A 2005 óta működő Út a tudományhoz alprogram célja a természettudományok, a műszaki tudományok és a matematika területe iránt kiemelt érdeklődést mutató tanulók tehetséggondozása: a középfokú iskolai oktatásban részt vevő tanulók természettudományi és műszaki ismereteinek, a műszaki kompetenciák gyakorlatorientált fejlesztésének támogatása kutatócsoportban, illetve tervező/innovációs csoportban végzett egyéni, de elsősorban a csoportos tevékenység segítségével, mentori támogatással.

Az alprogram a köznevelési intézmények számára – a kutatási program megvalósításában – kötelezővé tette az együttműködést kutatással foglalkozó szervezetekkel, így különösen kutatóintézetekkel, felsőoktatási intézményekkel, továbbá kutatást végző országos szakmai intézetekkel, amelynek célja, hogy a kutatócsoport a kutatási program megvalósítása során lépjen ki az intézmény keretei közül, a tanulók természettudományos és komplex kutatási szemlélete és ilyen irányú jártasságai tovább bővüljenek, melynek eredményeképpen kapcsolatrendszerük is szélesebbé válhat

A támogatás formája és mértéke: 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, legalább 100.000 Ft, illetve legfeljebb 750.000 Ft

Pályázat benyújtására jogosultak: Magyarország területén működő köznevelési intézmények, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdésének c)-e) és k) pontokban meghatározott

  • gimnázium,
  • szakgimnázium;
  • szakközépiskola,
  • kollégium,

amelyek a kutatási program megvalósításában együttműködnek kutatással foglalkozó szervezetekkel, így különösen kutatóintézetekkel, felsőoktatási intézményekkel, kutatást végző országos szakmai intézetekkel, és az együttműködés feltételeit rögzítő megállapodás aláírt példányát – de legalább az aláírt szándéknyilatkozatot – a pályázathoz benyújtják.

A pályázatból támogathatók köre: 

  • A kutatócsoportot egy mentor és a mentorral együttműködő legalább kettő, de legfeljebb öt – a pályázó köznevelési intézménnyel tanulói, illetve kollégiumi tagsági vagy externátusi jogviszonyban álló – tanuló alkotja.
  • A kutatócsoport tagjai csak egy kutatási program megvalósításában vehetnek részt, továbbá egy kutatási programot az alprogram keretei között – a 2017/2018. tanév során – csak egy kutatócsoport valósíthat meg.
  • A mentor a pályázatot benyújtó köznevelési intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott személy, aki az Út a tudományhoz alprogram keretében meghatározott feladatait a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott munkaköri feladatain felül látja el.

Támogatási időszak: a Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2017. október 1. és 2018. június 30. közé eső időszak, amelynek időtartama alatt a támogatott program, illetve projekt megvalósul.

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren (EPER) keresztül.

Benyújtási határidő: 2017. október 11. 23:59 óra.

A pályázattal további információk a kiíró honlapján, illetve a következő elérhetőségeken kaphatók: 06-1-795-5900, illetve utravalo-tudomanyatemet [dot] gov [dot] hu (subject: %C3%9At%20a%20tudom%C3%A1nyhoz%20p%C3%A1ly%C3%A1zat)

Pályázat határideje: 
2017. október 11
Pályázók köre: 
Intézmények
Hatáskör: 
Országos
Címke: 
Pályázati hírek