A verseny meghirdetője: Leőweyért Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány)
Postacím: H-7621 Pécs, Szent István tér 8-10.; Telefon: 72/518-460, Fax: 72/518-488
E-mail cím: mikolaversenyatgmail [dot] com
Társrendezők és elérhetőségeik:
9. évfolyam döntőjének szervezői: Dr. Kiss Miklós és Kissné Császár Erzsébet,
Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium, Szakiskola és Kollégium, H-3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos u. 33., Tel.: 37/505-265 Fax: 37/505-261, e-mail: mikloskiss2630atgmail [dot] com
10. évfolyam döntőjének szervezője: Simon Péter
Pécsi Leőwey Klára Gimnázium, H-7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
Tel.: 72/518-460 Fax: 72/518-488 E-mail: mikolaversenyatgmail [dot] com
A második forduló lebonyolítását segítik: Oktatási Hivatal POK.
A versenyről információk a következő honlapokon érhetők el:
http://gemscape.net/mikola/index.php?p=news.htm
http://www.leoweypecs.hu/mikola/default.html
Az 1. és 2. fordulókkal kapcsolatos kérdésekben információk Simon Pétertől kérhetők

A verseny célja:
A technika és a műszaki tudományok fejlődése napjainkban a fizika mély ismeretét igényli a 
későbbiekben e területekre kerülő tehetséges tanulóktól. Versenyünkkel – már tanulmányaik elején – 
igyekszünk a fizika felé fordítani e tanulók figyelmét, valamint elmélyíteni a tudásukat. A verseny 
hatékonyságát igazolja, hogy az azokon „felnövekvő” magyar fiatalok a Nemzetközi Diákolimpiákon 
rendszeresen kiemelkedően szerepelnek, megelőzve az iparilag fejlettebb országok tanulóit.
Fő célunk, hogy legjobb tanulóink a felkészülés folyamán elmélyítsék fizikai ismereteiket, 
jártasságot szerezzenek a problémamegoldásban, tudjanak bánni a fizikai eszközökkel, képesek 
legyenek mérésből következtetéseket levonni, korszerűen megmagyarázni a látott jelenségeket, vagyis 
a 21. század követelményeinek megfelelő, kiemelkedő tudású alkotók legyenek, akik a fizikai 
ismeretanyagot kellő profizmussal tudják összekapcsolni a műszaki és természettudományok többi 
területével.

A tanulók 3 kategóriában versenyeznek:

I.   kategória: gimnázium 9. évfolyam
II. kategória: gimnázium 10. évfolyam III.kategória: szakgimnázium 10. évfolyam
A jelentkezés és a részvétel feltételei:
Minden tanuló benevezhet, aki gimnáziumi tanterv szerint 9-10. vagy szakgimnáziumi 10. évfolyamra jár. A középiskolák utolsó két évfolyamára járó diákok, valamint általános iskolások nem indulhatnak a versenyen.
 

A verseny témája, ismeretanyaga, és a felkészüléshez ajánlott irodalom:
Gimnázium 9. évfolyam, Szakgimnázium 10. évfolyam:
1. forduló:
Tömegpont kinematikája: egyenes vonalú egyenletes, változó, egyenletesen változó mozgások leírása. Függőleges és vízszintes hajítás. Egyenletes körmozgás.
Tömegpont dinamikája: Newton törvényei, lendület fogalma, lendület-megmaradás, lendület-tétel. Jellegzetes erőhatások: nehézségi-, rugalmas-, kényszererő, súlyerő, súrlódási jelenségek. A lejtőn mozgó tömegpont vizsgálata.
2. forduló:
A 9. évfolyam 1. fordulójának tematikája, valamint:
Közegellenállási erő. Hooke törvénye. Munka-energia: munka fogalma, eredő erő munkája, emelési, nyújtási, súrlódási munka. Mechanikai energiafajták: mozgási, helyzeti, rugalmas. Munkatétel. Mechanikai energia-megmaradás törvénye. Pontrendszer dinamikája és energetikája.
3. forduló:
A 9. évfolyam 1-2. fordulójának tematikája, valamint:
Teljesítmény. Tömegvonzás. Bolygómozgás. Egyenletesen változó körmozgás kinematikája, dinamikája. Pontszerű és merev test egyensúlya.
Gimnázium 10. évfolyam:
1. forduló:
A 9. évfolyam tematikája, valamint
Ferde hajítás. Forogva haladás kinematikája. Folyadékok és gázok mechanikája: hidrosztatikai nyomás, Pascal törvénye, felhajtóerő, felületi feszültség, kontinuitási egyenlet, áramlásokat leíró Bernoulli-egyenlet.
Mivel a továbbhaladás a második évfolyamon nem egységes az egyes iskolákban, az egyik példa választható lesz. Az egyik az első, a másik a második témakör csoporthoz illeszkedik.
Vagy: Hőtan: Hőtágulás. Gáztörvények. Ideális gáz állapotegyenletei. Ideális gáz kinetikus modellje. A hőtan I. és II. főtétele.
Vagy: Elektrosztatika: Coulomb-törvény, térerősség, erővonalak, fluxus, munkaszámítás homogén elektromos térben, feszültség, potenciál, potenciális energia, síkkondenzátor, az elektromos tér energiája, vezetők elektrosztatikus térben, kapacitás fogalma, kondenzátorok kapcsolása.
2. forduló:
A 9. évfolyam tananyaga. A 10. évfolyam 1. fordulójának közös része, és a választható hőtan vagy elektrosztatika tematika, valamint:
Vagy (Hőtan tematikát folytatva): Körfolyamatok. Az elektrosztatika alapfogalmai: Coulomb-törvény, térerősség, erővonalak, fluxus. Szuperpozíció. Munkaszámítás homogén elektromos térben. Síkkondenzátor.
Vagy: (Elektrosztatika tematikát folytatva): Hőtágulás. Gáztörvények. Ideális gáz állapotegyenletei. Ideális gáz kinetikus modellje. A hőtan I. és II. főtétele.
A második fordulós feladatlap 4 olyan feladatot tartalmaz, mely mindkét tematikának megfelel.
3. forduló: A 9. évfolyam és a 10. évfolyam 1-2. fordulójának összes tematikája.
3
Ajánlott irodalom: a Vermes Alapítvány által ötévente kiadott Mikola versenyfeladatok és megoldások című könyvei; az évente kiadott Vermes évkönyvek, valamint a forgalomban lévő középiskolai fizika tankönyvek és feladatgyűjtemények. 2012-től a verseny fordulóinak összes feladata és azok megoldásai megtalálhatók a verseny pécsi honlapján. Ajánlott továbbá a KöMaL fizika rovatában megjelenő Mikola-tematikájú feladatok megoldása.
A nevezés módja, határideje:
A verseny mindhárom fordulóján díjtalan a részvétel!
A verseny 1. fordulójára a verseny pécsi honlapján lehet nevezni:
http://www.leoweypecs.hu/mikola/default.html.
A nevezés iskolánként, az egyes kategóriákban induló diákok számának megadásával történik. Meg kell adni iskolánként a versenyen induló lányok számát is.
Az első fordulóra való jelentkezés határideje 2018. január 10.
A verseny fordulói:
1. forduló: 2018. február 13. (kedd) 14 – 17 h-ig, a tanulók iskoláiban
Az első fordulóban a versenybizottság által készített feladatlapokat oldanak meg a versenyzők. Ebben a fordulóban bármilyen írott vagy nyomtatott segédeszköz, valamint zsebszámológép használható.
Az első forduló feladatlapját az Alapítvány küldi meg az érintett iskolák központi e-mail címére 2018. február 13-án 10 óráig. A feladatok megoldását másnap délelőtt 10 óráig küldik ki a verseny szervezői, illetve letölthető lesz a verseny honlapján is.
A második fordulóra az a diák nevezhető a verseny pécsi honlapján, aki az első forduló feladatlapját legalább 50%-os eredménnyel teljesítette.
Megkérjük az iskolák képviselőit, hogy a 2. fordulóra való nevezés során adják meg a továbbjutott diákok és tanáraik névsorát, és az iskolai (1.) fordulón elért pontszámot is.
A második fordulóra a nevezési határidő 2018. február 24.
A 2. fordulóra nevezett diákok és felkészítő tanáraik névsorát a megyei/fővárosi versenyfelelősök 2018. március 1-ig kapják meg az Alapítványtól, hogy a megyei fordulót megszervezhessék.
A 2. fordulóra érkező diákok kitöltve hozzák magukkal a verseny honlapjáról letölthető, A/3-as méretű, kettéhajtott borítólapot.
2. forduló: 2018. március 20. (kedd) 14 – 17 h-ig a versenyfelelősök által felkért iskolákban.

A második fordulóban a versenybizottság által készített feladatlapokat oldanak meg a versenyzők. Ebben a fordulóban csak íróeszközök, függvénytáblázatok és zsebszámológép használható.
A második forduló feladatlapjait a megyei/fővárosi versenyfelelősök a fordulót követő napon ajánlott levélben elsőbbségi jelzéssel továbbítják az alábbi címre: Leőweyért Alapítvány, 7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
A második forduló eredményét a verseny honlapjain tesszük közzé 2018. 04. 15-ig:
http://gemscape.net/mikola/index.php?p=news.htm
http://www.leoweypecs.hu/mikola/default.html.
A második fordulóból a harmadik fordulóba évfolyamonként legfeljebb az első 50-50 megfelelő szintű dolgozatot írt diák jut be.
3. forduló: 2018. május 6 –8. (Az írásbeli érettségik időpontjában).
Gimnázium 9. évfolyam, szakgimnázium 10. évfolyam: Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium, Szakiskola és Kollégium, Gyöngyös
Gimnázium 10. évfolyam: Pécsi Leőwey Klára Gimnázium, Pécs
A 3. fordulóra (döntő) nevezni a kilencedikes versenyt rendező gimnázium honlapján, illetve a tizedikes versenyt rendező gimnázium által emailben leírt módon lehet. Térítés ellenében szállás és étkezés igényelhető.
A harmadik forduló első része elméleti, melyben számolást igénylő feladatok, problémák megoldására kerül sor. A második, gyakorlati részben egy mérési feladatlap alapján megvalósítandó eszközhasználat, és erről a mérési jegyzőkönyv elkészítése az elvárás. Ebben a fordulóban csak íróeszközök, függvénytáblázatok és zsebszámológép használható.
A döntőn az elméleti és mérési fordulókon elérhető maximális pontszámok aránya 2:1. A harmadik forduló eredményeit az említett honlapokon ismertetjük. A verseny zárásakor eredményhirdetést tartunk, a versenyzők már ott megismerhetik a feladatok megoldásait, eredményeiket és helyezéseiket. A második és harmadik forduló eredményei alapján megyei eredményeket is hirdetünk.
Díjazás:
A verseny döntőjében résztvevő minden tanuló oklevelet kap, a legjobbak jutalomkönyvben, illetve tárgyjutalomban részesülnek. Az első helyezett Mikola-érmet is kap. A döntőig eljutott diákok felkészítő tanárai oklevelet kapnak.

Hatáskör: 
Országos
Jelentkezők/résztvevők köre: 
Intézmények
Jelentkezési határidő: 
2018. január 10
Megosztás