Új tantárgy a komplex természettudomány 2017. máricus 23.

A programot a jelentkezési felületen a Meghívó részletezi.
Ettől a tanévtől kezdődően a  Nemzeti Köznevelési Portál – on megtalálható az a tanári segédanyag, amely alapján a szakgimnáziumok tanárai oktathatják a komplex természettudományt, valamint a Szakiskolai közismereti tankönyv , ami nyomtatott formában is hozzáférhető. A taneszközöket az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (EKE-OFI) dolgozta ki olyan tanárok segítségével, akik ezt a gyakorlatban is tanítják.
Szakképző iskoláink közül még nem mindegyik építette be tantervébe a komplex tantárgyat, sokan nem érzékelik a szemléletváltás szükségességét, az érintett szaktanárok többségét nagyon nyomasztja az új feladat. Ezért szükségesnek tartjuk, hogy „Új tantárgy a komplex természettudomány” címmel szakmai műhelynapot tartsunk a Katolikus Pedagógiai Intézetben 2017. március 23-án 10-14 óra között. Célunk, hogy a szaktanárok megismerjék a tantárgy létrejöttét mozgató szempontokat, a kipróbálás során felvetődő problémákat, s az új tárgy tanítása közben szerzett tapasztalatokat. Egyúttal el szeretnénk indítani egy közös alkotó munkát, amely segítséget jelent majd a pedagógusoknak a helyi tantervek kidolgozásában.

Lemorzsolódás az iskolában  2017. máricus 08.

A középfokú oktatás hierarchikus felépítése a tanulók összetételével mereven leképezi a társadalmi különbségeket, s ezzel egyben konzerválja a társadalmi egyenlőtlenséget. A szakképző iskolák, ahová jelenleg a legtöbb hátrányos helyzetű tanuló jár, súlyos teherként viselik a diákok felzárkóztatásának és az oktatási rendszerben tartásának feladatát. Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek egyike az  alacsony iskolai végzettségűek, valamint a képzést szakképzettség nélkül elhagyók arányának visszaszorítása.
Milyen feladatokat ró ez az intézményekre? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a március 8-án megrendezésre kerülő konferencia, melyre szeretettel hívunk és várunk minden intézményvezetőt,s a feladatban érintett pedagógust.

A Szakképző iskolák fejlesztése című műhelynap: 2016. november 28.
A közös munkában 46 szakképzéssel foglalkozó intézmény (fenntartók, iskolák) képviselője vett részt.  A felkért előadók mindegyike olyan elhivatottságról, pedagógiai tudatosságról tanúságot tevő beszámolót tartott, amely alapot teremtett arra, hogy a jelenlévőkből közös célokért küzdő műhely alakulhasson.
A szakközépiskolák életben maradását érintő kérdéseken kívül az intézmények belső működésének fejlesztése is szóba került. A vonatkozó háttérkutatásokat, Mayer József, az OFI kutatója ismertette.
A márciusi műhelynapon a Szakiskolai közismereti tankönyv használatáról lesz szó, valamint arról, milyen módon kapcsolódhatnak be az egyes intézmények a szakemberekkel támogatott, a helyi adottságokra épülő, az intézmény egészére vonatkozó fejlesztési programba.

 

Meghirdetett képzések és műhelynapok