• Kosárlabda, tollaslabda- középiskolai testnevelés továbbképzés, október 18.
 • Szakralitás a vizuális nevelésben- középiskolai rajz továbbképzés, október 18.
 • Motiválási nehézségek- drámapedagógia  továbbképzés, október 18.
 • Gyermekvédelmi esetmegbeszélő műhely, október 18.
 • Értékelés, tesztszerkesztés, feladatírás, - minden pedagógus, október 19.
 • Reklám a nyelvoktatásban- középiskolai francia továbbképzés, október 19.
 • Geopolitikai stratégiák- általános és középiskolai földrajz továbbképzés, október 19. 
 • Gyékény- csuhé- szalmamunkák, alsó tagozatos technika továbbképzés, október 19. 
 • Látványosság és interaktivitás a kémia órán- középiskolai kémia továbbképzés, október 20. 
 • Digitális taneszközök a matematikaórán- általános iskolai matematika továbbképzés, október 24.
 • Ahol öröm- ott éneklés”- alsó tagozatos ének továbbképzés, október 24. 
 • Doni hadtest, Horthy, Batthyányak, szociális enciklikák- általános iskolai történelem továbbképzés, október 25. 
 • Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek- alsó tagozatos magyar továbbképzés, október 25. 
 • Vessző- és kosárfonás, Ostyahordás- Hon-és népismeret, október 26. 
 • Kompetenciamérés- minden pedagógus, október 26.
 • Esetek, szerepek, célok- iskola- és óvodapszichológusok, mentálhigiénések képzése, október 27.
 • Szorobán- matematikai továbbképzés, október 27.