• Új típusú szaktanácsadás folyamata
  • Pedagógus előmeneteli rendszer, minősítés
  • Óvodapedagógus egy napja a pedagóguskompetenciák tükrében
  • Országos kompetenciamérés: általános ismeretek
  • Országos kompetenciamérés: adatelemzés
  • OKM_FIT szoftver
  • Intézkedési terv készítése
  • Feladatírás, tesztszerkesztés a diagnosztikus mérésekben
  • Diákönkormányzatot segítő pedagógusok támogatása
  • Az iskolai közösségi szolgálat támogatása
  • Katolikus iskola lettünk