Zöld hírek november

1.Hogyan szervezzünk teremtésvédelmi lelkinapot a katolikus iskolában?

A katolikus iskoláinkban megtartandó lelki napok megszervezése kihívásokat is jelent. Ezek leküzdésében próbálnak segítéséget adni előadás és műhelymunka keretében gyakorlott előadóink. A képzés folyamán megismerkedhetünk jógyakorlatokkal, eszközökkel és ötletekkel, melyek segíthetnek egy teremtésvédelmi témájú lelkinap összeállításában és kivitelezésében.

Jelentkezés és információk

 

2.A katolikus iskolák nemzetközi teremtésvédelmi projektje a ’Tudok Tenni’ címet viseli.

A projekt célja, hogy Ferenc pápa Laudato Si’ teremtésvédelmi enciklikájára választ adjon a gyermekek és fiatalok körében.

A projekt támogatói és kidolgozói nemzetközi szervezetek:

  • a Katolikus Nevelés Nemzetközi Szervezete (OIEC), melynek100 tagországa között a Katolikus Pedagógiai Intézeten keresztül a magyar katolikus közoktatási intézmények is résztvevői;
  • a Legfőbb Szerzeteselöljárók Nemzetközi Egyesülésének (USG-UISG) Oktatási Bizottsága,
  • A Katolikus Nevelés Öregdiákjainak Világszervezete (OMAEC) és
  • a Design For Change nemzetközi katolikus pedagógiai mozgalom.

 A projekt része, hogy egy pedagógiai eszközrendszert is felajánl arra, hogy a gyermekeket és fiatalokat be tudjuk vonni a teremtésvédelem témájába.

Ez a módszer azon kívül, hogy módszertani segítséget ad, nemzetközi kapcsolatok hálózatát is megteremti tovább inspirálva ezzel a résztvevőket a folyamatban. Jelenleg 70 ország katolikus intézményei vesznek már rész a projektben.

részletek

 

3. 10 éves a Magyar Püspöki Konferencia teremtésvédelmi körlevele

FELELŐSSÉGÜNK A TEREMTETT VILÁGÉRT

„Minden általa és érte teremtetett…” (Kol 1,16)
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a teremtett világ védelméről

letölthető

4.Tanuljunk emberséget az állatoktól!

Másfélnapos szakmai műhely volt pedagógusoknak, szociális és ifjúsági szakembernek a Milvus Csoport, Madármentő Egyesület szervezésében.

November 16-17. Kolozsvár (Románia)

Az empátiához és mások elfogadásához, sőt, hogy a környezetünkkel harmóniában élhessünk, elengedhetetlen, hogy képesek legyünk szembenézni a félelmeinkkel, hogy tudatosítsuk érzéseinket, és hogy alapvetően pozitívan álljunk a világhoz. Vagyis hogy magas érzelmi intelligenciával rendelkezzünk: érzékelni és kezelni tudjuk a saját és mások érzelmeit és ezek alapján, ezek ismeretében tudjunk cselekedni. Mindezek értelmében a legjobb, amit tehetünk, ha segítünk a tinédzsereknek és a fiatal felnőtteknek jobban megérteni önmagukat, érzéseiket és érzelmeiket. A szakmai műhely ehhez az úthoz, a fiatalok önismereti fejlődéséhez és fejlesztéséhez az állatvilággal való találkozásokon keresztül kínál támogatást.

Az állatok nagyon fontos szerepet játszanak az életünkben. Még egyszerű megfigyelésükkel is kimeríthetetlen ismeretforrásra tehetünk szert, ám ha házi kedvenceink vannak, akkor könnyen beláthatjuk, hogy állatainktól tanulni is tudunk. Nemcsak róluk, hanem általuk magunkról is rengeteg visszajelzésre, ismeretre tehetünk szert. Segítségnyújtás, önzetlenség, érzelmek kimutatása, együttérzés, osztozkodás, ragaszkodás, együttműködés vagy épp versengés.

Résztvevőkként a műhelyen egy holisztikus, a természettel és állatvilággal kialakított bensőséges kapcsolatra építő pedagógiai szemlélettel és módszertannal ismerkedhettek meg, miközben egymástól is folyamatosan tanulhattok, tapasztalatot cserélhettek. A kamaszokkal és fiatalokkal alkalmazható játékokat és állat-ember interakcióra épülő gyakorlatokat, azok pedagógia folyamtokba illesztését, a foglalkozások levezetését és feldolgozását saját élményeken keresztül tanulhatjátok meg.

A műhely anyaga a Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány koordinálásában megvalósuló, LEHUA – Learning Humanity from Animals („Tanuljunk emberséget az állatoktól!”) elnevezésű, két éves, az Európai Unió Erasmus+ programja által támogatott projekt keretében született meg.

A projekt honlapja: www.learningfromanimals.eu

A projekt Facebook oldala: www.facebook.com/learninghumanityfromanimals/

 

5. Bugát Pál Kárpát-medencei Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő, 2019

A 36. alkalommal megrendezésre kerülő Bugát Vetélkedő szellemisége arra ösztönzi a versenyző diákokat, hogy természettudományos ismereteik birtokában komplex módon szemléljék a körülöttük lévő élő és élettelen világot, annak jelenségeit és azok összefüggéseit. Hasznosítsák felkészülésük során a vetélkedő témaköréhez kapcsolódó középiskolai tantárgyi tudásukat – biológia, fizika, kémia, földrajz, informatika – valamint szakköri, önképzőköri tevékenységüket, szakkönyvi ismereteiket.

A vetélkedő témaköre: természeti katasztrófák

Yucatán-félsziget 66 millió éve, Jerikó i.e. 1180, Pompei i.sz. 79, Saanhszi 1556, Kis-Antillák 1780, Tambora 1815, Sárga-folyó 1931, Közép-Amerika 1988, Délkelet-Ázsia 2004, Kalifornia 2017, Celebesz 2018…

A földtörténet ismert természeti katasztrófáinak a száma nagyságrendekkel nagyobb fenti felsorolásban szereplő néhány önkényesen kiragadott példánál. Jelenkori történelmünket megelőzően is akadtak ilyenek szép számmal, olyanok is, amelyeknek ma felmérhetetlen következményei lennének, mint például egy újabb jégkorszaknak. Ne csak az élettelen természet hatalmas erejére gondoljunk! Rengeteg biológiai katasztrófa is bekövetkezett már (lásd: sáskajárás, filoxéra-vész stb.), többségében a szakmai ismeretek hiánya és az ebből következő emberi gondatlanság miatt. A természeti katasztrófák különböző fajtái, okai, megnyilvánulásai, következményei, előrejelzésük lehetőségei, igen komoly tudományos kutatás tárgyát képezik napjainkban.

Nevezési határidő: 2018. november 23.

A vetélkedőn való részvétel, a nevezés módja:

A Bugát Vetélkedő meghirdetői várják a középiskolák /gimnázium, szakközépiskola, szakiskola/ 9-12. évfolyamos diákjaiból álló 3 fős csapatok jelentkezését (a csapatok vegyes életkorúak is lehetnek). Középiskolánként max. 5 csapat nevezhet. A nevezés a TIT Stúdió Egyesület által megküldött jelentkezési lapon történik. A nevezési díj a magyarországi középiskolákra vonatkozik!

Nevezési díj: csapatonként 3000 forint

A jelentkezési lap e-mailben küldendő vissza: titseinfoatgmail [dot] com ()

A TIT Stúdió Egyesület elérhetőségei: 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. tel.: 06-70-608-7986, Honlap: www.tit.hu

 

6. 2019-es év rovara

Elindult a szavazás az "Év rovara 2019" címért. December 6-án, éjfélig választhatunk a kis Apolló-lepke, a magyar tarsza, vagy a havasi cincér közül. A nyertes lesz jövőre a rovarvilágot népszerűsítő kitüntetett faj. Mindenkit arra buzdítunk, hogy adja le szavazatát, és népszerűsítse a kezdeményezést!

A Magyar Rovartani Társaság Év rovara kampányának célja, hogy felhívja a társadalom figyelmét egy-egy rovarra, a rovarok védelmére és az élővilágban betöltött szerepükre. Ezzel nemcsak az adott faj, hanem annak életmódja, életfeltételei is előtérbe kerülnek, így bemutatása a természetben zajló biológiai folyamatok, változások jobb megértését is szolgálja. A védett vagy védendő fajok megismertetése nemcsak a rovarvilág jelentőségére, az élővilágban betöltött szerepére, hanem tágabb értelemben a természetvédelem fontosságára is felhívja a figyelmet.

2019-ben ismét három rovarfaj közül lehet választani: az idei jelöltek mind közösségi jelentőségű fajok. (Közösségi jelentőségű fajnak az Európai Unió élőhelyvédelmi irányelvének mellékletein szereplő fajokat nevezzük; gyakran – helytelenül – a “Natura 2000-es faj” kifejezést használják rájuk.) Jövőre esedékes az élőhelyvédelmi irányelv alapján készülő országjelentés (amelyben a közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzetéről és elterjedéséről kell beszámolni), ezért a Magyar Rovartani Társaság úgy döntött, hogy ennek apropóján választja ki jelöltjeit az Év rovara címre.

Szavazni lehet dec. 6. éjfélig:

https://www.rovartani.hu/2018/10/28/ev-rovara-2019-szavazas/

7. II. MCC FIT Kaland Országos Tehetségverseny negyedikeseknek

A Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség Programja által szervezett II. MCC FIT Kaland Országos Tehetségverseny egy egyedülálló, több képzési területet felölelő országos tanulmányi csapatverseny, amely rendhagyó módon a teljes Kárpát-medencei negyedikes általános iskolás korosztályt szólítja meg.

A FIT Kaland célja, hogy a gyerekek csapatban együttműködve dolgozzanak egy izgalmas projekten, melynek révén Programunk képzési koncepciója mellett napjainkban fontos területekkel találkozhatnak, merülhetnek el bennük közelebbről.

A több tudományterületet felölelő országos tanulmányi csapatversenyben a 3 fős csapatoknak egy általuk előállított produktummal kell készülniük az általuk választott témakörben, melyek közé tartozik:

  • Boszorkánykonyha - a természettudományos kísérletek világa,
  • Gondolkodó robotok - a robotika rejtelmei,
  • Vállalkozz okosan - a pénzügyi tudatosság témaköre,
  • Alkoss zöldben - a környezeti tudatosság,
  • A jövő étterme - egészséges táplálkozás a tudatos egészségmegőrzés jegyében.

A verseny felépítése

Nevezés: 2018. nov. 1. - dec. 14. 23:59 között

Online forduló: 2018.12.15. - 2019.01.15. 23:59 között, saját elektronikus rendszerünkben – A verseny első fordulójában egy online elérhető projektfeladatot oldanak meg a csapatok, amit szövegesen és fényképekkel/videóval kell dokumentálni.

Regionális forduló: 2019. február 15. - március 15. között

Országos döntő: 2019. április/május (pontosítás hamarosan)

A verseny plakátja itt is letölthető: http://fit.mcc.hu/files/doc/MCC-FIT-Kaland_plakat_297x420mm.pdf

Jelentkezni 2018. november 1. és december 14. 23:59 között lehet, az alábbi felületen – a felhívás végén – található regisztrációs űrlap elküldésével: http://fit.mcc.hu/fitkaland?fbclid=IwAR1osTqkskrgN2DiWxfKo3vrUgPR1zlGEOW_woLvGewx-ECHYQuiC9XrJrQ

 

8. Reziliencia fejlesztése az iskolában – ingyenes pedagógusképzés két helyszínen (Szeged vagy Budapest)

A képzés neve: Az érzelmi intelligencia fejlesztése élményközpontú pedagógiai módszerekkel az általános és középiskolában

a) Szegedi képzés:

Időpontja: 2018. november 16-18. 09:00-18:00

Helyszíne: Regionális Teleház Forrásközpont (6724, Szeged, Pacsirta utca 3/b.)

Szegedi facebook esemény: https://www.facebook.com/events/551810465242431/

b) Budapesti képzés:

Időpontja: 2018. december 7-9. 09:00-18:00

Helyszíne: Budapest (szervezés alatt)

Budapesti facebook esemény: https://www.facebook.com/events/320699491994515/

A képzés bemutatása:

A pedagógusok munkájuk során számos, a gyermekek és tinédzserek érzelmi nevelésével kapcsolatos kihívással néznek szembe. Mindennaposan megjelenő érzelmi és viselkedésbeli nehézségek a gátlásos, szorongó viselkedés, a figyelem- és motivációhiány vagy éppen a rendbontó magatartás. Ritkábban előforduló, ám súlyosabb nehézségek a droghasználat, az alkoholfogyasztás, az evészavarok, a kicsapongó szexuális viselkedés, az iskolai zaklatás és a korai iskolaelhagyás. A gyerekek és tinédzserek iskolai érzelmi intelligencia fejlesztése védőfaktort jelent ezekkel a nehézségekkel szemben és beavatkozási lehetőségeket biztosít a különböző problémás iskolai viselkedések kezelésénél. A képzés a már több európai uniós országban kipróbált Érzelmek didaktikája módszertan magyar adaptációjára épül. Célja, hogy az empátia, az érzelem –és indulatszabályozás, az érzelemkifejezés és az érzelemleolvasás készségeit fejlesztő gyakorlatok rendszerezett módon kerülhessenek be az általános és a középiskolai oktatás mindennapjaiba. A képzés elméleti ismereteket tartalmaz az érzelmi intelligencia fejlesztés pszichológiai, pedagógiai hátteréről, és konkrét gyakorlatokat, tanórai keretek között is alkalmazható játékokat és módszereket kínál, amelyeket a különböző korosztályokkal használhatnak a pedagógusok. A képzés felépítése gyakorlat-orientált. A képzés kétharmada az osztálytermi helyzetekre kialakított módszertan bemutatására koncentrál, egyharmada az új ismeretek átadására. A résztvevők saját élményeken keresztül interaktív nagy- és kiscsoportos játékokat és páros feladatokat ismerhetnek meg, miközben saját pedagógiai készségeiket is fejleszthetik. A továbbképzés akkreditált, így tanúsítvány megszerzésével zárul. A tanúsítvány megszerzésének feltétele a képzés 90 százalékán való részvétel és két írásos beszámoló készítése a képzés utolsó napját követő harminc napon belül:

Összehasonlító jellemzés készítése, két jól ismert, saját iskolába járó gyermek iskolai viselkedésének az összehasonlítása. Saját tanulócsoportra szabott, érzelmi intelligencia fejlesztést célzó folyamat megtervezése három hónapos időintervallumra.

A képzés a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósul meg. A képzésen való részvétel ennek köszönhetően ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztráció díja 5000 forint, amit a képzésen megjelenteknek visszaadunk.

A képzésre az alábbi linkre kattintva regisztrálhat: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3TwsEJTVh9EAOjYKCDC-EdmSN6Ws7icCiuqGSpRBSvzv5-A/viewform

A képzéssel kapcsolatos kérdésekkel Heltai Júliát lehet keresni:

julia [dot] heltaiatrogersalapitvany [dot] hu

+36-30-207-4920

Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány

1126 Budapest, Beethoven utca 6. Hungary

Teremtésvédelemi hírek Megosztás