A 2020/21 es tanév végén érettségizők lehetőségeiről:

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 6. § (4) pontja kimondja, hogy a középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A COVID-19 vírus által okozott jelenlegi rendkívüli helyzetben az érettségi előtt álló tanulók számára ennek a feltételnek a teljesítése önhibájukon kívül válhat nehézzé. A közösségi szolgálat teljesítését a tanulók jellemzően nem közvetlenül az érettségi vizsga előtt teljesítik, hanem a 9-11. évfolyamok alatt. Amennyiben előfordul, hogy a 2020/2021-es tanév végén érettségiző tanuló a még hátralévő időszakban kívánja teljesíteni a közösségi szolgálatot, a jelen helyzetben azt javasoljuk, hogy csakis olyan teljesítési módot válasszon, amely egyéni tevékenységre ad lehetőséget. Minden esetben be kell tartani a hatályos járványügyi előírásokat.

Az IKSZ teljesítésének jogi keretei a járvány miatt nem változnak, ezért az iskoláknak célszerű a felkészítéseket, reflexiókat online szervezni.

Fontos, hogy a koordináló pedagógus minden esetben előre tudjon a kezdeményezésről, telefonon vagy emailben kapjon értesítést a szolgálat megkezdéséről, megvalósításáról. A jelenleg fennálló különleges helyzetben az iskolák a fennmaradt közösségi szolgálatos órák erejéig a tanulókat a tantermen kívüli, digitális oktatás iskolai folyamatába vonhatják be (pl. online tananyaghoz segédanyagok készítése), segíthetik, mentorálhatják diáktársaikat (pl. online korrepetálás, online nyelvgyakorlat). Ebben a formában az iskolai közösség számára hasznosan, a személyes kontaktus elkerülésével is lehetséges teljesíteni az 50 óra közösségi szolgálathoz szükséges órákat. A többcélú intézményekben az alsóbb évfolyamok tevékenységeit is segítheti tanítási időn kívül egy-egy diák. A teljesítést - belső iskolai teljesítésként - az intézményvezetők saját hatáskörükben ellenőrizhetik, igazolhatják.

Az iskola felhívhatja tanulói figyelmét a helyi önkormányzat, segítő szervezetek által kínált lehetőségekre. A rendelet lehetővé teszi magánszemélynek nyújtott közvetlen segítségnyújtást is, tehát egy rövid, írásba foglalt megállapodás alapján ilyen módon is teljesíthető közösségi szolgálat.

forrás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/erett...

Megosztás