A felhívás célja:

A felhívás átfogó célja a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése. Cél az egyházak, a nemzetiségi önkormányzatok és a civil szervezetek által fenntartott köznevelési intézmények beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.

Célcsoport:

A fejlesztéssel érintett intézményi kör a nem állami fenntartású köznevelési intézmények. A projekt közvetlen célcsoportja az Nkt. 7§ (1) b)-e), j) szerinti, fejlesztéssel érintett intézmények pedagógusai, tanulói.

Területi korlátozás: A projekt megvalósulásának helyszíne Magyarország kevésbé fejlett régiói.

Rendelkezésre álló forrás: 16,24 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 32-324 db.

Támogatás mértéke, összege: minimum 50 millió Ft, maximum 500 millió Ft. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

Támogatást igénylők köre:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7§ (1) b)-e); j) szerinti intézményeket fenntartó:
 Bevett egyház – GFO 551
 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy – GFO 552
 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy – GFO 555
 Egyházi szervezet technikai kód – GFO 559
 Vallási tevékenységet végző szervezet – GFO 525 
 Országos nemzetiségi önkormányzat – GFO 351
 Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv – GFO 352
 Helyi nemzetiségi önkormányzat – GFO 371
 Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv – GFO 372
 Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása – GFO 373Közalapítvány - GFO 561
 Közalapítvány önálló intézménye – GFO 562
 Egyéb alapítvány önálló intézménye – GFO 563
 Egyéb alapítvány - GFO 569
 Egyesülés – GFO 591
 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet – 599
 Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet – GFO 699
 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság – GFO 572
 Nonprofit részvénytársaság. – GFO 573
 Egyéb egyesület – GFO 529
Egyházi jogi személy – GFO 551, 552, 555, 559 - csak és kizárólag 350 fő alatti tanuló létszámú feladatellátási helyeinek fejlesztésére nyújthatnak be támogatási kérelmet.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására azon intézmény fenntartó jogosult, melynél a fejlesztésbe bevont feladatellátási helyen a férőhelyszám kihasználtsága eléri az Alapító Okiratban rögzített létszám 85% át.

Támogatási kérelem benyújtásának határideje:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. február 27. naptól 2019. február 27. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. február 27. – 2017. április 28.
2017. május 5. – 2017. július 28.
2017. augusztus 4. - 2018. április 27.
2018. május 4. - 2019. február 27.

Pályázat határideje: 
2019. február 27
Pályázók köre: 
Intézmények
Hatáskör: 
Országos
Megosztás