2017-ben ismét meghirdetésre kerül a KÖSZ! Program, mely szeretné elősegíteni, hogy a helyi civil szervezetek és oktatási intézmények összefogásával új iskolai közösségi szolgálati projektek valósuljanak meg. A program hozzá kíván járulni, hogy minél több diák elvégezze az érettségi feltételének számító Iskolai Közösségi Szolgálatot és ennek során olyan élményben legyen része, ami motiválhatja őt a további önkéntes tevékenységre. 

Pályázatot nyújthatnak be „fogadó szervezetként”:

- civil szervezetek, 
- egyházak, egyházi szervezetek vagy egyházi fenntartású intézmények, amelyek az alábbi területek egyikén tevékenykednek:

• egészségügy 
• oktatási 
• szociális és jótékonysági 
• kulturális és közösségi
• környezet- és természetvédelmi 
• katasztrófavédelmi 
• bűn- és balesetmegelőzés 
• óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, idős emberek sport- és szabadidős tevékenysége.

Támogatható projektek
Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek
- keretében minden diák résztvevő időarányosan legalább 20 óra közösségi szolgálatot tud teljesíteni a megvalósítás alatti időintervallumban, tanórán kívül, a törvény által meghatározott módon, amelybe beletartozhat a felkészítési és a feldolgozási fázis is
- helyi igényeket elégítenek ki, helyi lakosokat, intézményben tartózkodókat/élőket szolgál, segít
- min. 15 fő részvételével valósul meg a program

Támogatás az alábbi költségtípusokra igényelhető: 
- anyagköltség, fogyóeszköz (pl. festék, ceruza, papír, kézműves eszközök és alapanyagok, kertészeti eszközök, könyvek, hangszerek, élelmiszer stb.) 
- kommunikációs és dokumentációs eszközök 
- utazási vagy szállítási költség 
- mentor (IKSZ koordinátor) költségei (a projekt összköltségének max. 25%-s)

Az elnyerhető támogatás vissza nem térítendő hozzájárulás.

A pályázatokat az online pályázatbenyújtási felületen keresztül tudjuk elfogadni. Az online pályázatok benyújtásához regisztráció szükséges, regisztrálni az alábbi felületen lehet:

REGISZTRÁCIÓ

A regisztrálás határideje: 2017. november 9., éjfél. A regisztrációt 48 órán belül hagyjuk jóvá, erről e-mailben küldünk értesítést.

A pályázat benyújtása előtt kérjük, olvassa el pályázati felhívásunkat, valamint tájékoztatónkat az Online Pályázati Adatbázis használatáról!

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 15., éjfél.

A pályázatokat az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel közösen felkért szakértők értékelik és tesznek javaslatot a pályázatok támogatására az Új Európa Alapítvány kuratóriumának, amely 2018. február elején dönt a pályázatok támogatásáról.

A projekteket 2018. március 1 - november 30. között lehet megvalósítani.

 

 

Pályázat határideje: 
2017. november 09
Pályázók köre: 
Intézmények
Hatáskör: 
Országos
Címke: 
Pályázati hírek