2022. október 03. 10:0015:00
Katolikus Pedagógiai Intézet, (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.)

A képzés során érintett kérdések, témakörök

  • intézményspecifikus (pl. gimnázium, szakképző intézmény) tételsorok összeállítása
  • a katolikus hittan érettségi vizsga törvényi szabályozása, vizsgakövetelmények
  • az érettségi tételek összeállítása, a tételsor formai követelményei
  • a szóbeli vizsga menete, póttétel a szóbeli vizsgán
  • egy érettségi tétel formai követelményei
  • a különleges bánásmódot igénylő tanulókra vonatkozó speciális szabályok
  • az érettségi vizsga értékelési szempontjai
  • a hit értelmi oldalát ébresztően tárgyaló tételek összeállítása

Szervezők: MKPK Hitoktatási Bizottsága, Katolikus Pedagógiai Intézet, OH Katolikus Hittan Tételkészítő Bizottság

A jelentkezési határidő: 2022. szeptember 28. (szerda) 16:00 óra

Képzési idő: 5 óra
Jelentkezés
Ezen a felületen tud a képzésre jelentkezni.
Kérjük, hogy NE az intézmény e-mail címét adják meg, hanem a jelentkeztetett pedagógusét.
Intézmény kiválasztása (vagy fenntartó megjelölése)
• A Katolikus Pedagógiai Intézettel pedagógiai szakmai szolgáltatási szerződésben álló intézmények a listából kiválaszthatók (a székhely helysége szerinti sorrendben). Az intézmény OM azonosítóját begépelve a listaelemre ugrik a fókusz, nem kell görgetni.
• Amennyiben katolikus köznevelési intézmény fenntartója képviseletében jelentkezik a képzésre (a fenntartónál van munkaviszonya), válassza a "Fenntartó" listaelemet!
• Amennyiben nem találja a listában az intézményét, kérjük válassza a lista alján a "listában nem szereplő intézmény" listaelemet.
Kérjük adja meg az adatokat!
Kérjük adja meg a számlázási adatokat!
A képzések a Katolikus Pedagógiai Intézettel pedagógiai szakmai szolgáltatási szerződésben álló intézmények pedagógusai számára ingyenesek, egyéb esetben 5.000 Ft/fő/alkalom díjat számlázunk. A képzésről átutalásos számlát állítunk ki.
Számlázási cím
utca, házszám stb.
Amennyiben katolikus köznevelési intézményfenntartó képviseletében jelentkezik a képzésre, adja meg a fenntartó nevét!
Adatkezelési tájékoztató: A Katolikus Pedagógiai Intézet számára fontos a személyes adatok védelme, ezért a partnereink személyes adatait körültekintéssel és bizalmasan kezeljük. A jelen űrlapon megadott, a képzés dokumentációjában szereplő adatok adatkezelésének célja az Intézet által szervezett akkreditált pedagógus-továbbképzések és engedélyezett felnőttképzések vonatkozó jogszabályok szerinti dokumentálása, a szervezéssel összefüggő feladatok ellátása. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés. Az adatkezelési szabályzat tartalmazza az Érintett jogait is. A személyes adataival kapcsolatos jogát gyakorolhatja az Intézet részére az adatvedelem@katped.hu e¬mail címre küldött e-mail útján vagy az Intézet székhelyére küldött postai levél útján. A teljes Adatvédelmi Tájékoztatót a honlapunkon megtalálja, kérjük olvassa el! Kérjük, jelölje be, hogy az Adatvédelmi Tájékoztatót ismeri, a tájékoztatást elfogadja! Adatvédelmi tájékoztató
Megosztás