Főállású, heti 40 órában foglalkoztatott, katolikus vallását gyakorló, aktív korú óvodapedagógust keresünk.

 

A munkakör tartalma:
A Katolikus Pedagógiai Intézet keretében a katolikus óvodák pedagógiai szakmai szolgáltatásának teljeskörű ellátása, így különösen is 
- a katolikus óvodák működésének szakmai segítése,
- kapcsolattartás, az óvodavezetők, óvodapedagógusok szakmai tájékoztatása,
- az óvodák számára az Intézetben megszervezésre kerülő továbbképzések szakmai tartalmának összeállítása, a programok megszervezése és lebonyolítása,
- szakmai napok, konferenciák szervezése,
- szakmai munkacsoportok működésének szervezése, munkájuk koordinálása,
- ​a Katolikus Pedagógiai Intézet képzéseinek megtartásában való közreműködés - a szerzett tapasztalatnak megfelelő szakirányban,
- részvétel képzések szakmai anyagának kidolgozásában, módszertani segédanyagok összeállításában, véleményezésében.

Az elvárások:
- óvodapedagógus végzettség,
- pedagógus szakvizsga,
- legalább 3 év vezetői gyakorlat óvodavezetőként vagy vezetőhelyettesként,
- jó kommunikációs és problémamegoldó képesség,
- felelősség az önálló munkavégzésre,
- közösségben való harmonikus együttműködés,
- katolikus vallás,
- katolikus óvodában szerzett szakmai gyakorlat előnyt jelent.

A munkakör betöltésének dátuma:
megállapodás alapján, de legkésőbb 2021. szeptember 1.

Munkaidő és bérezés:
- hétfőtől csütörtökig 8.00 - 16.30 óráig, pénteken: 8.00 - 14.00 óráig, de egyes esetekben alkalmazkodni kell az Intézet programjaihoz,
- bérezés és pihenőidő megegyezik a pedagógusokra vonatkozó szabályozással (a pedagógus előmeneteli rendszer alapján a jelenleg elért kategóriának és fokozatnak megfelelő besorolás),
- az Intézet támogatja a Mesterpedagógus fokozat mielőbbi megszerzését.

A jelentkezésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
- önéletrajz, amely a szakmai életutat is bemutatja,
- a végzettséget igazoló dokumentumok (óvodapedagógus diploma, szakvizsga megszerzéséről szóló bizonyítvány) szkennelt változata, 
- szakmai ajánlás,
- referenciaszemély megjelölése (név, email vagy telefon): plébános, egyházi személy, egyházi közösség,
- nyilatkozat a büntetlen előéletről és annak vállalása, hogy ha munkaviszony létesítésére kerül sor, erkölcsi bizonyítványt nyújt be.

Információ kérhető a pályázat beadása előtt Szenthe-Tormássi Anna, intézetvezető-helyettestől az alábbi e-mailen: szentheatkatped [dot] hu, valamint augusztus 23-tól a 06-1-479-3002-es telefonszámon.

Az adatkezelési tájékoztató a következő linken érhető el: személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Megosztás