A késő középkori és kora újkori magyarországi prédikációirodalom forrásszövegei lelehetők fel a http://sermones.elte.hu/ weboldalon. A latin nyelvű ősnyomtatványok szöveggondozását a Sermones compilati nevű kutatócsoport végzi egységes szabályok szerint.

A weboldalon találhatók tanulmányok, latin és magyar nyelvű szövegkiadások is. Fellelhető Laskai Osvát, Temesvári Pelbárt, Pázmány Péter szöveggyűjteménye, valamint az Érdy- kódex szkennelt formában, magyar és latin nyelvű szöveggondozásban is. 

Megosztás