Középiskolai képzések

  • Az intézmények számára a pedagógusok jelentkezésének összegyűjtéséhez letölthető segédtáblázatot készítettünk, amely segítségével intézményi bejelentkezést követően rögzíthetik a jelentkezéseket.  Ebben az esetben a későbbiekben visszakereshetik és megnézhetik a rögzített jelentkezéseket. Szükség esetén a pedagógusok közvetlenül is tudnak jelentkezni, de a jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az intézmény vezetőjének a beleegyezésével vesz részt a képzésen. 

  • A visszaigazoló e-mailt követően a honlapon a Naptárban is meg tudja nézni, hogy pontosan mikor és hol kezdődik a képzés, amelyre jelentkezett.

  • Képzéseink egy része létszámkorlátos. A létszám feletti jelentkezők várólistára kerülnek, őket erről értesítjük. – Időben jelezze intézményében a képzésen való részvétele szándékát, kerülje el a várólistát!
  • Ajánlott jelentkezési határidő: 2019. február 20.
  • A jelentkezési lehetőséget - a képzések szabad helyeinek függvényében - nyitva hagyjuk. A képzéseket előbb is lezárjuk, ha a létszám betelt. Amennyiben az adott képzés indítása előtti 10. naptári napon a jelentkezések alapján nincs meg a résztvevői minimum létszám, a képzés nem kerül megtartásra, és erről a jelentkezőket e-mailben értesítjük.
  • Letölthető a 2018/19-es tanév második félévére szervezett felső tagozatos és középiskolai képzések listája.
Ha nincs találat, akkor törölje a szűrési feltételeket!
Képzés megnevezése, információ és jelentkezés Dátum Képzési idő Helyszín Célcsoport Címszó Jelentkezés Változás
Általános és középiskolai biológiatanárok és természetismeretet tanító tanárok szaktárgyi képzése 2019. április 10. 5 óra Dinnyési-fertő Természetvédelmi Terület Pedagógus 9-14., Pedagógus 5-8., Pedagógus 1-4. Biológiatanár, Természetismeret-tanár Nyitott
Általános és középiskolai énektanárok szaktárgyi képzése a művésztanárok számára szervezett tematikus nap keretében 2019. április 11. 5 óra Katolikus Pedagógiai Intézet és Zeneakadémia, Budapest Pedagógus 9-14., Pedagógus 5-8. Ének-zene tanár Nyitott
Általános és középiskolai földrajztanárok szaktárgyi képzése 2019. április 25. 5 óra Katolikus Pedagógiai Intézet, Budapest Pedagógus 5-8., Pedagógus 9-14. Földrajztanár Nyitott
Általános és középiskolai rajztanárok szaktárgyi képzése a művésztanárok számára szervezett tematikus nap keretében 2019. április 11. 5 óra Katolikus Pedagógiai Intézet, Budapest Pedagógus 5-8., Pedagógus 9-14. Rajztanár Nyitott
Általános iskolai magyartanárok szaktárgyi képzése 2019. május 20. 5 óra Nemzeti Színház, Budapest Pedagógus 5-8. Magyartanár Nyitott Az időpont: 2019. május 20.
Bevezetés a pedagógus I. portfólió írásába 2019. április 04. 5 óra Katolikus Pedagógiai Intézet, Budapest Pedagógus 9-14., Pedagógus 5-8., Pedagógus 1-4. Mérés-értékelés, Kompetencia, -mérés, -fejlesztés Nyitott
Drámapedagógiai szakmai nap általános és középiskolai pedagógusoknak a művésztanárok számára szervezett tematikus nap keretében 2019. április 11. 5 óra Katolikus Pedagógiai Intézet, Budapest Pedagógus 9-14., Pedagógus 5-8., Pedagógus 1-4. Drámatanár, Játék, Kiemelt figyelmet igénylők, Korai iskolaelhagyás, Tanulási nehézség, SNI, BTMN, Napközi- és iskolaotthonos nevelés, Jó gyakorlat, Módszertani megújulás, Lemorzsolódás megelőzése Nyitott
Erasmus + a köznevelésben 2019. április 03. 5 óra Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Budapest Pedagógus 9-14., Pedagógus 5-8., Pedagógus 1-4. Jó gyakorlat Nyitott
Felkészülés a mesterpedagógus minősítésre 2019. május 02. 5 óra Katolikus Pedagógiai Intézet, Budapest Pedagógus 9-14., Pedagógus 5-8., Pedagógus 1-4. Kompetencia, -mérés, -fejlesztés, Mérés-értékelés Nyitott
Gyermekeink védelmében - gyermekvédelmi konferencia 2019. május 24. 7 óra Katolikus Pedagógiai Intézet, Budapest Pedagógus 1-4., Pedagógus 5-8., Pedagógus 9-14. Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős Lezárt Még nem lehet jelentkezni.
Hogyan tervezzünk tanulási projekteket? 2019. április 04. 5 óra Katolikus Pedagógiai Intézet, Budapest Pedagógus 9-14., Pedagógus 5-8. Játék, Módszertani megújulás, Jó gyakorlat, Kiemelt figyelmet igénylők, Tanulási nehézség, SNI, BTMN Nyitott
Intézkedési terv készítése 2019. április 03. 5 óra Katolikus Pedagógiai Intézet, Budapest Pedagógus 9-14., Pedagógus 5-8., Pedagógus 1-4., Intézményvezető Intézményvezetés, Intézményvezető, Mérés-értékelés, Kompetencia, -mérés, -fejlesztés Nyitott
Komplex Kreatív Művészeti Műhely II. 2019. április 04. 5 óra Katolikus Pedagógiai Intézet, Budapest Pedagógus 9-14., Pedagógus 5-8. Rajztanár, Kreatív/művészeti műhely Nyitott
Középiskolai franciatanárok szaktárgyi képzése 2019. március 25. 5 óra Katolikus Pedagógiai Intézet, Budapest Pedagógus 9-14. Franciatanár Nyitott
Középiskolai magyartanárok szaktárgyi képzése 2019. március 28. 5 óra Katolikus Pedagógiai Intézet, Budapest Pedagógus 9-14. Magyartanár Nyitott
Középiskolai némettanárok szaktárgyi képzése 2019. április 10. 5 óra Budapesti Goethe Intézet Pedagógus 9-14., Pedagógus 5-8. Némettanár Nyitott
Középiskolai történelemtanárok szaktárgyi képzése 2019. március 27. 5 óra Magyar Nemzeti Múzeum Pedagógus 9-14. Történelemtanár Lezárt
LearningApps, azaz Tankocka 2019. április 03. 5 óra Katolikus Pedagógiai Intézet, Budapest Pedagógus 1-4., Pedagógus 5-8., Pedagógus 9-14. Jó gyakorlat, IKT képzések, Módszertani megújulás Lezárt A képzés betelt.
Mérőfeladatok, fejlesztőfeladatok az oktatásban 2019. április 30. 5 óra Katolikus Pedagógiai Intézet, Budapest Pedagógus 9-14., Pedagógus 5-8. Kompetencia, -mérés, -fejlesztés, Mérés-értékelés, Tanulási nehézség, SNI, BTMN Nyitott
Oktatás-szervezési és módszertani lehetőségek a lemorzsolódással veszélyeztetett szereplők segítésére 2019. május 14. 5 óra Katolikus Pedagógiai Intézet, Budapest Pedagógus 9-14. Nyitott
Osztályfőnökök szakmai napja- Lehetőségek, esélyek, remények 2019. április 26. 5 óra Katolikus Pedagógiai Intézet, Budapest Pedagógus 5-8., Pedagógus 9-14., Oktató, Pedagógiai asszisztens Fejlesztőpedagógus, Osztályfőnök, Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, Korai iskolaelhagyás, Kiemelt figyelmet igénylők, Kommunikáció, konfliktuskezelés, Jó gyakorlat, Mentálhigiéné, Tanulási nehézség, SNI, BTMN, Lemorzsolódás megelőzése, Módszertani megújulás Nyitott
Próbáljuk ki a „Zöld lelkiségi eszközkészlet” -et! Teremtésvédelmi, gyakorlatorientált műhelymunka tanárok számára 2019. április 12. 5 óra Katolikus Pedagógiai Intézet, Budapest Pedagógus 9-14. Földrajztanár, Biológiatanár, Kémiatanár, Osztályfőnök Nyitott
Tanári szupervíziós nap - Műhelymunka segítő szerepben is lévő tanárok számára 2019. április 01. 5 óra Katolikus Pedagógiai Intézet, Budapest Pedagógus 1-4., Óvodapedagógus, Pedagógus 5-8., Pedagógus 9-14. Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, Diákönkormányzat, Osztályfőnök, Iskolai közösségi szolgálat Nyitott
Zenetanárok találkozója a művésztanárok számára szervezett tematikus nap keretében 2019. április 11. 5 óra Katolikus Pedagógiai Intézet, Budapest Pedagógus 5-8., Pedagógus 9-14. Ének-zene tanár, Zenetanár Nyitott