendezvény honlapján.

Zenei kínálat

A sokszínű ismeretterjesztő programok és interaktív bemutatók, foglalkozások kiegészítéseként a tavalyinál is gazdagabb koncertkínálat várja a látogatókat: a Budapest Bárból és a Specko Jednóból is ismert Rutkai Bori saját zenekarával, a Rutkai Bori Bandával érkezik, a szájharmonika virtuóz Ferenczi György az Első Pesti Rackákkal ad lendületes koncertet, a Góbé zenekar pedig fiatalos energiájával ad újabb löketet a magyar népzenének.

A gyermekeket még a Csörömpölők és a Kiskalász zenekar koncertjei, valamint utca- és bábszínház is várja, a Budakeszi Vadaspark pedig exkluzív Állatijó Bemutatóval lepi meg az érdeklődőket. 

A programokról részletesebben a 2017. szeptember 8-9-én megrendezett II. Erdővarázs Családi Nap honlapján és az esemény Facebook-oldalán lehet tájékozódni.

Tanári segédlet a Magyar Madártani Egyesülettől

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által létrehozott fejlesztések segíthetik a pedagógusok nevelő munkáját, tanórákra való felkészülését, vagy a foglalkozások, tanórák, szakkörök élményszerűbbé tételét.

1. óvodásoknak: gyermekhonlap.
Számos témát dolgoz fel „gyereknyelven”, illusztrációkkal, egyszerűbb játékokkal. Olyan érdekes kérdésekre keresi a választ, hogy mitől madár a madár, miért színesek a tollaik, miért vonulnak. A madarak menüpont alatt megismerkedhetünk a fecskékkel, gólyákkal és az idei év madarával, a tengeliccel is. A letölthető anyagok között http://www.csipogo.hu/letolthetoanyagok a Madártávlat folyóirat Csipogó rovatából lehet válogatni, ha színezőkre, kézműves ötletekre, játékos feladatokra van szükség. Ezek letölthető pdf formátumú dokumentumok.

2. óvodásoknak: „Sas és az ember” című mese e-book formában
A mese bemutatja a parlagi sasokra leselkedő veszélyeket és a védelmi lehetőségeket, ingyenesen letölthető táblagépre és okostlelefonra iOS operációs rendszerhez az App Store-ból: https://goo.gl/nLz9fd és androidos operációs rendszerhez a Google Play áruházból: https://goo.gl/kaaCNd .

3. tanulóknak:

 • Madárhatározó mobiltelefonos alkalmazás:
  Hazánk 157 leggyakoribb madárfaját tartalmazza. A látott madarak azonosítását 269 illusztráció és 203 hang segíti.
 • Kétéltű- és hüllőhatározó applikáció:
  A hazánkban előforduló 17 kétéltű és 18 hüllő faj terepi azonosításához nyújt segítséget 41 színes illusztrációval, 12 béka hangjával és részletes fajleírásokkal. Ha nem határozni szeretnénk, csak a fajokkal ismerkedni, erre mindkét alkalmazás esetében a „Lexikon” funkció ad lehetőséget, tudásunk tesztelésére pedig a „Játék” funkció.

 

4. pedagógusoknak:

Tudástár - folyamatosan frissülő állományokkal

HAPPY hét - a vízfogyasztás népszerűsítéséért

2017-ben május 8-12. között kerül megrendezésre a HAPPY (Hungarian Aqua Promoting Program in the Young) hét.
A programot az iskolák és óvodák számára is ajánljuk.
A programra regisztráló intézmények pályázataikat 2017. 06. 02-ig küldhetik be.
Eredményhirdetés: 2017. 06. 14.
A hét segédanyagai ingyenesen elérhetők: alsó, felső tagozatos anyagok tanári segédanyaggal, óvodások számára játékos anyagok és programötletek
Bővebb információt a projekt koordinátortól kérhetnek:
Nagy-Lőrincz Zsuzsanna projektkoordinátor
E-mail: happyhetatogyei [dot] gov [dot] hu
Tel.: (+361) 476-6455  

 

 

Madarak és Fák Napja

Május 10-én ismét megrendezésre kerül országszerte a Madarak és Fák Napja.

A jelenleg egyik legszélesebb körben megtartott Zöld Jeles Napunkat először Chernel István ornitológus szervezte meg 1902-ben. Hivatalossá Herman Ottó közreműködésével vált 1906-ban, amikor gróf Apponyi Albert rendeletben írta elő az ünnep megszervezését minden iskola számára.

 

Ajánló

Megtekinthetők a Humánökológia Szakkollégium legújabb előadásai az infocracy.hu közreműködésével.

Béres Tamás: Az ökológiai válság eszmetörténeti gyökerei
Jó hír, ha megvizsgáljuk a jelenkori környezeti válságunk történetét, akkor kiderül, hogy sosem csak ez az egy út létezett: minden korban voltak olyan gondolatok, melyek az uralkodó antropocentrikus paradigmával szembementek, és az ember felelősségét, a természet megőrzésének fontosságát hirdették!
A modernitás uralkodó felfogásával szemben igenis vannak alternatív érvelések arra nézve, hogyan lehetne másképp élnünk a világban, hogyan lehetne jobb az életminőségünk, miközben a természetet nem kizsákmányoljuk, hanem együttműködünk vele.
Az alábbi előadás azért is fontos, mert mint kifejtésre kerül, napjainkban a tudás elsőrendű kötelességévé vált mindannyiunknak, e nélkül lehetetlen etikusnak lennünk. A videóból egy nagyon szilárd elméleti alapozást kaphatunk mindennapi cselekedeteinkhez, érdemes megtekinteni!
Elérhetőség: http://infocracy.hu/eloadasok/az-okologiai-valsag-eszmetorteneti-gyokerei/

Kajner Péter: A lokalizáció programja és a helyi közösségek esélyei.
A Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület elnökének előadása egy rendkívül örömteli dologra mutat rá. A globalizáció káros hatásairól nap mint nap rengeteget hallunk - a központosított világrendszerről, a piaci versenyt kiiktatva egymással összefonódó világcégek uralmáról és erőszakos gazdasági terjeszkedéséről. Ugyanakkor van mindennek egy nagyon hatékony ellenszere: a re-lokalizáció!

Belegondoltatok már abba, hogy az emberi szükségletek többsége kielégíthető lenne helyi szinteken is? Hogy a helyi ellátói rendszerek milyen értékes közösségeket tudnak létrehozni? Hogy ha látjuk az általunk okozott környezeti-társadalmi károkat és hasznokat, jobban odafigyelünk döntéseinkre? Ez lenne egy fenntarthatóbb világ alapja!

Nem is hinnétek, mennyi pozitív példa van hazánkban is a helyi közösség- és gazdaságfejlesztő kezdeményezésekre, kezdve az Élőfalu Hálózattól, a közösség által támogatott mezőgazdaságon (CSA) át a termelői programokig, szociális farmokig, közösségi gyümölcsészetekig és méhészetekig. Felsorolni is hosszú, nézzétek meg!

Elérhetőség: http://infocracy.hu/eloadasok/a-lokalizacio-programja-es-a-helyi-kozossegek-eselyei

Az idén így erdei iskoláz(t)unk!” - az Erdei Iskola Egyesület pályázata

Az Erdei Iskola Egyesület pályázatot hirdet erdei iskolázó csoportoknak.

A pályázat célja: hogy a pályázó közösségek bemutassák erdei iskola tevékenységüket, a kiválasztott helyszínt.

A pályázathoz beküldendő:

 1. A tanév során megvalósított, vagy tervezett erdei iskola/erdei óvoda program tematikája, tanmenete.
 2. Az erdei iskola/erdei óvoda helyszínének bemutatása: miért ajánlanád más csoportoknak is?
 3. A gyerekek elkészült munkái: napló, élménybeszámoló, képek, versek, nesz - térképek, stb.

Ha még csak tervezés alatt áll a program, az előkészítő foglalkozások produktumai, a tervezett segédanyagok (pl. kincskereső térkép, feladatleírások, stb.)

Beküldési cím postán: 7635 Pécs, Cserfa u. 1.
digitálisan erdeiiskolaaterdiskegy [dot] hu" href="mailto:erdeiiskolaaterdiskegy [dot] hu">erdeiiskolaaterdiskegy [dot] hu,
erdiskegyatgmail [dot] com" href="mailto:erdiskegyatgmail [dot] com">erdiskegyatgmail [dot] com

Beküldési határidő: 2017. február 20.

Díjazás: A legjobb pályamunkát beküldő csoportokat vendégül látjuk Budapesten egy egész napos programon is. A csoport vezetője pedig vendégünk a májusi 3 napos módszertani tréningünkön vagy 50% kedvezménnyel vehet rész 60 órás, akkreditál képzésünkön. Mindkét programon teljes ellátást biztosítunk. Helyszín: a Vértesben.

Bővebb információ: erdeiiskola@.erdiskegy.hu, 20/2222-874

Rajzpályázat - óvodások és kisiskolások részére a fenntartható élelmiszertermelés témakörében

Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) rajzpályázatot hirdet óvodások és kisiskolások részére, melynek fő célja a fenntartható élelmiszertermelés népszerűsítése. Cél, hogy a pályázatra jelentkezők minél látványosabban és közérthetőbben jelenítsék meg, mit jelent számukra az ökológiai élelmiszertermelés. A pályázaton két (3-6 és 7-10 éves) korcsoportban, 1 db A4-es méretű rajzlapra, szabadon választott technikával készített munkával lehet nevezni.

Az alkotások hátoldalára kérjük ráírni az alkotás címét, a pályázó/szülő nevét, telefonszámát, e-mail címét!

A pályaműveket kiállítják a 2017. február 2-án, Gödöllőn megrendezendő szakmai konferencián, ahol a résztvevők szavazatai alapján döntenek a nyertesekről. A pályázaton való részvétellel a nevező gondviselője hozzájárul, hogy az ÖMKi Nonprofit Kft. a beküldött alkotást – a szerző nevének feltüntetésével –, elektronikus és nyomtatott kiadványaiban, közhasznú tevékenysége keretében, bármikor felhasználja. A két korosztály 1-1 nyertese állatkerti családi belépőjegyet és könyvjutalmat kap, melyek átadására a konferenciát követően, az ÖMKi irodájában (1033 Budapest, Miklós tér 1.) kerül sor.

A pályaművek eljuttatása: személyesen vagy postai úton (cím: 1033 Budapest, Miklós tér 1.), melynek végső határideje 2017. január 16.

Kategóriák és témakörök:

3-6 éves korosztály

 • Öko tanya – Mutasd meg nekünk, hogyan képzelsz el egy öko tanyát, ahol vegyszerek nélkül, tágas, szép környezetben, boldogan él együtt ember, állat és növény!

7-10 év éves korosztály

 •  Fenntartható élelmiszer – Rajzold meg nekünk azt, ahogy a fenntartható élelmiszertermelést elképzeled! Hogyan kerül harmóniába az ember a maga formálta természeti környezettel, hogyan tud állat és növény számára egészséges és kiegyensúlyozott életteret biztosítani?

Alkotásaitokat szeretettel várjuk!

ÖMKi – Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhely: 1174 Budapest, Melczer utca 47.
Iroda: 1033 Budapest, Miklós tér 1.
Honlap: www.biokutatas.hu

 

Használt mobil - és elemgyűjtési verseny

A verseny célja, hogy a gyermekeket játékos formában vezesse rá a szelektív hulladékgyűjtésjelentőségére. A verseny és a legjobbaknak járó jutalmazás hatékonyfigyelemfelkeltő eszköz, jó alkalom a környezetre veszélyes fémeket tartalmazó mobiltelefon, elem -és akkumulátor hulladék káros hatásainak ismertetésére.

Teremtés hete 2016

A Teremtés hetét 2016. szeptember 25 - október 2 között ünnepeltük. Szeretettel ajánljuk ökumenikus  előkészítő füzetet.