Kihelyezett képzések a katolikus közoktatási intézményekben: 30+ pályázat

A kihelyezett képzéseink célja: minél több pedagógus részvételének biztosítása.

A pályázat időtartománya: a 2018/2019-es teljes iskolai tanév.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 25.
A nyertesek közzététele: 2018. július 2.

A résztvevők köre:
A Katolikus Pedagógiai Intézettel pedagógiai szakmai szolgáltatási szerződésben álló intézmények.

A pályázat jellege:
Egy intézmény legfeljebb 3 képzésre nyújthat be pályázatot. 
A pályázat keretében valamennyi képzésnél megjelölendő a telephely, ahová a képzés megszervezését az intézmény kéri.
A képzések a katolikus közoktatási intézmények pedagógusai számára ingyenesek.

A pályázó intézmény vállalja, hogy
lehetőséget teremt intézménye pedagógusai számára a részvételre,
ingyenesen biztosítja az infrastrukturális feltételeket (terem, előadói számítógép, projektor, egyes képzéseknél speciális feltételek),
javaslatot tesz a képzés időpontjára, több időpontot is megadva (a későbbiekben a nyertesekkel ezt egyeztetjük, pontosítjuk),
biztosítja a képzésnél megadott minimális létszámot.  (Lehetőség van arra is, hogy a környékükön lévő katolikus intézményekkel együtt pályázzanak növelve ezzel a nyerés esélyét. Ebben az esetben az az intézmény nyújtsa be a pályázatot, amelyik a képzési helyszínt biztosítja, a társult intézmények adatait tüntesse fel a pályázatban.)

A Katolikus Pedagógiai Intézet vállalja, hogy
megszervezi a képzést, képviselteti az Intézetet és biztosítja az adminisztrációt,
fedezi a képzési költségeket (előadói díj, segédanyagok).

A pályázat beadásának módja:
Az egyes képzésekre külön-külön űrlap beadásával lehet pályázni. A beadott pályázatok tartalma a beadási határidőig módosítható abban az esetben, ha az űrlapot bejelentkezve küldték be.
A pályázat értékelésében előnyt élveznek azok az intézmények:
ahol több katolikus intézmény összefogásával valósulhat meg a képzés.

Az eredmény közzététele:
A pályázatok eredményét Intézetünk honlapján tesszük közzé. Valamennyi pályázónkat értesítjük arról, hogy nyert / nem nyert a pályázata.

Képzések 2018/2019. első félév

5 órás képzés
Képzéslista Tájékoztató Jelentkezés
A játék szerepe az agresszió csökkentésében (óvodák és általános iskolák számára) PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
A katolikus iskola lelke (minden intézménytípus számára) PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
A képszerkesztés elmélete és gyakorlata Windows környezetben PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
A kiemelt figyelmet igénylő tanulók társas kapcsolatainak alakítása és fejlesztése PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
A lemorzsolódás megelőzésével kapcsolatos feladatok és lehetséges megoldások PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
Audacity hangszerkesztő program PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
Az óvodapedagógus egy napja a kompetenciák tükrében PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
Bevezetés a feladatírásba és tesztszerkesztésbe PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
Excel Táblázatkezelő program alapfokon PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
Felkészülés az önértékelésre, tanfelügyeletre, minősítésre – óvoda PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
Gyermek- és ifjúságvédelmi szakmai nap PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
Inklúzió vagy integráció? PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
Konfliktus és agressziókezelés köznevelési intézményben PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
LearningApps, azaz Tankocka (Interaktív és multimédiás oktatási tananyagelemek összeállítása egyszerűen.) PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
Mérőfeladat – fejlesztőfeladat PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
Módszertani eszköztár az oktatás hatékonyságáért PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
Mozgásfejlesztés, prevenció az óvodában. A lábboltozat – süllyedés prevenciós és korrekciós lehetőségei PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
Okok és megoldások - cél: a jobban kezelhető gyermek PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
Oktatás-szervezési és módszertani lehetőségek PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
On-line feladatkészítő - Redmenta PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
Prezi Next online program alapfokon PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
ProbléMÁS gyerekek az oktatásban - új utak és módok PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
Teremtésvédelem a katolikus iskolában PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
Útkeresés a tanár-diák, tanár-szülő konfliktusokban gyermekvédelmi szemszögből PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
8 órás képzés
Képzéslista Tájékoztató Jelentkezés
Felkészítés a kiégés megelőzésére és kezelésére (8 órás – 1 nap) PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
10 órás képzés
Képzéslista Tájékoztató Jelentkezés
PowerPoint képzés alapszinten (10 órás – 2 nap) PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés

Képzések 2018/2019. második félév

5 órás képzés
Képzéslista Tájékoztató Jelentkezés
A játék szerepe az agresszió csökkentésében (óvodák és általános iskolák számára) PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
A katolikus iskola lelke (minden intézménytípus számára) PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
A képszerkesztés elmélete és gyakorlata Windows környezetben PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
A kiemelt figyelmet igénylő tanulók társas kapcsolatainak alakítása és fejlesztése PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
A lemorzsolódás megelőzésével kapcsolatos feladatok és lehetséges megoldások PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
A logikus gondolkodás fejlesztése a gyakorlatban PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
Audacity hangszerkesztő program PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
Bevezetés a feladatírásba és tesztszerkesztésbe PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
Excel Táblázatkezelő program alapfokon PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
Felkészülés az önértékelésre, tanfelügyeletre, minősítésre – óvoda PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
Gyermek- és ifjúságvédelmi szakmai nap PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
Inklúzió vagy integráció? PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
Konfliktus és agressziókezelés köznevelési intézményben PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
LearningApps, azaz Tankocka (Interaktív és multimédiás oktatási tananyagelemek összeállítása egyszerűen.) PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
Mérőfeladat – fejlesztőfeladat PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
Módszertani eszköztár az oktatás hatékonyságáért PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
Mozgásfejlesztés, prevenció az óvodában a helyes testtartás kialakítása PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
Okok és megoldások - cél: a jobban kezelhető gyermek PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
Oktatás-szervezési és módszertani lehetőségek PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
On-line feladatkészítő - Redmenta PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
Prezi Next online program alapfokon PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
ProbléMÁS gyerekek az oktatásban - új utak és módok PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
Teremtésvédelem a katolikus iskolában PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
Útkeresés a tanár-diák, tanár-szülő konfliktusokban gyermekvédelmi szemszögből PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
Vedd észre! PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
8 órás képzés
Képzéslista Tájékoztató Jelentkezés
Felkészítés a kiégés megelőzésére és kezelésére (8 órás – 1 nap) PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés
10 órás képzés
Képzéslista Tájékoztató Jelentkezés
PowerPoint képzés alapszinten (10 órás – 2 nap) PDF ikon Tájékoztató Jelentkezés