A műhely segíti a résztvevő pedagógusokat, hogy felismerjék az áldozattá és bűnelkövetővé válás előzményeit és annak jeleit. Az elméleti ismeretek bemutatják, hogy milyen tendenciákat ismerünk országosan, külön kitérve a roma kisebbség problémáira; rátekintenek a ma, iskolapadban ülő Z-generáció viselkedés- és gondolkodásmódjára, amely meghatározó ezen témakörben.

A bemutatott és együtt elvégzett gyakorlatok elmélyítik a megszerzett ismereteket és segítenek abban, hogy a tanárok a saját tanulóikat is felkészítsék a veszélyek elkerülésre.

A gyakorlatok között prevenciós filmek is helyet kapnak (drogprevenció, cyber bulling prevenció, agresszió és családon belüli bántalmazás megelőzése), amelyek a kisebb 8-10 éves korosztállyal és a nagyobbak 11-15 évesekkel foglalkozók számára nyújtanak segítséget - főleg osztályfőnöki, biológia, kémia, magyar nyelv, művészeti órák, gyermekvédelmi és egyéb tanórán kívüli foglalkozások keretében.

Képzésért felelős: 
Képzési idő : 
5 óra
Jelentkezési határidő: 
2018. november 26.
A képzés napja(i): 
2018. december 03. 10:00 - 14:30
Helyszín: 
Miskolc, Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola
Képzés ára: 

A képzések a Katolikus Pedagógiai Intézettel pedagógiai szakmai szolgáltatási szerződésben álló intézmények pedagógusai számára ingyenesek, egyéb esetben 5.000 Ft/fő/alkalom díjat számlázunk.

Létszám adatok: