Az MTA által 2016-ban indított Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program bölcsészeti és társadalomtudományok munkacsoportjának beszámolója alapján a digitális technika, a játék és a humor az, ami motiválni tudja a diákokat, és hatékonyabban fenntartani a figyelmüket. 

Kutatásaik során a méréseken kívül jógyakorlatokat, új módszereket, lehetőségeket térképeztek fel a csoportok, ahol több érdekes dologra derült fény. Kimutatták például, hogy a diákok hangulata és az unalom jelentős összefüggésben van.  A történelemoktatással kapcsolatban felmerült, hogy a pedagógusoknak jó lenne jogtiszta forrásból származó dokumentumfilmekhez, interjúkhoz hozzájutni. Kísérleteztek irodalom órán a digitális szövegértés kapcsán digitális annotáció használatával. Az éves beszámoló kapcsán bemutatták Franz Kett reformpedagógiai módszerének lehetőségeit és hatásait is. 

A program sajátossága, hogy a kutatómunkában, -mely a jelvnyelvtanítást, a történelemtanítást, a hitoktatást, az anyanyelvi oktatás és szövegértés, valamint az idgennyelv- tanítás módszertani megújítását tűzte ki célul, - a kutatók mellett pedagógusok és diákok is részt vesznek.

Forrás: MTA

 

Megosztás