Hány szó van a nyelvünkben? – Teszi föl a kérdést Grétsy László az Édes Anyanyelvünk című folyóírat júniusi számában.

A szerző – bár megjegyzi, hogy a nyelvvel hivatásszerűen foglalkozó szakemberek nem teszik föl ezt a kérdést, mivel még csak megközelítőleg sem lehet pontos választ adni rá, ő mégis megteszi ezt, mivel az elmúlt időkben számos olyan újságcikk és tanulmány jelent meg, ahol egy-egy költő, író (hazai, vagy külföldi), teljes szókincsét vették górcső alá. (Pl. Juhász Gyula 11 606, Dante az Isteni színjátékban 12 986 szót, Arany műveiben 22 423-t használ, stb…) Ezen cikkek alapján, sokakban téves elképzelés alakulhat ki arról, hogy az élő nyelvünkben hány használt szó van.
Itt azonban különbséget kell tenni a használt és ismert szavak mennyisége között is, hiszen ez sem egyezik.
Az Értelmező kéziszótár által meghatározott szó értelmezését „A nyelvnek meghatározott hanagalkú és jelentésű, viszonylag önálló egysége” veszi alapul, amibe nem számítja be egy szónak a többféle jelentését, a tulajdonneveket, alakváltozásokat (csak amennyiben jelentésváltozással is bír), a ragos és jeles alakokat (kivéve, ha szószerűvé fejlődtek), egyszerű- alkalmi szavakat. Viszont figyelembe veszi az összetett és képzett szavakat, tájszavakat, szakszavakavat, csoport- és rétegnyelvi szavakat, a két, vagy több szóból álló kötött kifejezésket- frazémákat, valamint a régi-már nem élő szavakat is (hiszen, mint írja: „ugyanúgy nemzeti örökségünk részei, mint Szent István, vagy Mátyás király”).
Ezek alapján veszi számba - már amennyire ezt meg lehet tenni - a szavakat.

A köznyelvi szavak csoportjában 206 873 szót tüntetnek föl a múlt század közepén a szótárak, amelyek csupán a közepes gyakoriságú, nélkülözhetetlen szavakat említik.  Ha azt vesszük figyelembe, hogy a nyelvünk napról napra gazdagodik több ezer szóval, és figyelembe vesszük a képzőink által létrehozott szavakat, bizony a számuk legalább egymillióra tehető.
Tájszavaink száma az 1979 és 2010 között 5 kötetben megjelent Új magyar tájszótár alapján 120 000-re tehető.
Szakszavaink bővein vannak: szinte lehetetlen felbecsülni a számukat, hiszen ha már csak az alapvető szavakat tekintjük, pl. az orvosi szótár 90 000 szavát, a kb. 60 000 szervetlen és 600 000 körüli szerves vegyület nevét, a körülbelül 50 000 növénynevet, és ehhez még hozzátesszük minden szakmának, iparágnak, mesterségenk a több száz, vagy ezer ilyen szavát, akkor a szakszavaink száma milliós nagyságrendre emelkedik.
A csoport és rétegnyelvi szavak a szótárak alapján 200 000 körüli szót ismernek, a régies, kiveszőben lévő, vagy már kiveszett szavaink kb. 10 000 darabból állnak, a frazémák száma legalább 20 000 lehet.

Ezek alapján összesítve, a szavaink száma 3 és 10 millió közé tehető, amiből persze nemcsak nem lehetne, de nem is lenne érdemes szótárat készíteni.  Persze fontos tudnunk, hogy ennek a hatalmas szómennyiségnek csak töredékét ismerjük, és még kisebb százalékát használjuk.  A szakirodalom sugallata alapján egy értelmiségi sem használ többet 25-30 000szónál. Valószínűleg a tanulatlan, ám egészséges észjárású ember is ismer és használ 5-10 ezer szót. És az sem kizárt, hogy van olyan nyelvhasználó egyén, aki egyedi adottságai révén, vagy foglalkozása következtében  100 000 szót is ismer.

Forrás: Édes anyanyelvün, 2017. júniusi száma, 8-9. oldal Grétsy László

Megosztás

Kérjük, hogy támogassa idén is adójának egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatát.