Pro Paedagogia Christiana Alapítvány küldetésnyilatkozata

Pro Paedagogia Christiana - a katolikus nevelésért. Így nevezték el azt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által útnak indított alapítványt, amely a hazánkban működő 182 katolikus közoktatási intézményben felnövekvő mintegy 66 ezer tanuló testi, szellemi és lelki fejlődését kívánja előmozdítani.