A 2011. évi CXC tv. 68 § (2) értelmében az egyházi köznevelési intézmény vezetőjét az oktatásért felelős miniszter egyetértésével a fenntartó bízza meg. A miniszter az egyetértését csak jogszabálysértés esetén tagadhatja meg.

 

A miniszteri egyetértéshez az alábbi dokumentumokat kell benyújtani (EMMI Köznevelési Államtitkárságának címére kell eljuttatni: Dr. Madarász Hedvig, főosztályvezető, 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.), amiből a jogszabályok betartását ellenőrizni tudják:

  • A fenntartó által írt egyetértési kérelem, amelyben pontosan szerepel az új intézményvezető neve, az intézmény neve, az intézményvezetői megbízás ideje. A kérelmet Balog Zoltán miniszternek kell címezni. 
  • Az intézményvezetői megbízásról hozott döntés határozatának hiteles másolata.
  • Fenntartói nyilatkozat arról, hogy a kérelemben szereplő személyt teljes munkaidőben, pedagógus munkakörben, határozatlan időben foglalkoztatja.
  • Az intézményvezető végzettségét igazoló dokumentumok hitelesített másolatai.
  • Annak igazolása, hogy legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.
  • Erkölcsi bizonyítványának másolata.
Megosztás