A kiírás célja a nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása, főként a nemzetiségek önazonosságának megőrzését, anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló, továbbá nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósítása érdekében.Felhasználható:

  • saját kiadvány nyomdaköltségére
  • saját honlap üzemeltetése, tárhely költsége
  • kép-és hanghordozó esetén a sokszorosítás költsége
  • kulturális és hitéletei rendezvények szervezése során felmerülő költségek
  • szerződési jogok, adók, járulékokok kifizetésére
  • közalkalmazott célirányos keresetkiegészítés kifizetésére
  • terembérlet, hangosítás, tolmácsolás díjának kifizetésére

Pályázat benyújtására jogosultak: a 2015. december 31-ig Magyarországon nyilvántartásba vett, a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó, alapszabályban/alapító okiratban rögzített cél szerint konkrétan megjelölt nemzetiséghez kapcsolódó oktatási, kulturális, nemzetiségi civil közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, hagyományőrző tevékenységet folytató és/vagy érdekképviseletet ellátó civil szervezetek. FIGYELEM! Ugyanazon szervezet más központi költségvetési forrásból, azonos célra, azonos időtartamra nézve támogatásban nem részesülhet.

A pályázati kiírás keretében támogatott projektek megvalósítási időszaka: 2018. január 1 – 2018. december 31.

Pályázatot kizárólag elektronikusan az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER) lehet benyújtani, magyar nyelven. Egy pályázó szervezet kizárólag egy pályázatot nyújthat be jelen kiírás keretében. A pályázat elektronikus benyújtásának egyes lépéseit a felhasználói kézikönyvben leírtak szerint kell elvégezni.  Az EPER rendszert a www.emet.gov.hu oldalon lehet elérni.

A támogatás formája: vissza nem térítendő bruttó támogatás. (Amennyiben a nyertes pályázó ÁFA levonási joggal rendelkezik, a pályázatra jogszabály alapján levonható Általános Forgalmi Adó összegét nem számolhatja el a támogatás terhére. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az Általános Forgalmi Adó jogszabály alapján levonható, annak összege akkor sem számolható el, ha a Kedvezményezett nem él a levonás, illetve visszaigénylés lehetőségével.) Az elnyerhető támogatás összege 300.000 forint-5.000.000 forint. A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti támogatási előleg formájában történik. Támogatás intenzitása 100%. A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges. A költségvetési támogatás folyósítása egy összegben történik. 

 

Pályázat határideje: 
2017. október 30
Pályázók köre: 
Intézmények
Hatáskör: 
Országos
Címke: 
Pályázati hírek