A lutheri reformáció
Előadó: Dr. Fabiny Tibor egyetemi tanár KGRE BTK

A kálvini reformáció
Előadó: Dr. Márkus Mihály püspök, egyetemi tanár Pápai Református Teológiai Akadémia

Ajánlott irodalom a reformációhoz

Megosztás