Kérdes: 

A most felvett pedagógusnak későbbi 4 éves a diplomája, de előtte már dolgozott 8 évet. Hova soroljam?

Válasz: 

A kolléganőt a Pedagógus  I. fokozatba kell sorolni: "6.§ (3) Ha a pedagógus-munkakörre foglalkoztatási jogviszonyt létesítő személy nem rendelkezik az (1) és (2) bekezdés szerint számított két év szakmai gyakorlattal, de bármely más munkakörben, vagy részben az (1) és (2) bekezdésben foglalt jogviszonyban, részben más munkakörben szerzett legalább hat év munkaviszony jellegű jogviszonnyal rendelkezik, mentesül az előmeneteli rendszer gyakornoki szakasza követelményeinek teljesítése alól és a Pedagógus I. fokozatba kerül besorolásra. "326/2013 (VIII.30.) Kormányrendelet.