2017. július 8-án iktatta hivatalába a Sarlós Boldogasszony Székesegyházban Erdő Péter bíboros Székely Jánost, aki mostantól a szombathelyi egyházmegye püspöke.

A püspök atya szentbeszédében többek között arról szólt, hogy a papi szolgálat célja, hogy segítsenek eljutni minden jóakaratú embernek a lét forrásához, a teremtő Istenhez, ezért is választotta püspöki jelmondatául Jézus szavait: "Omnes vivunt Ei", vagyis "Mindenki érte él". Kitért arra is, hogy püspökként legközvetlenebb munkatársait, az egyházmegye papjait, szeretné megerősíteni, hogy örömteli, hiteles és teljes módon tudják megélni és gyakorolni papi szolgálatukat. Hangsúlyozta, hogy továbbra is fokozott figyelemmel kíván fordulni a szegények, a betegek, idősek, a szenvedők és a kitaszítottak felé és erre biztatja az egyházmegye közösségeit és minden hívő embert. Szent II. János Pál pápa a Szombathelyi Egyházmegyét a vértanúk földjének, a szentek földjének nevezte. Ugyanezzel a tisztelettel, kegyelettel, hálával lépek én is ennek az egyházmegyének a földjére. Hálás vagyok azért, hogy Ferenc pápa egy olyan egyházmegye szolgálatát bízta rám ahol a hit, a múlt értékeihez való ragaszkodás, a táj szépsége az itt élőknek - vasiaknak és zalaiaknak - mély embersége ezt a tájat lelkiekben, szellemi értékekben, az életszentség nagy példáiban gazdaggá tette, Az új megyés püspök, aki a Magyar Katolikus Püspöki Kar Cigánypasztorációs Bizottságának vezetője is, roma pasztorációs püspök volt eddig, a szentmisében saját nyelvükön szólt a romákhoz,  valamint a német, horvát és szlovén nemzetiség tagjaihoz is.  A szentmise végén pedig a pápai és a magyar himnusz mellett felhangzott a cigány himnusz is.

Forrá: MTI, 2017. július 8. és www.martinus.hu

Sajtófigyelő, Lelkiség Megosztás