1. Komposztáló szépségverseny

Október 31-ig lehet nevezni, és fotót feltölteni a https://hulladekvadasz.hu/2018/10/03/komposztalo-szepsegverseny/?fbclid=IwAR3it2oxtngkc1jp-AlkVVV440VxcuL7L3it-vO521lMdANlwKtEiSI84iQ szépségversenyhez. A nevezési időben beérkezett versenyzők komposztálójáról készült képek felkerülnek a hulladekvadasz.hu honlapjára, ahol a szavazók (olvasók) bárkire szavazhatnak november 1-30 között. A legtöbb szavazatot elért versenyző a nyertes és övé a díj és a nyeremény.

2. A XXVIII. Természet–Tudomány Diákpályázat felhívása és versenyszabályzata

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által meg­hirdetett, a Természet Világa tudományos ismeret­terjesztő folyóirat által lebonyolított diák-cikkpá­lyázaton indulhat bármely középfokú iskolában a 2018/2019-es tanévben tanuló vagy végző diák, hatá­rainkon belülről és túlról.

A pályázat terjedelme 8000–20 000 betűhely (ka­rakterszám, szóközökkel együtt), tetszőleges számú illusztrációval. A kéziratot három kinyomtatott pél­dányban kérjük. A nyomtatott változattal együtt a pályázatot CD-n (vagy DVD-n) is kérjük megküldeni, a szöveget Word formátumban, a képeket, ábrákat külön fájlban (JPG vagy TIFF).

Alapvető követelmény, hogy a cikkek olvasmá­nyosak, stilisztikai és helyesírási szempontból kifo­gástalanok legyenek. Kérjük a felkészítő tanárokat, szíveskedjenek e tekintetben is útmutatást adni tanítványaiknak. Ne feledjék, hogy a diákpályázat cikkírói pályázat is, ezért a dolgozatokat úgy kell megírni, hogy annak tartalmát a természettudomá­nyok iránt érdeklődő, de a témában nem járatos ol­vasók is megértsék. A pályamunkák végén kérjük a felhasznált irodalmat és forrásmunkákat megjelöl­ni. A szó szerinti idézetek forrásának fel nem tünte­tése etikai vétség, és a dolgozatnak az értékelésből való kizárásával jár.

A pályázat tartalmazza készítője nevét, lakcímét, e-mail-címét, telefonszámát, iskolája pontos címét irá­nyítószámmal együtt, valamint felkészítő tanára nevét és elérhetőségét.

A helyi (iskolai) fordulón továbbjutó dolgozatok benyújtásának (postai feladásának) határ­ideje mindegyik kategóriában 2018. december 7. A pá­lyázat beadható személyesen (1088 Budapest, Bródy Sándor utca 16.), vagy postán (1444 Budapest, 8. Pf. 256.).

Pályázati kategóriák:

  • Természettudományos múltunk felkutatása és a kultúra egysége
  • Önálló kutatások, elméleti összegzések
  • Matematika és informatika
  • Egészségtudomány

Díjazás:

Minden kategóriában I. díj, II. díj, III. díj, valamint a zsű­ri döntésével több, arra érdemes írásnak különdíj is ki­adható. A zsűri a díjazott diákok felkészítő tanárainak a munkáját is értékes jutalmakkal ismeri el. A konkrét díjazásról a zsűri a bírálati folyamat során dönt.

A pályaművek elbírálására előre láthatóan 2019. március 1-ig kerül sor, a díjakat diákkonferencia keretében adjuk át 2019 tavaszán.

A Természet–Tudomány Diákpályázat pályázati kiírását a Természet Világa számaiban közöljük, illetve olvasható a folyóirat honlapján is.

 

3. Online kurzus angolul: “Bevezetés a környezeti nevelésbe”

Az online kurzusra a regisztrációs felület már nyitva áll.

„We invite you and your colleagues to participate in the "Introduction to Environmental Education" online course. As usual, we expect to have hundreds of participants from dozens of countries, which provides a great opportunity for networking and social learning. Feel free to post the course information and flyer on social media, or forward to your friends who may be interested. Registration is open!”

“Introduction to Environmental Education”
Cornell University online course
5 weeks (Nov 6 – Dec 10, 2018)
Register now: https://civicecology.org/course-iee

 

4. Suli-szeizmológia, avagy kiből lesz marskutató?

A NASA 2018-as InSight Mars expedíciója során szeizmométert is telepítenek a Marsra, amely „élő” adatokat küld vissza a Földre. Az erre épülő British Geological Survey „MarsQuake” projectje során műholdképeket felhasználva e szeizmométer jelei alapján új meteor becsapódási krátereket kereshetnek az érdeklődők, segítve a marskutatást. A „Marsrengések” program ennek a magyarországi diákok számára elindított párja, ami egy ismeretterjesztő kiadványt és hozzá kapcsolódó kísérleteket tartalmaz. A célközönség a 11-18 éves korosztály. E programról kaphatnak ízelítőt a látogatók november 20-án az Obszervatóriumban, ahol bemutatják a működő modern szeizmológiai állomást is.

Az érdeklődők kb. 1 órás bemutatón vehetnek részt, reggel 8 órától 15 óráig.

Regisztráció: Kiszely Márta: kiszely [dot] martaatcsfk [dot] mta [dot] hu

Helyszín: Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium, 1112 Budapest, Meredek utca 18.

 

8. Földtudományos forgatag

Földtudományos forgatag a Magyar Természettudományi Múzeumban.

„Vajon hogyan dolgozik egy modern geológus? Segítik-e a napról napra megjelenő újabb és újabb „kütyük” egy őslénykutató, vagy egy ásványgyűjtő munkáját? A geofizikusok manap­ság milyen műszerekkel néznek be a Föld belsejébe? Hogyan olvashatók ki a klímaváltozás nyomai az üledékes kőzetek lapjaiból? És vajon mi lesz jövőre az Év ásványa és az Év ősmaradványa?”

Nyitva: november 10-11. (szombat-vasárnap) 10-18 óra között:

http://foldtan.hu/hu/forgatag2018

 

5. Tisza Nemzetközi Fotópályázat

Legkedvesebb folyónk a Tisza. A Kárpátok-Tisza Nemzetközi Fejlesztési Egyesület a Tisza és a Tisza-mente tájai megörökítése, hazai és nemzetközi vonzerejének fokozása céljából nemzetközi fotópályázatot hirdet, „Találkozásom a Tiszával” címmel.

A pályázat témája: Találkozásom a Tiszával (forrástól a torkolatig bármely évszakban, bárhol).

Beküldendő elektronikus úton, kép formátumban pályázóként legfeljebb 3 színes fotó (lehet 3 fotóból álló képsorozat), mely készülhet fényképezőgéppel, vagy telefonnal. 1-1 mondatos képaláírást kérünk, melyből kiderül, mikor, hol készült a felvétel. Ha személy is látható rajta, kérjük megadni nevét. A képszövegből derüljön ki, mikor, hol készült a felvétel. Ha személy is látható rajta, kérjük megadni nevét. (Pályázni korábbi időszakban készült képpel (képsorozattal) is lehet.

A képeket az alábbi címre kérjük eljuttatni: jaszkunatexternet [dot] hu

Kérjük feltüntetni a pályázó nevét, születési helyét és dátumát, lakcímét, postai levélcímét, tanintézetét (ha van). A pályázatot, a beérkezett képeket, a pályázók adatait bizalmasan kezeljük, azt harmadik személynek ki nem szolgáltatjuk.

A pályázat nyílt. A pályázónak nem szükséges a Tisza mellett laknia! Oda látogatók ugyanolyan eséllyel pályázhatnak. Nem korlátozzuk a pályázó életkorát. Képet küldhet be magyar és nem magyar állampolgár, éljen határokon belül, vagy azokon kívül, illetve a szórványban.

A pályázó témáját merítheti a néprajzból, a természetből – beleértve a növény- és az állatvilágot is – és a folyó mentén élők társadalmából. Megörökítheti, ábrázolhatja a vízi élet sokszínűségét a horgászattól, a halászattól, a hajózáson át a vízi sportokig, beleértve a vadvízi evezést is, az ünnepeket és a dolgos hétköznapokat.     

A pályaműveket egyesületünk által felkért szakmai zsűri bírálja el.

Beküldési határidő: 2019. január 15.

Ösztönözzük a gyorsaságot! A pályázat kiírója külön 10-10 ezer forint jutalomban részesíti az első öt beérkezett pályamű alkotóját.

A pályázatot díjazzuk, a legjobb képeket megjelentetjük. A pályázó a képe (-i) beküldésével kijelenti, hogy a pályázaton való részvételével képét (képeit) a pályázat kiírójának térítésmentesen ajánlja fel további felhasználásra.

A pályázatra érkezett alkotásokból kiállítás készül. Az első kiállítás ünnepélyes megnyitójára az eredményhirdetésen kerül sor.

A pályázó tudomásul veszi, hogy képe kiállításokon nagyközönség elé kerül, valamint a tervezett kiadványban válogatást követően megjelennek.

Eredményhirdetés 2019. április 26-án, 10 órától, Szolnokon, a Tiszaligetben.

Minden díjazott pályázót értesítünk!

Díjazás:

  1. díj: Kompletten felszerelt Csepel kerékpár.
  2. díj: Tanulmányi kirándulás Kárpátaljára, a Tisza forrásához 2 fő részére, díjtalan részvétellel.
  3. díj: Tanulmányi kirándulás Kárpátaljára, a Tisza forrásához 1 fő részére, díjtalan részvétellel.

Nevezés:

A pályázó neve:

Nemzetisége:

Postai levélcíme irányítószámmal:

Elérhetőségei telefon, mobiltelefon, e-mail:

Pályamunkái, képei képaláírása, szövege:

Dátum, aláírás:

 

6. Nemzetközi Esszépályázat: Együtt a Tiszáért! Újabb cianid katasztrófa ellen! 

A Kárpátok-Tisza Nemzetközi Fejlesztési Egyesület a Tisza és mellékfolyói, a folyók mentén élők megóvása érdekében nemzetközi esszépályázatot hirdet, „Együtt a Tiszáért! Újabb cianid katasztrófa ellen!” címmel.

A pályázat témája: Hogyan élték át szüleim, nagyszüleim a 2000. évi cianid-katasztrófát?  Milyen javaslatot fogalmazunk meg velük közösen, hasonló katasztrófa megelőzésére? 2020-ban lesz a cianid-katasztrófa 20. évfordulója.

2000. január 30-án 100 ezer köbméternyi cianidos zagy szabadult ki a romániai Máramaros megye székhelye, a Nagybánya közeli tározóból. A szennyeződés elpusztította a Zazar, a Lápos, a Szamos és a Tisza élővilágát. Egyre hígult, azonban hatása érezhető volt a Dunában is. Belgrádnál is halpusztulást okozott. (Lásd bővebben az interneten.)

A pályázat nyílt. A pályázónak nem szükséges a Szamos, a Tisza mellett laknia! Gondolatait kifejtheti az is, aki érzelmileg azonosult a katasztrófa keltette vészhelyzetben a tragédia átélőivel, a kárt szenvedettekkel, beleértve az embereket és az ökológiai rendszereket egyaránt.

A pályázat minden tekintetben nyílt. Azaz, ha nagyszüleidnek, szüleidnek idejük engedi, ők is megfogalmazhatják és beküldhetik gondolataikat.

Nem határozzuk meg a pályamű terjedelmét, nem korlátozzuk a pályázók életkorát. Pályázatot nyújthatnak be magyar és nem magyar állampolgárok, határokon belül és kívül, illetve a szórványban élők egyaránt. A pályázat nyelve magyar.

Beküldési határidő: 2019. január 15.

Ösztönözzük a gyorsaságot! A pályázat kiírója 10-10 ezer forint jutalomban részesíti az első öt beérkezett pályamű alkotóját.

A pályázatot az alábbi címre, Word dokumentumban kérjük eljuttatni:

jaszkunatexternet [dot] hu.

A pályaműveket egyesületünk által felkért szakmai zsűri bírálja el.

A pályaművön kérjük feltüntetni a pályázó nevét, születési helyét és dátumát, lakcímét, postai levélcímét, tanintézetét (ha van). A pályázatot és a beérkezett pályaműveket, a pályázók adatait bizalmasan kezeljük, azt harmadik személynek ki nem szolgáltatjuk.

A pályázatot díjazzuk, a legjobb esszéket kiadványunkban megjelentetjük. A pályázó pályaműve beküldésével kijelenti, hogy a pályázaton való részvételével pályaművét a pályázat kiírójának térítésmentesen ajánlja fel további felhasználásra.

Díjazás:

  1. díj: 1 db kompletten felszerelt Csepel kerékpár.
  2. díj: Tanulmányi kirándulás Kárpátaljára, a Tisza forrásához 2 fő részére, díjtalan részvétellel.
  3. díj: Tanulmányi kirándulás Kárpátaljára, a Tisza forrásához 1 fő részére, díjtalan részvétellel.

Eredményhirdetés 2019. április 26-án, 10 órától, Szolnokon, a Tiszaligetben.

Nevezés:

A pályázó neve:

Nemzetisége:

Postai levélcíme irányítószámmal:

Elérhetőségei telefon, mobiltelefon, e-mail:

Dátum, aláírás:

7. Zöld lelkiségi műhely: Tanároknak • hitoktatóknak • közösségi vezetőknek / Ignáci Pedagógiai Műhely rendezvénye

November 24-én, 14.30 és 18.30 között egy gyakorlatorientált, közös műhelymunka keretében mutatja be Dr. Kuslits Béla és Domaniczky Orsolya a Zöld lelkiségi eszközkészletünket, ezt követően pedig egy közös továbbfejlesztésre hívnak minden érdeklődőt.

A lelkiség, erkölcs és a fenntarthatóság összekapcsolása több módon is lehetséges, mi azonban úgy gondoljuk, hogy akkor a leghitelesebb, ha a Szentírás, az elmélkedés, az erkölcs, a tudás és a gyakorlat egységesen, együtt jelenik meg. Ezen kívül fontos szem előtt tartani, hogy a különböző helyről érkezettek lelkiségi tapasztalata és fenntarthatósági tudása, zöld életvitele is változatos szintű. Ezért egy olyan anyagot dolgoztunk ki, amely képes rugalmasan alkalmazkodni a használóihoz, mégis mind az öt dimenziót szem előtt tartja.

Műhelymunka alkalmunkra várjuk azon érdeklődők jelentkezését, akik szeretnének megismerkedni egy olyan gyakorlati segédeszközzel, mely segítséget nyújt a teremtésvédelem témájának feldolgozásához.

Időpont: 2018. november 24., 14.30 – 18.30 között
Helyszín: Párbeszéd Háza (1085 Budapest, Horánszky utca 20.)
Előadók: Dr. Kuslits Béla és Domaniczky Orsolya

A képzésen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A jelentkezési űrlap ide kattintva érhető el.

Teremtésvédelemi hírek