Bevezető: 

A Katolikus Pedagógiai Intézet (KaPI)  2021. évben is megszervezi gazdasági szakemberek részére a mérlegképes kötelező továbbképzést. A vállalkozási szakos továbbképzésünkkel  azon mérlegképes könyvelők szerezhetik meg a szükséges 16 kreditpontjukat (8 számviteli + 8 nem számviteli témakörben minősített kreditpont), akik vállalkozási szakterületen rendelkeznek regisztrációval.

A képzés módja: e- learning

Teljesítés intervalluma: 2021. 11. 03- 2021. 12. 10.

A képzés díja: 10.000.- Ft/  8 órás képzés

A számla a jelentkezést követően kerül kiállításra és e-mailben kiküldésre kerül.

A képzésre szeretettel várjuk azokat a gazdasági dolgozókat is, akik regisztrációval nem rendelkeznek!

A jelentkezés határideje: 2021. november 10.

Amennyiben az adatlap 16. 00 óráig beküldésre kerül, a képzés elvégzéséhez szükséges jogosultság a jelentkezés napját követő munkanapon kerül kiküldésre az adatlapon megadott e-mail címre, ezért nagyon fontos a pontos e-mail cím megadása.

Az adatlap kitöltéséről visszaigazoló e-mailt küldünk.

Kérjük a jelentkezőket, hogy az adatlapot ne folyamatos nagybetűvel töltsék ki

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése
Pl.: Dr.
10 jegyű adóazonosító
2013. évi LXXVII. törvény 15. § szerint a felnőttképzőnek a bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenysége során eleget kell tennie a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe történő adatszolgáltatási kötelezettségnek, mely alapján kérjük a lent látható adatokat adja meg a képzésre való jelentkezéshez. Az Fktv. 15. § ab) pontja szerint Ön, mint a a képzésben részt vevő személy előzetesen írásban vagy a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése szerinti módon megtett jognyilatkozatában megtilthatja személyes adatainak továbbítását a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerbe. Amennyiben szeretne élni ezzel a jogával, kérjük az alábbi négyzetbe való jelöléssel tegye meg. Nyilatkozata a nyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására alkalmas formában rendszerünkben rögzítésre kerül.
6 jegyű mérlegképes regisztrációs szám. Ha Önnek nincs regisztrációs száma kérem, hogy 6 db egyest írjon be.
Lakcím
Számlázás
Megosztás