Fenntarthatóságra nevelés

Fenntarthatóságra nevelés - 5/2017 (FN 5/2017)

1. FFC: A szegénység felszámolása

2. FFC: Az éhezés megszüntetése

Az UNESCO, mint az ENSZ oktatással foglalkozó része, felhatalmazást kapott arra, hogy koordinálja és vezesse a 2030-as globális oktatási keretrendszert, részeként annak a globális folyamatnak, ami a szegénység felszámolására irányul a 17 fenntartható fejlődési célon (FFC, angolul: SDG) keresztül. Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézete elkészítette az UNESCO: Fenntartható fejlődési célok oktatása - Tanulási célok (2017) című kiadványának fordítását. Az eredeti angol nyelvű változat itt elérhető: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247444e.pdf . A kiadvány elsősorban az oktatásban dolgozók számára készült útmutató. Mind a 17 FFC-hoz meghatározza a részletes tanulási célokat (16 évesnél idősebb életkorra, fiatal felnőttkorra fókuszálva), valamint témaköröket és tanulási tevékenységeket ajánl.  

Az ökoiskolák és ökopedagógusok számára különösen érdekesnek tartjuk a dokumentumot, amely várhatóan egy évtizedre meghatározhatja a környezeti/fenntarthatóságra nevelésről folyó diskurzust. Ezért már a publikálás előtt részleteket osztunk meg az Ökoiskola Hírlevél olvasóival. Korábbi számainkban az alábbi Fenntartható Fejlődési Célok oktatásáról, tanulási céljairól, témakörökről és tevékenységekről már olvashattak:

1. FFC: A szegénység felszámolása

2. FFC: Az éhezés megszüntetése

 

Mindegyik FFC-hez a tanulási célokat kognitív, társadalmi-érzelmi és viselkedési területekre írja le a dokumentum.

A kognitív területhez tartoznak a tudás és gondolkodási képességek, amik szükségesek az FFC jobb megértéséhez, valamint ahhoz, hogy ezt a célt elérjük.

A szociális-érzelmi terület azokat a képességeket foglalja magába, amik az együttműködésben, tárgyalásokban, kommunikációban segítik a tanulót annak érdekében, hogy az FFC ügye előremozduljon, ezen kívül segítik az önfejlesztésben is az önreflexió, értékek, attitűdök és motiváció terén.

A viselkedési terület a cselekvési kompetenciákat írja le.

Ezen felül minden FFC-hez javasol az UNESCO szakértői csapata kiindulási témaköröket és pedagógiai megközelítéseket.

 

Tanulási célok a 4. FFC-hez – „Minőségi oktatás - Biztosítani az átfogó és igazságos minőségi oktatást és előmozdítani az egész életen át tartó tanulási lehetőségeket mindenki számára”

Kognitív terület

 1. A tanuló tisztában van azzal, hogy az oktatásnak valamint az egész életen át tartó tanulás mindenki számára való lehetőségének (formális, nem formális, informális tanulás) fontos szerepe van a fenntartható fejlődésben, az emberi életminőség javításában és az FFC-k elérésben.
 2. A tanuló az oktatást, közjónak, közkincsnek tekinti, amihez mindenkinek joga van és alapját képezi minden egyéb jog érvényesítésének.
 3. A tanuló tisztában van azzal, hogy nem egyenlők az oktatás elérésének és megszerzésének lehetőségei a világon, különösen a fiúk és lányok tekintetében, és a vidéki területeken, valamint tisztában van a minőségi oktatás és egész életen át tartó tanulás lehetőségeinek elérésében való egyenlőtlenségek okaival.
 4. A tanuló tisztában van azzal, hogy a kultúrának milyen fontos szerepe van a fenntarthatóság elérésében.
 5. A tanuló tisztában van azzal, hogy az oktatás segíthet egy fenntarthatóbb, egyenlőbb és békésebb világ létrehozásában.

Társadalmi és érzelmi terület

 1. A tanuló képes felhívni a figyelmet arra, hogy mindenki számára fontos a minőségi oktatás, az oktatás humanisztikus és holisztikus szemlélete, a fenntarthatóságra nevelés és az ehhez kapcsolód megközelítések.
 2. A tanuló képes részvételi módszerekkel ösztönözni másokat arra, hogy legyen igényük oktatásra és használják is ki a különböző lehetőségeket.
 3. A tanuló képes felismerni az oktatás belső értékeit, valamint elemezni és felismerni a személyes fejlődéséhez szükséges tanulási igényeit.
 4. A tanuló képes felismerni, hogy mennyire fontosak saját képességei ahhoz, hogy saját életét jobbá tegye, különösen, ami az elhelyezkedést és vállalkozásindítást illeti.
 5. A tanuló képes a fenntarthatóságra nevelés iránti személyes elköteleződésre.

Viselkedési értékek

 1. A tanuló képes részt venni fenntarthatóságra nevelés és ehhez hasonló megközelítésű minőségi oktatás előkészítésében és megvalósításában, különböző szinteken.
 2. A tanuló képes a nemi esélyegyenlőség elősegítésére az oktatásban.
 3. A tanuló képes nyilvánosan követelni és támogatni azokat a szabályozásokat, amik fejlesztik a szabad, egyenlő és minőségi oktatást mindenki számára; fejlesztik a fenntarthatóságra nevelést és az ehhez hasonló megközelítéseket; valamint fejlesztik a biztonságos, hozzáférhető és inklúziót támogató oktatási létesítményeket.
 4. A tanuló segíteni tudja a fiatalok felkészítését.
 5. A tanuló saját életében kihasználja az összes oktatási lehetőséget, a megszerzett tudást pedig alkalmazza a mindennapok során a fenntarthatóság elősegítésére.

 

Javasolt témakörök a 4. FFC-hez – „Minőségi oktatás - Biztosítani az átfogó és igazságos minőségi oktatást és előmozdítani az egész életen át tartó tanulási lehetőségeket mindenki számára”

 • Az oktatásra, mint közjó és közkincs, amihez mindenkinek joga van és alapját képezi minden egyéb jog érvényesítésének.
 • Az 2030 oktatási keretprogram, innovatív és sikeres esettanulmányok világszerte.
 • Az átfogó és egyforma minőségű oktatás, valamint a mindenki számára és minden szinten elérhető élethosszig tartó tanulási lehetőségek (formális, nem formális, informális tanulás, ideértve az informatikai oktatást is) jelentősége az emberek életminőségének javításában, valamint a fenntarthatóság elősegítésében.
 • Az oktatási lehetőségek hiányának okai (például szegénység, konfliktusok, katasztrófák, nemi egyenlőtlenségek, az oktatás finanszírozásának hiánya, privatizáció elterjedése).
 • Az írni-olvasni tudás, számolókészség és egyéb alapkészségek elsajátításának elérhetőségei világszerte.
 • A sokféle és befogadó (inkluzív) oktatás. 
 • A 21. században szükséges alapkészségek és kompetenciák.
 • A fenntarthatóság elősegítéséhez szükséges tudás, értékek, képességek és viselkedési minták.
 • A fenntarthatóságra nevelés fogalma, egész intézményes megközelítés, mint a fenntarthatóságra nevelés fellendítésének kulcsstratégiája, valamint a fenntarthatósági kompetenciák fejlesztésének pedagógiája.
 • Az ifjúság és a lemaradó, peremhelyzeti csoportok felkészítése.

 

Ötletek tanulási megközelítéshez és módszertanhoz a 4. FFC-hez – „Minőségi oktatás - Biztosítani az átfogó és igazságos minőségi oktatást és előmozdítani az egész életen át tartó tanulási lehetőségeket mindenki számára”

 • Iskolák, egyetemek és egyéb intézmények közötti partnerség kialakítása a világ különböző régióiban (észak és dél, dél és dél).
 • Kampány tervezése és megszervezése a minőségi oktatás tudatosításáért.
 • Esettanulmány készítése az oktatási rendszerről és az oktatáshoz való hozzáférésről (például az általános iskolába való beiratkozás lehetőségei) egy kiválasztott közösségben vagy országban.
 • Fenntarthatóságra nevelési projekt tervezése és megvalósítása az iskolában, egyetemen vagy helyi közösségben.
 • Ifjúsági szakértelem világnapjának (július 15.), olvasás világnapjának (szeptember 8.), pedagógusok világnapjának (október 5.) megünneplése, vagy részvétel az oktatás nemzetközi hetében.
 • Helyi, regionális vagy nemzeti fenntarthatósági nap szervezése.
 • Felmérésen alapuló projekt a következő témában: „Milyen a fenntartható iskola?”

Segédanyag a Teremtés Hete megtartásához

Segédanyag a Teremtés Hete ünnepléséhez:
A 2017. szeptember 24. - október 1-iTeremtés Hete megtartásához kapcsolódó segédanyagot az Ökumenikus Teremtésvédelmi Munkacsoport tagjai készítették.

 

borító
borító

Fenntarthatóságra nevelés - kulcskompetenciák

Az UNESCO, mint az ENSZ oktatással foglalkozó része, felhatalmazást kapott arra, hogy koordinálja és vezesse a 2030-as globális oktatási keretrendszert, részeként annak a globális folyamatnak, ami a szegénység felszámolására irányul a 17 fenntartható fejlődési célon (FFC, angolul: SDG) keresztül. Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézete elkészítette az UNESCO: Fenntartható fejlődési célok oktatása - Tanulási célok (2017) című kiadványának fordítását. Az eredeti angol nyelvű változat itt elérhető: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247444e.pdf . A kiadvány elsősorban az oktatásban dolgozók számára készült útmutató. Mind a 17 FFC-hoz meghatározza a részletes tanulási célokat (16 évesnél idősebb életkorra, fiatal felnőttkorra fókuszálva), valamint témaköröket és tanulási tevékenységeket ajánl.  A kiadvány hamarosan magyar nyelven is elérhető lesz.

A fenntarthatóság kulcskompetenciái

Rendszergondolkodás: összefüggések felismerése és megértése, összetett rendszerek elemzése, a rendszerek különböző részekhez és mértékekhez illeszkedésének mérlegelése, a bizonytalanság kezelése.

Előrejelzés: a többféle jövőbeli kimenet megértése és értékelése (a lehetséges, a valószínű és a kívánatos); saját jövőképeket megalkotása; az elővigyázatosság elvének alkalmazása; a tettek következményeinek becslése; kockázatok kezelés e és megbirkózás a változásokkal.

Normatív kompetencia: az a képesség, hogy megértsük és visszaadjuk azokat a normákat és értékeket, amelyek az emberi tettek alapjai; hogy tárgyaljunk a fenntarthatósági értékekről, elvekről, távlati és közvetlen célokról az érdekkonfliktusok, a kölcsönös összefüggések, a bizonytalan ismeretek és ellentmondások tükrében.

Stratégiai kompetencia: a további fenntarthatóságot biztosító innovatív tevékenységek közös fejlesztésének és végrehajtásának képessége helyi szinten és távolabb.

Együttműködés: másoktól tanulás; mások igényeinek, szempontjainak és cselekedeteinek megértése és tiszteletben tartása (empátia); mások megértése, kapcsolódás hozzájuk és érzékenység irányukban (empátiás vezetés); konfliktuskezelés csoportban; együttműködő és részvételi problémamegoldás támogatása.

Kritikus gondolkodás: a normák, megszokott gyakorlatok és vélemények megkérdőjelezésének képessége, reflexió a saját értékekre, felfogásra és cselekvésekre; és állásfoglalás a fenntarthatósági diskurzusban.

Öntudatosság: az a képesség, hogy a helyi közösségben és a (globális) társadalomban saját szerepünkre reflektáljunk; hogy folyamatosan értékeljék és fenntartsuk cselekvő motivációnkat; és foglalkozzunk érzéseinkkel és vágyainkkal.

Integrált problémamegoldás: az előző kompetenciák integrálásával átfogó képesség különböző problémamegoldó keretek alkalmazására a komplex fenntarthatósági problémákhoz, és életképes, befogadó és méltányos megoldási lehetőségek kialakítása, melyek segítik a fenntartható fejlődést.

A következő Ökoiskola Hírlevélben folytatjuk, a 17 cél valamelyikének pedagógiai bemutatásával.

Teremtésvédelmi naptár 2017/18 tanévre

A 2017/18-as tanév munkarendjének kialakításához segítségként közöljük a teremtésvédelemhez kapcsolódó nemzetközi világnapok és a egyházi ünnepek dátumait.

A dokumentum letölthető formában is elérhető

 

 

Szeptember

1.

A teremtés napja

16.

Az Ózonpajzs megőrzésének nemzetközi napja

3.  szombat

Takarítási világnap

Nemzetközi hulladékgyűjtő nap

26.

A tiszta hegyek napja

Október

4.

Az állatok világnapja

14.

A természeti katasztrófák megelőzésének világnapja

16.

Élelmezési világnap

17.

A szegénység elleni küzdelem világnapja

21.

Földünkért világnap

December

11.

Nemzetközi hegynap

Január

1.

A béke világnapja

Február

1.

A Tisza élővilágának emléknapja

2.

A vizes élőhelyek napja

Március

6.

Nemzetközi energiahatékonysági nap

22.

A víz világnapja

25.

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe – Teremtésvédelmi nap az Egri Egyházmegyében

utolsó szombat

A föld órája

Április

22.

A föld napja

 

23. és 27. között

Fenntarthatósági témahét a tanév rendjében

Május

10.

Madarak és fák napja

2. szombat

Fair Trade nap

15.

Nemzetközi klímaváltozási akciónap

22.

A biodiverzitás védelmének világnapja

24.

Európai nemzeti parkok napja

Június

5.

Környezetvédelmi világnap

8

Az óceánok világnapja

A gyűjtemény alapját a Naphimnusz Egyesület honlapján található naptár képezi kiegészítve a Faludi Ferenc Akadémia gyűjtésével és a tanév rendjének rendelkezéseivel.

Teremtésvédelem és a Katolikus Társadalmi Tanítás

Megjelent a Katolikus Társadalmi Tanítás 7. füzete  Teremtésvédelem címmel.

Letölthető ingyenesen a kiadó honlapjáról - Faludi Ferenc Akadémia

A segédanyag jól használható a fenntarthatóság problémájának az egyház tanításának fényében való jobb megértésében, feldolgozásában.

 

teremtésvédelem
teremtésvédelem