Bruce D. Perry- Maia Szalavitz: A ketrecbe zárt fiú- és más történetek egy gyermekpszichiáter jegyzetfüzetéből, Park Könyvkiadó, 2015

A könyv egyik szerzője, Perry gyermekpszichiáter, aki 1996-ban alapította meg Amerikában a Child Trauma Academy- gyermekkori Traumák Akadémiája nevű intézményt, ahol egy interdiszciplináris csoport folytatott kutató munkát a veszélyeztetett gyermekek körében. Céljuk volt, hogy jobbá tegyék a veszélyeztetett gyerekek és családjuk életét. Mindemellett Perry agykutatói tevékenysége nagyban hozzájárult a viselkedészavarok neuronális hátterének felkutatásához.
A könyv tényszerűen mutatja be és elemzi az eseteket, mindemellett a diagnosztika és terápiarendszer összefüggésébe is bevezeti az olvasót. A bántalmazás és elhanyagolás széles skáláját bemutató, döbbenetes háttereket feltáró elemzések közben az olvasó elé tárul, hogy milyen megküzdési stratégiákat és mekkora lelki erőt alakítanak ki a gyerekek ahhoz, hogy az életük pozitív irányba forduljon.  Arról is szó esik a könyvben, hogy a meleg, elfogadó családi háttér mellett mennyire fontos a befogadó gyermekközösség, amely gyógyító hatással bír. Ahhoz, hogy valaki szociálisan éretté váljon, kortárs csoportra van szüksége, a kortárs csoportnak pedig felnőtt segítségre. Több olyan tényezőt tár fel a szerző, amelyek bár társadalmilag jól ismertek, jelentőségük mégis elsikkad. Ilyenek pl. az életkori sajátosságok ismerete a fejlődés korai szakaszától kezdve, a karrier és család kérdései, az érzelmi és testi szükségletek fontossága a pusztán értelmi fejlődéssel és fejlesztéssel szemben, a pozitív és negatív viselkedésminták szerepe az agy fejlődése közben, stb…
A szerzőpáros, aki elkötelezett híve annak a nézetnek, miszerint a családi harmónia az alapja a társadalom egészséges fejlődésének, a könyvük végén betekintést adnak az agyi funkciókba, amelyek alapján érthetőbbé válnak az emberek a stresszhatásokra adott viselkedéses válaszreakcióik.

Forrás: Gyógypedagógiai Szemle 2017- XLV. évfolyam128-129.old.- Gereben Ferencné

Megosztás

Kérjük, hogy támogassa idén is adójának egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatát.