2016 tavasza óta szervezünk szupervíziós képzési napokat az óvoda- és iskoalpszichológusok számára

  • 2020 tavaszi szupervíziós nap témája

Hogyan dolgozhatunk a pszichológiai munkánkban a spiritualitásunk segítségével.

  • 2019 őszi szupervíziós nap témája

Lelki immunitásunk megőrzése - Hogyan fogom jól bírni? Szupervíziós alkalmunkon a következő kérdésekkel, témákkal foglalkozunk: Mit szeretnék megvalósítani a tanévben? Mibe állok bele? Hogyan őrzöm meg lelki stabilitásomat segítői munkámban? Kiktől és milyen támogatást, együttműködést várok? Kiknek adok, kiket inspirálok?

  • 2019 tavaszi szupervíziós nap témája

Kibontakozóban - elégedetten, kiteljesedve a munkámban... Hogyan tudok kiteljesedni, kibontakozni a szakmai feladataim közepedte.

  • 2018. őszi szupervíziós nap témája

„Aki dudás akar lenni” – avagy mit tanulunk mi a klienseinktől Csoportos szupervízió iskolapszichológusi  szakmai személyiségünk fejlesztésére

Szakmai életutunkra visszatekintve összegyűjtjük eddigi jelentős és kihívásokkal teli tapasztalatainkat. Körüljárjuk azokat a helyzeteket, melyekben a kliensekkel való munka által gazdagodhattunk önismeretben és szakmailag egyaránt. Ezekre az élményekre reflektálva tanulhatunk egymástól és tovább vihetjük azt a szakmai munkánkba.

  • 2018. 04. 20-i szupervíziós nap témája

 

„Elég jó segítővé válni” - Csoportos szupervízió iskolapszichológusi szakmai személyiségünk fejlesztésére

A találkozás során – az eseteken túl – azzal foglalkozunk, hogy milyen lehetőségek vannak a szakmai szerep tudatos fejlesztésében.

Az iskolapszichológusi eseteken túl hívunk az alábbi kérdések feldolgozására:

-  Hogyan reflektálhatok erősségeimre, szakmai értékrendemre, érdeklődésemre és erőforrásaimra?

-  Hogyan integrálhatom mindez tudatosabban szakmai szerepembe, hogy elég jó segítő tudjak maradni?

-  Mit jelent és hogyan tudom előmozdítani a szakmai fejlődésemet?

jelentkezés


  • 2017.10.27-én a szupervíziós nap témája:

 

Csoportos szupervízió  Mi a szerepünk az iskolai rendszerben és hogyan lehet ezt elég jól megélni?

A különböző iskolai interakciós helyzetekben (pl. tanár/diák -iskolapszichológus) mi a feladatom, szerepem, célom?

Hogyan találunk kapcsolódási pontokat az iskolában? Hogyan építsünk hálózatot, teamet?

Ki ktől, hogyan kaphatunk (pozitív) visszajelzéseket a munkánkra?

Mi vesz el energiát? Mi lelkesít? Hol vannak a határaink?

a résztvevők véleményei


  • A 2017.02.27- i szupervíziós nap témája:

 

A szakmai személyiség fejlesztése és esetmegbeszélés volt. A foglalkozás céljai:

-          szakmai személyiség kölcsönös támogatása, fejlesztése, egymástól tanulás;

-          konkrét esetek megbeszélése különböző technikákkal (pl.: reflektív team, akvárium módszer);

-          jó gyakorlatok megosztása;

-          a szupervízió és intervízió működésmódjának átgondolása, megtapasztalása;

-          egy iskolapszichológusi hálózat lehetőségének felvázolása.

a résztvevők véleményei


  • A 2016.03.07- i szupervíziós nap témája:

Csoportos szupervízió az iskolapszichológus szakmai kompetenciájának növelése érdekében

A foglalkozás céljai:

-          szakmai személyiség kölcsönös támogatása, fejlesztése, egymástól tanulás;

-          konkrét esetek megbeszélése különböző technikákkal (pl.: reflektív team, akvárium módszer);

-          jó gyakorlatok megosztása;

-          a szupervízió és intervízió működésmódjának átgondolása, megtapasztalása;

-          egy iskolapszichológusi hálózat lehetőségének felvázolása.

a résztvevők véleményei

Iskola- és óvodapszichológusok szupervíziós napja

A képzés napja(i): 
2019. március 18. 09:0014:00
Helyszín: 
Katolikus Pedagógiai Intézet, Budapest

Kibontakozóban – elégedetten, kiteljesedve a munkámban...Hogyan tudok kiteljesedni, kibontakozni?

Szupervíziós alkalmunkon a következő kérdésekkel, témákkal foglalkozunk:

Mitől vagyok elégedett a munkámban? Mi az, amit már most jól működtetek? 

Mi az a szakmai potenciál, ami még ott szunnyad bennem és várja, hogy kibontakozhasson, teljesebbé téve segítői hívatásomat?

Milyen erőforrásokra, inspirációkra, lendületre, bátorításra, engedélyekre, kegyelmekre van hozzá szükségem?

Mi az, amit meg tudok adni önmagamnak, és mi az, amihez másoktól kérek segítséget? (pontosan mit, honnan veszem észre, hogy már megkaptam)

Ezeket a kérdéseket fogjuk körüljárni a kiscsoportos munkában, illetve foglalkozunk majd aktuális iskolapszichológusi eseteinkkel is.

A részletes program a hivatkozásra kattintva letölthető: 
Képzésért felelős: 
Képzési idő: 
5 óra
Képzés ára: 

A képzést az Ignáci Pedagógiai Műhellyel közösen szervezi a Katolikus Pedagógiai Intézettel. A képzés valamennyi résztvevő számára ingyenes.