Ismertető a katolikus szakképző intézmények számára kiírt
Szent László-évi pályázat nyertes munkáiról
 

1. ábra
Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Középiskola
(pirográffal falapra égetett rajz)

 

A szakképző intézmények pályázóinak két feladatot kellett megoldaniuk. Szent László törvénykönyvének alapos tanulmányozása után meg kellett alkotniuk saját közösségük szabályrendszerét. A beérkezett munkaleírások szerint az iskola értékrendjét és a diákközösségek kohézióját erősítette az a pedagógiai folyamat, melynek során megfogalmazták a legfontosabb elvárásokat, s konszenzusra jutottak egymással a törvényalkotásban.
A pályázó csoportoknak egy Szent László korát idéző, saját szakmájukhoz kapcsolható mestermunkát is kellett készíteniük, amelyen keresztül a kézügyességüket, művészi érzéküket, de főként szakmai jártasságukat megmutathatták.
A pályázók az iskolai Szent László-ünnepségen bemutatták társaiknak mestermunkájukat, valamint felolvasták a törvénykönyvük paragrafusait úgy, mint amit ők az alsóbb évfolyamokba járó társaikra hagyományoznak.
Így méltó módon ünnepelték a szakképzősök László király szent életének tanítását.

Az összesített verseny helyezett csoportjai:

1. Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Középiskola: „Törvény- és fegyverkovácsok”

2. SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium: „Regulázók”

3. megosztott helyezés

 • Dienes László Görögkatolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola: „Virtus.”
 • Nagybajomi Kolping Katolikus Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium „Kolping 10.”

A legszebb mestermunkák

Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Középiskola „Törvény- és fegyverkovácsok” nevű csoportjában Farkas Borbála, Filkor Andrea női szabó és két gépész tanuló: Bana István és Tóth Dávid életnagyságú Szent László figurát készítettek.
(A győri Szent László-évi kiállításon május 26-án, valamint május 29-én a Nemzeti Múzeumban tartandó díjátadó ünnepségen látható lesz.)

2. ábra
Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Középiskola
Szent László harci díszben

 

Aki alaposan megvizsgálja a baba ruházatát: a szín- és anyagválasztást, a ruhadarabok korhű szabását, s különösen a részletek kidolgozását, az öltések finomságát, a szegők és gombok megválasztását, megbizonyosodhat arról, hogy Farkas Bori meg fogja állni helyét a szakmában - s arról is, hogy szakoktatója, Marton Ferencné remek pedagógus.

        
3. ábra
Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Középiskola
Hímzésterv a mezőkövesdi Szent László szobor alapján

 

A kovácsolt kard, az esztergált markolat, a korona lemez-abroncsa vagy a pajzsra szakszerűen szegecselt liliomok, valamint a figurát stabilizáló talplemezre hegesztett cső-szerkezet a legmodernebb technikával készült, igényesen kivitelezett műszaki tervek alapján készült.
A Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Középiskola pályázói nyerték a szakképző iskolák számára kiírt Szent László-évi pályázatot.

 


4. ábra
Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Középiskola
Lemez pajzs gépészeti terve

A SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium valóságos projekt-évként értelmezte a törvényalkotást. Több osztály foglalkozott hónapokon keresztül Szent László törvényeivel. Simon Péter, etika szakos tanáruk vezetésével, rengeteg kutatás, beszélgetés, hosszas viták eredményeként jutottak el az egyetértéshez, s öntötték végleges formába „Szent László törvényeinek újratervezett”, számukra is elfogadható változatát.  Így írnak munkájukról:
„A mi Teremtő és Megváltónk, az Úr Jézus Krisztus uralkodása alatt, az Ő születésének 2017. évében március hó 20-án Budapest városában szent zsinat tartatott a Regulázók vezetésével, az Számalk-Szalézi Szakgimnázium diákjainak tanúskodása mellett. Ezen a szent zsinaton a kánonoknak megfelelően és dicséretre méltó módon a magyarok legkeresztényibb királyának, Szent Lászlónak törvényei alapján…újból törvénybe foglaltatik mindaz, mi a Haza és az egyén jövőjét biztosítja, a rendet fenntartja és morális iránymutatást ad a mai fiatalok számára, hogy boldog életet éljenek, olyat, ami emberhez méltó....”

5. ábra
SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium
„Regulázók” - grafikus osztály

A „Regulázók” nevű csoport grafikusai - Csőke Noémi, Ivánka Laura, Pató Anikó, Szilágyi Lilla - mestermunkát készítettek a törvények néhány pontjából. Az egyes törvénypontok lényegét összefoglaló mondatot minimalista képpé alakítva festették meg úgy, hogy a törvénylapok Szent László korabeli kódexek iniciáléira emlékeztetnek. A mai fiatalok graffiti falfirkáira utaló gót betűket választottak. Művük remekül köti össze Szent László korát a diákokéval.
A pályázatra küldött lapok szakszerűsége (a speciális gót betűk megalkotása, a toll használata a betűnagyság megfelelő alkalmazása) a szaktanárok, Faltis Alexandra és Orgoványi Gábor pedagógiai munkáját dicséri.

A csoport pályázata a zsűri értékelése alapján második helyezett lett.

6. ábra
SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium
„Szent László törvényeinek újratervezése” - törvénylapok

A Dienes László Görögkatolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola „Virtus.” nevű diákcsoportja Szent László korából hozott gyógyító üzenetet. Igazi ápolókhoz illő módon, Szent László korabeli módszerekkel készítettek gyógyfüvekből kenőcsöt. Aki kíváncsi a mesteri receptre, nézze meg a patikai eljárásról szóló filmet, ahol a pályázók: Balogh Valéria, Seszták Erika Barbara, Prusinszki Kitti, Vasas Anett szakszerűen avatják be a nézőt a gyógyszerkészítés titkába. Dicséret illeti a harmadik helyezett csoport egészségügyi tárgyakat oktató pedagógusait is, Varga Tamásnét és Pappné Gyöngyösi Évát.

 

7. ábra
Dienes László Görögkatolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola
Gyógyfüvek gyűjtése

 

Ahogy szent László, gondoskodott katonáiról, te is készülj az apa- és anyaszerepre, … hogy kisbabádnak több boldogság jusson!” - foglalták törvénybe a Nagybajomi Kolping Katolikus Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium „Kolping 10.” nevű pályázói, akik egy-egy Szent Lászlóhoz kapcsolható gondolatot egyéni stílusban írtak át közösségükre alkalmazható, konkrét szabályokká. Mondatról mondatra haladtak a szent király törvénypontjainak elemzésében, miközben saját életükre vonatkozó párhuzamokat kerestek. Így született útmutatás a mobiltelefon használatára, a testépítésre, vagy a tisztaságra vonatkozóan.
Nagy értéke a törvényszerkesztésüknek, hogy a szabályok következményeit is leírták, s ezek nem büntetés, hanem célorientáltak voltak.
A csoportból névszerint Kuti Krisztina, Geges Anett, Mezei Tibor és Balázs János nevét kell megemlítenünk, valamint szaktanáraikat: Csima Zsuzsannát és Héjjas Andrást.
A zsűri minden tagja egyet értett abban, hogy szívesen részt vettek volna ezeken a beszélgetéseken!

      

8.ábra
Nagybajomi Kolping Katolikus Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Törvénykönyv készítése és ünnepség

 

 

Mondatok a pályázatra érkezett törvényekből


9. ábra
Dienes László Görögkatolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola
Törvénykönyvének címsora

          

Dienes László Görögkatolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola: „Virtus” (ápolók)

 • Minden személy számára elengedhetetlen a belső törekvés önmaguk fejlesztésére, az őket körülvevő világ megismerésére!

Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Középiskola: „Törvény- és fegyverkovácsok” (női szabók, gépészek)

 • Azt akarjuk, hogy béke és egyetértés legyen a nagyobb és a kisebb diákok között! Legyetek valamennyien egyetértők, barátságosak, segítőkészek egymással!

Nagybajomi Kolping Katolikus Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium: „Kolping 10.” (cukrászok és pékek)

 • „. a többi ember közül vállal kimagaslott…”
  Törekedjél arra, hogy mesterségedben a legjobbak közé kerülj! 
 • “erős volt a keze, tetszetős a külseje…”
  Ne a facebookon bámuld a vonzó testeket, hanem aktívan vegyél részt a heti öt tesi órán. Ha nem így teszel, tested leépül, szemed gyengül. Aztán hiába meresztgeted, nem fogod meglátni a kivezető utat.
 • ….az ünnepek tiszteletéről…
  Örülj, ha szeretteiddel töltheted az ünnepnapokat. Ne feledd, rajtad is múlik, milyen hangulatban telnek!... Meséiket, dalaikat add tovább gyermekeidnek, hogy tudják, kik az őseik, melyik néphez tartoznak!
 • éhező katonái táplálására szarvasbikák jelentek meg
  Készülj az apa- és anyaszerepre! A kisbabádért te leszel a felelős. Ha a magad életével nem vagy elégedett, törekedj arra, hogy neki több boldogság jusson!
 • …a roppant szikla ketté hasadt..
  Amíg nem bizonyítottad, hogy képes vagy sziklák kettészakításával új utakat törni. Őrizd meg a régieket! Ha kevésnek találod, amid van, ha elégedetlen vagy, gondold végig, mit tehetnél sorsod jobbra fordulásáért! Szerezz barátokat, oszd meg velük, amid van!

SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium: „Regulázók” (grafikusok)

 • Gondolj e földre, ne csak használója legyél, hanem gondos őre, ki megőrzi és gyarapítja azt a jövőnek! Tudatosan vásárolj, szemetet ne termelj, ne pazarolj, ne költs feleslegesen!
 • Mindazok, akik bármilyen vezető tisztséget betöltenek, a nép bizalmával vissza nem élhetnek! Erény és becsület, ez jellemezze a vezetőket! A nép érdeke legyen az első, mit mindig szem előtt tartanak!
 • Senki sem emelhet kezet embertársára, az agresszió minden formája tilos!
 • Ne ölj szavakkal! .. szándékosan ne bántsd meg embertársadat!
 • A környezetedben élőkért vállalj felelősséget!...Ne csak akkor szólj az emberekhez, ha  neked kell valami!

10. ábra
Farkas Edit Római Katolikus Szakközépiskola és Kollégium
 „Farkas Edit” nevű szakács-tanuló csoportjának törvénykönyve

      

11. ábra
Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium
 „Gödi Piar” nevű asztalos csoportjának törvénykönyve

 

Minden tanárnak és diáknak gratulálunk!
A nyertesekkel találákozunk 2017. május 29-én, a díjátadó ünnepségen, a többiekkel, akik most kaptak kedvet a versenyhez, jövőre.

 

Megosztás