A pályázat célja:

A pályázat alapvető célja elsősorban a középfokú végzettséget megszerző hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növelése, továbbá a felsőoktatásba vezető út megerősítése, mely hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növeléséhez, a felsőfokú, vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának növeléséhez, valamint az EFOP célkitűzéseinek a teljesüléséhez.

Célcsoport:

Hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók 15 éves kortól (gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola tanulói, valamint kollégiumi jogviszonnyal rendelkező tanulók), valamint a program keretében a célcsoporttal foglalkozó pedagógusok, mentorok, (szükség szerinti) szakemberek, a bevont tanulók szülei.

Támogatást igénylők köre:

1) gimnázium,

2) szakgimnázium,

3) szakközépiskola,

4) kollégium, továbbá

5) az Nkt. 20. § (1) bekezdés szerinti többcélú intézmény közül az alábbiak:

- egységes iskola, vagy összetett iskola,

- közös igazgatású köznevelési intézmény.

Jelen felhívás keretében az Nkt. szerinti azon nevelési, oktatási intézmények vonatkozásában nyújtható be támogatási kérelem, amelyek az alábbi szervezetek fenntartásában állnak:

Központi költségvetési szerv: GFO 312

2) Központi költségvetési irányító szerv: GFO 311

3) Egyházi szervezet technikai kód: GFO 559

4) Közalapítvány: GFO 561

5) Egyéb alapítvány: GFO 569

6) Egyházi fenntartó: GFO 552

7) Bevett egyház: GFO-kód: 551

8) Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy: GFO-kód: 555

9) Egyesület, alapítvány: GFO 562, 563

10) KKV-nak nem minősülő nonprofit korlátolt felelősségű társaság: GFO 572

 

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 3,5 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 116-175 db.

A pályázati támogatás mértéke, összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 20 millió Ft, maximum 30 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

A programba bevont tanulók számától függően:

15 fő esetén legfeljebb 20 millió Ft

16-18 fő esetén legfeljebb 21,6 millió Ft

19-21 fő esetén legfeljebb 25,2 millió Ft

legalább 25 fő bevonásával maximum 30 millió Ft

 

Benyújtási határidő:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év április hó 3. naptól 2019. év április hó 3. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési időszakokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2017. április 03. – 2017. május 03.

2017. május 10. – 2017. július 11.

2017. július 18. – 2017. november 17.

2017. november 24. – 2018. április 24. 

2018. május 1. – 2018. október 2. 

2018. október 09. – 2019. április 03.

Pályázat határideje: 
2019. április 03
Pályázók köre: 
Intézmények
Hatáskör: 
Országos
Megosztás