Kérdes: 

Lehet-e elektronikusan bekérni és tárolni a pedagógusok tanmeneteit?

Válasz: 

A tanmenet tulajdonképpen a pedagógus egyéni terve, egy didaktikai és időrendi beosztása a helyi tantervben szereplő anyagnak, amit az adott évfolyamra, csoportra adaptál, így ez egy folyamatosan változó anyag is. Egyszerűbb a pedagógusnak is így kiegészíteni, javítani benne. (A köznevelési törvény csak a tervezést írja elő (62.§ i) az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse, oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen megtervezve végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét.)