Beszámoló a „Bencs modellt” bemutató szakmai napról

A  2017.10.16-án megrendezett gyakorlatorientált szakmai napunk  témája a lemorzsolódással fenyegetett intézményeknek szóló szakmai segítségnyújtás volt.

Pedagógiai Konferencia és Lakberendezői kiállítás - A SZÁMALK-Szalézi Szakközépiskola beszámolója

Az előző évben sikeresen megrendezett konferenciánk folytatásaként idén is hívtuk és vártuk a szalézi közösség intézményeit, hogy a felzárkóztatás és tehetséggondozás témakörében megosszuk tapasztalatainkat, példákat és eredményeket mutassunk egymásnak.

Tehetségnap a SZÁMALK-Szalézi Szakgimnáziumban

A SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium nyolc éve tehetségfejlesztő intézmény. Az évről-évre megrendezett tehetségműhelyeken a legjobb diákok szakmai kompetenciáik és a transzverzális képességeik fejlődéséről tesznek bizonyságot.  

Beszámoló az „Új tantárgy a komplex természettudomány” című műhelynapon elhangzottakról

A Katolikus Pedagógiai Intézetben 2017. március 23-án szakmai műhelynapot tartottunk a nemrég bevezetésre került új tantárggyal kapcsolatos kérdésekről.

Lemorzsolódás az iskolákban - műhelynap beszámoló

A 2017. március 8-án megtartott "Lemorzsolódás az iskolákban" című műhelynap előadásainak összefoglalói.

Beszámoló a Segítő Háló találkozójáról

A Segítő Háló 2017. március 2-án tartotta tavaszi szakmai összejövetelét, ahol az iskolai munkát segítő szakemberek osztották meg tapasztalataikat, ismerkedhettek meg jól bevált segítő módszerekkel.

Beszámoló az első műhelynapról - intézményfejlesztés

A Szakiskolák fejlesztése című műhelynapot 2016. november 28-án tartottuk a KPSZTI-ben. A közös munkában 46 szakképzéssel foglalkozó intézmény (fenntartók, iskolák) képviselője vett részt.  A felkért előadók mindegyike olyan elhivatottságról, pedagógiai tudatosságról tanúságot tevő beszámolót tartott, amely alapot teremtett arra, hogy a jelenlévőkből közös célokért küzdő műhely alakulhasson.

Kérjük, hogy támogassa idén is adójának egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatát.