Figyelmeztető üzenet

Az űrlapot lezártuk, ezért nem lehet kitölteni.
A képzés napja(i): 
2022. október 03. 10:0015:00
Helyszín: 
Katolikus Pedagógiai Intézet, (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.)

A képzés során érintett kérdések, témakörök

  • intézményspecifikus (pl. gimnázium, szakképző intézmény) tételsorok összeállítása
  • a katolikus hittan érettségi vizsga törvényi szabályozása, vizsgakövetelmények
  • az érettségi tételek összeállítása, a tételsor formai követelményei
  • a szóbeli vizsga menete, póttétel a szóbeli vizsgán
  • egy érettségi tétel formai követelményei
  • a különleges bánásmódot igénylő tanulókra vonatkozó speciális szabályok
  • az érettségi vizsga értékelési szempontjai
  • a hit értelmi oldalát ébresztően tárgyaló tételek összeállítása

Szervezők: MKPK Hitoktatási Bizottsága, Katolikus Pedagógiai Intézet, OH Katolikus Hittan Tételkészítő Bizottság

A jelentkezési határidő: 2022. szeptember 28. (szerda) 16:00 óra

Képzési idő: 
Képzési idő: 5 óra
Megosztás